Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Historie


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


De oude dorpskernen

De Meern is ontstaan als landbouwgebied langs de Leidsche Rijn. Rond 1665 werd de Leidsche Rijn verbreed. Dit bevorderde de handel en was een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van De Meern. Het dorp is ontstaan rond de kruising van de Meerndijk en de Leidsche Rijn.

Vleuten is ontstaan rond de samenloop van verbindings- en waterwegen. De Hervormde Kerk was het middelpunt waar de eerste bebouwing omheen ontstond.

De Haar

Het Middeleeuwse Huis de Haar (nu kasteel de Haar) is in de loop van de 14e eeuw gesticht. Haarzuilens is ontstaan pal onder de bescherming biedende muren van het kasteel en bestond ongeveer uit 25 huizen. In 1890 is het kasteel de Haar geheel vernieuwd. Het dorp (toentertijd De Haar) is toen verplaatst om ruimte te maken voor een groot park- en jachtgebied.

Het gebied is van oudsher agrarisch en tot de tweede helft van de twintigste eeuw was er nauwelijks industrie. Met name in Vleuten komen in 1900 tal van kwekers uit het Westland, die voor de stadsuitbreiding van Den Haag moeten wijken.

Samenvoeging gemeenten en bouw Leidsche Rijn

Op 1 januari 1954 werden de gemeenten Haarzuilens, Vleuten, Oudenrijn en Veldhuizen samengevoegd tot de gemeente Vleuten-De Meern.

In de jaren negentig verschillende nieuwbouwlocaties in Nederland aangewezen. Leidsche Rijn was hiervan de grootste. Ruim 2250 hectare groot woon- en werkgebied werd ontwikkeld, met daarin zo’n 30.000 woningen met alle bijbehorende voorzieningen, bedrijventerreinen en infrastructuur. In 2001 werd Vleuten-De Meern samengevoegd met Utrecht.