Omgevingsvisie Vragen en antwoorden over de omgevingsvisie

Wat is de Omgevingswet?

Wet van 23 maart 2016 die de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De wet is in 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt naar verwachting pas in 2021 in werking.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet, kijk dan op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente wil  dat de leefomgeving er in de toekomst uit moet zien. De visie beschrijft trends en toekomstige ontwikkelingen, de bestaande situatie en de manier waarop die wordt beschermd of wordt verbeterd.

Voorbeelden van onderwerpen die in de visie besproken kunnen worden zijn:

 • de inrichting van de stad op de lange termijn
 • veilige, gezonde en duurzame omgeving
 • bereikbaarheid
 • voldoende en betaalbare woningen voor iedereen
 • plekken waar de economie duurzaam kan groeien
 • water, natuur, erfgoed en landschap.

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Waar is de omgevingsvisie voor bedoeld?

In de omgevingsvisie staat hoeveel ruimte er is voor verandering.  En op welke manier en onder welke voorwaarden dat mag gebeuren. De omgevingsvisie bundelt al het beleid. Daardoor kunt u sneller zien aan wat de gemeente in uw leefomgeving wil, waar zij aan werkt en waarom. Zo kunt u beter beoordelen of uw initiatief op medewerking van de gemeente mag rekenen en of uw wens of visie door de gemeente gedeeld wordt.

Deze omgevingsvisie legt de basis voor besluiten over veranderingen in de fysieke leefomgeving, waarin we wonen, werken en recreëren.

Staan er regels in de omgevingsvisie?

Nee, er staan geen regels in de omgevingsvisie. In sommige gevallen maakt de omgevingsvisie wel duidelijk hoe de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning zal beoordelen.

De omgevingsvisie laat zien welke plannen de gemeente heeft en hoe de gemeente die plannen denkt uit te voeren. Er staat dus in wat bewoners, bezoekers en investeerders van de gemeente mogen verwachten.

Wat is het verschil tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan?

 • In de omgevingsvisie staat de visie van de gemeente op de leefomgeving, waarin we wonen werken en recreëren.
 • In het omgevingsplan staan regels die nodig zijn om de omgevingsvisie werkelijkheid laten worden.

Uit de omgevingsvisie blijkt dus welke waarden met regels beschermd moeten worden of welke ontwikkelingen de gemeente mogelijk wil maken. Er zijn verschillende soorten regels:

 • verbieden: bijvoorbeeld het beschadigen van een monumentale boom
 • verplichten: bijvoorbeeld verplichte vergunningen, zoals voor het bouwen van vakantiehuisjes
 • toestaan: bijvoorbeeld het aanleggen van een fietspad.

Alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente worden gebundeld in één omgevingsplan. Dat gebeurt als de Omgevingswet in werking treedt. In het omgevingsplan komen ook regels uit andere verordeningen, zoals de ligplaatsenverordening of de kapverordening, die over de fysieke leefomgeving gaan.

Iedereen moet zich aan de regels in het omgevingsplan houden, maar alleen de gemeente moet zich houden aan wat er in de omgevingsvisie staat.

Verandert de omgevingsvisie weleens?

Ja, de omgevingsvisie kan veranderen. De omgeving  verandert voortdurend. Het beleid wordt daarop aangepast. Denk aan veranderingen in het klimaat of de toename van verkeer. Ook de koers staat niet eeuwig vast. Na verkiezingen, bijvoorbeeld, kan de nieuwe gemeenteraad de koers wijzigen. Er kunnen ook burgerinitiatieven leiden tot een aanpassing van het beleid.

De gemeente kan in thematisch beleid of in gebiedsgericht beleid de koers verder uitwerken of gemotiveerd afwijken van de ingezette koers.

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030