Omgevingsvisie Parkeerbeleid fiets en auto

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente kiest voor minder ruimte voor geparkeerde auto’s op straat en meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. Zo verbetert de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Parkeermaatregelen kunnen ook bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en van het goed bereikbaar houden van de vitale economische functies in de stad.

Bij concrete maatregelen neemt de gemeente een financieel gezonde exploitatie van de parkeervoorzieningen als uitgangspunt. Om het gebruik van de fiets stimuleren wil de gemeente voldoende stallingsruimte regelen. Dat heeft ook een positief effect op de kwaliteit van de openbare ruimte.

2-laags fietsenrekken bij het centraal station

Wat doet de gemeente?

In de bestaande buurten en wijken zet de gemeente in op extra stallingsruimte voor de fiets en een effectiever gebruik van bestaande stallingen. We stellen waar nodig betaald parkeren in om de parkeerdruk in een buurt te beperken. Hiervoor volgen we de procedure invoering betaald parkeren (pdf, 470 kB). Informatie over de bijbehorende parkeervergunningen en parkeertarieven is te vinden op de website Parkeren.

Met bewegwijzering, informatie en aansluitend vervoer naar het centrum stimuleert de gemeente om goedkoop te parkeren in een van  de P+R-locaties aan de rand van de stad en bij treinstations rondom Utrecht. Dit doen we samen met Qbuzz, NS, de provincie Utrecht en buurgemeenten.

Voor nieuwbouw en het veranderen van een gebouw heeft de gemeente in de bestemmingsplannen een regeling opgenomen om te zorgen dat voldoende parkeerplaatsen voor de extra auto’s en fietsen geregeld wordt.

Aan welke regels toetst de gemeente?

In de Nota Parkeernormen fiets en auto (pdf, 804 kB; bijlage 1 bij de nota Stallen en Parkeren) staat uitgewerkt hoeveel parkeerplaatsen  voor auto’s en fietsen aangelegd moeten worden om te spreken van 'voldoende parkeerplaatsen'. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van de locatie, de huidige en nieuwe functie(s) en de omvang van de ontwikkeling. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de benodigde parkeergelegenheid geregeld wordt. De parkeernormen fungeren dus als een beleidsregel.

Meer informatie

In de Nota Stallen en parkeren (pdf 1,3 MB) wordt de werkwijze uitgelegd en wordt aangegeven wat de gemeentelijke beleidsvrijheden zijn. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld op 28 maart 2013.

De nota is een uitwerking van Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 9,9 MB) en maakt onderdeel uit van de verkeersaanpak Utrecht. De parkeernormen staan in de Nota Parkeernormen fiets en auto (pdf, 804 kB; bijlage 1 bij de nota Stallen en Parkeren).

Informatie over de uitvoering van het parkeerbeleid leest u op de pagina Parkeerregels.

Relatie met ander beleid

Het parkeerbeleid heeft een relatie met:

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl