Omgevingsvisie Uw invloed op de omgevingsvisie

Woont u in Utrecht of bent u ondernemer in de gemeente? Dan hebt u invloed. We proberen u zo vroeg mogelijk te informeren over veranderingen in de omgevingsvisie en hoe u daaraan een bijdrage kunt leveren.

Op dit moment is de omgevingsvisie nog opgebouwd uit verschillende bestaande beleidsdocumenten. Bij elk beleidsdocument is de stad op een bepaalde manier betrokken. Vormen van inspraak waren:

  • Stadsgesprekken: dit is gebeurd bij een aantal thematische onderwerpen, zoals het energieplan en het fietsplan.
  • Wijkraadpleging, bijvoorbeeld voor het maken van gebiedsbeleid in een wijk
  • Digitale enquête, bijvoorbeeld voor het beleid in een straat
  • Tafelgesprekken en interviews (op straat), bijvoorbeeld bij het maken van gebiedsbeleid, zoals de visie voor Vleuten-De Meern
bespreking met mensen in een kring

Bij de wijziging van de omgevingsvisie wordt het participatiebeleid van de gemeente gevolgd. Normaal gesproken zal in elk geval de voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd. Dat betekent dat concept-veranderingen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage liggen (ook fysiek op locatie). In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Het gemeentebestuur betrekt de zienswijzen bij het besluit over verandering van de omgevingsvisie.  

Zelf ideeën aandragen?

Hebt u zelf een idee voor een beleidsverandering? Stuur uw idee dan op naar de gemeente.

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030