Omgevingsvisie Bomenbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

Bomen voor de leefbaarheid in de stad voor mens en dier. Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen (verkoeling bij hitte en waterberging bij veel wateroverlast). Bomen zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, geven een plek identiteit en dragen bij aan de herkenbaarheid van de stad. De gemeente geeft extra aandacht aan monumentale bomen op privéterrein. Het doel is meer volwassen bomen in 2030 dan in 2009. Ten slotte wil de gemeente een heldere afweging kunnen maken rondom bomen in projecten.

groenstrook tussen de twee rijen bomen van de As van Berlage; in de verte is de fontein zichtbaar

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt aan een samenhangende boomstructuur op basis van cultuurhistorie, ecologie en landschap. Op de bomenstructuurkaart (pdf, 3,9 MB) staat welke bomen belangrijk zijn voor de gehele stad. Deze bomen vragen extra aandacht.

Waar toetst de gemeente op?

Alle ruimtelijke plannen moeten een bomenparagraaf hebben die informatie biedt om een zorgvuldige afweging te maken door het bestuur.

Als bomen moeten wijken en verplanten niet mogelijk is, wordt per project bepaalt hoe de waarde van de bomen wordt teruggebracht: herplant of compensatie.

Bij kap is het meestal verplicht een vergunning aan te vragen. Kap van bomen mag het hele jaar door, tenzij we vogels in of naast de boom broeden of een beschermde diersoort een verblijfplaats heeft.

Meer informatie

In de nota bomenbeleid Utrecht (pdf, 3,4 MB) wordt de werkwijze uitgelegd. Deze nota is in 2016 geëvalueerd in de Evaluatie van het bomenbeleid 2013-2016 (pdf, 1,3 MB).

Op www.utrecht.nl/bomen leest u meer over bomen.

Relatie met ander beleid

Het bomenbeleid volgt uit het groenstructuurplan (pdf, 1,3 MB) en heeft een relatie met:

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl