Omgevingsvisie Speelruimtebeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht staat een stad voor ogen waarin kinderen naar hartenlust kunnen buitenspelen en jongeren elkaar buiten kunnen ontmoeten. Daarom worden nieuwe speelplekken samen met betrokkenen (her)ingericht.

Met speelruimte bedoelen we alle speel- en verblijfsruimte voor de leeftijd 0-18+, van jong tot oud. In stedelijke gebieden is informeel spelen ook belangrijk. Zoals brede stoepen, spelaanleidingen, autoluwe straten en dergelijke.

Kinderenspelen hockey op een pleintje

Verder wil de gemeente samen met partners zoeken naar de mogelijkheden van dubbel gebruik van bestaande plekken (als schoolpleinen of sportvelden) ter vergroting van de beschikbare speelruimte in buurten waar verder weinig ruimte is.

In de basisnota Geef jeugd de ruimte, 2009 (pdf, 614 kB) en de stedelijke agenda ouderen 2016-2018 (pdf, 624 kB) wordt het beleid uitgebreid beschreven en toegelicht.

Wat doet de gemeente?

In nauwe samenwerking met alle betrokkenen zijn in 2009 en 2010 tien wijkspeelruimteplannen opgesteld. Zo kan worden bepaald waar wat nodig is aan speelruimte.

Verder versterken we de regie op ontmoetingsplekken voor jongeren in de buitenruimte. Ook is er aandacht voor ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren die geen overlast veroorzaken.

Ten slotte draagt de gemeente bij aan de financiering van de plannen. Voor iedere wijk is daarna een wijkspeelruimtekader geschreven.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De Jantje Betonnorm hanteren we als minimum norm voor speelruimte in nieuwbouw gebieden en als inspanningsverplichting in de bestaande gebieden. De Jantje Betonnorm  betekent dat  minimaal 3% van het bebouwde oppervlakte  wordt bestemd  voor buitenspeel- en verblijfsruimte (dit is het totale oppervlakte dat door gebouwen, tuinen en infrastructuur e.d. wordt ingenomen, stoepen en vergelijkbare openbare ruimte worden hierin niet meegeteld).

Meer informatie

Voor meer informatie lees:

Relatie met ander beleid

Het speelruimtebeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur