Omgevingsvisie Groenbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht wil het groen in de stad voor iedereen bereikbaar houden en de kwaliteit verbeteren. Grote groengebieden en belangrijke groene verbindingen wil de gemeente verder ontwikkelen, verbeteren en beschermen.

Groen maakt een stad leefbaar, mooi en het is goed voor het milieu. Woont u in Utrecht? Dan willen we bijvoorbeeld dat u een mooie fietstocht kunt maken langs een groene route. Of dat u kunt ontspannen in een mooi park. Veel groen is ook aantrekkelijk voor bezoekers van de stad.

mensen zitten op bankjes in het Zocherpark, een bootje vaart voorbij in de singel

In het groenstructuurplan Utrecht Stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB) hebben we dit verwoord in 3 ambities:

  • meer groen om de stad
  • sneller naar buiten
  • beter groen in de stad

Het groenstructuurplan van 2007 is bijgewerkt in de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017 - 2030 (pdf, 3,4 MB). Naast de 3 ambities ligt de nadruk meer op hoe we groen inzetten voor de gezonde stad. En hoe groen ons helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Wat doet de gemeente?

Om het groen in de stad voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren, doet de gemeente onder andere het volgende:

Alle grote groenprojecten die de gemeente Utrecht uitvoert staan in het Meerjaren groenprogramma (pdf, 3,3 MB). Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De groei van de stad vraagt om het vastleggen van de plekken die we groen willen houden in en om de stad, zodat bij ontwikkelingen daar rekening mee gehouden kan worden en het groen zoveel mogelijk beschermd kan worden. Daarnaast vraagt de groei van het aantal inwoners in de stad om ontwikkeling van nieuw groen, goede recreatieve en groene verbindingen en het verbeteren van bestaand groen.

De groengebieden die we extra beschermen zijn geselecteerd op basis van ecologische, landschappelijke, recreatieve  en/of cultuurhistorische kwaliteiten. Deze gebieden staan in aangegeven op de kaart in het groenstructuurplan (pdf, 1,3 MB). Als in die gebieden plannen zijn waardoor groen verdwijnt, moet de gemeenteraad daar eerst over beslissen.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning  toetst de gemeente concreet of deze in de groenstructuur ligt.

Meer informatie

In de nota groenstructuurplan Utrecht Stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB) wordt het beleid uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld in mei 2007.

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Actualisatie groenstructuurplan 2017 - 2030 vastgesteld.

In het Meerjarengroenprogramma (pdf, 3,3 MB) staat de praktische uitwerking van het groenbeleid.

Relatie met ander beleid

Het groenbeleid heeft een relatie met de volgende beleidsthema’s:

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl