Omgevingsvisie Thematisch beleid

De gemeente werkt de koers ook uit in thema's en in gebieden. Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers. Zo willen we ervoor zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. Er is bijvoorbeeld specifiek beleid voor openbare ruimte, wonen en werken. We hebben als doel om in al deze thema's de koers terug te laten komen en verder uit te diepen.

Samenvattingen en nota's bij thematisch beleid

Via het menu van deze pagina gaat u naar de samenvattingen van de actuele beleidsnota's. Vanuit de samenvatting kunt u doorklikken naar de beleidsnota waarin het beleid uitgebreid beschreven en uitgelegd is.

De beleidsnota die u via de samenvatting kunt vinden is de actuele, geldende versie van de nota. Alle andere nota’s of versies van nota’s zijn niet geldig. Bij de vaststelling van deze omgevingsvisie hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders alle nota’s die niet meer actueel zijn ingetrokken.

Uitvoering van thematisch beleid

Om het thematische beleid uit te voeren gebruikt de gemeente een aantal instrumenten. Voor de uitvoering van groenbeleid zijn grasmaaimachines nodig, maar ook regels die verbieden om in het groen te bouwen en handhavers om illegale vuilstort tegen te gaan. Voor de uitvoering van het erfgoedbeleid, zoals het beheer van monumenten, is het verlenen van subsidies een goed instrument, evenals regels die het beschadigen van een monument verbieden.

Er zijn verschillende manieren om beleid uit te voeren:

  • financiële middelen beschikbaar stellen: bijvoorbeeld voor nieuwe voorzieningen, zoals wegen of parken.

  • voorlichting: bijvoorbeeld hoe voorkomen kan worden dat vleermuizen verstoord worden tijdens de bouw of hoe een monument gerestaureerd kan worden.

  • regelgeving: bijvoorbeeld als we een bepaalde kwaliteit willen behouden, zoals een mooi gebouw beschermen of genoeg parkeergelegenheid houden. De gemeente stelt dan regels op in een bestemmingsplan.

  • vergunning: wilt u afwijken van de regels? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

  • beleidsregel: is de regel waaraan de aanvraag moet voldoen vaag? Staat er bijvoorbeeld: ‘een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand’ of ‘de aanvrager moet zorgen voor voldoende parkeerplaatsen’. Dan is uitleg over wat ‘redelijk’ is of wat ‘voldoende’ is handig. Die duidelijkheid kan de gemeente geven met beleidsregels of in toetsingscriteria die bij de afweging gebruikt worden. Beleidsregels kunt u vinden op overheid.nl, de toetsingscriteria kunt u vinden in de nota bij het betreffende thema.