Bestuur en organisatie Parkeerbeleid

Stallen en Parkeren

Utrecht werkt aan een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde stad. Voor het beleid is het belangrijk dat auto’s en fietsen goed geparkeerd worden. Ook kunnen parkeermaatregelen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het goed bereikbaar houden van de stad. Lees meer over stallen en parkeren in de Nota stallen en parkeren (pdf 1,3 MB) en de Nota parkeernormen fiets en auto (pdf, 804 kB).

Parkeren van fietsen

Genoeg goede mogelijkheden om fietsen te stallen zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad. De gemeente werkt aan het realiseren en beheren van stallingsvoorzieningen. Op verzoek van een buurt kunnen we fietsklemmen, fietstrommels, buurtstallingen of openbare fietsenstallingen in de wijk aanleggen.
Lees meer over:

Parkeren voor gehandicapten

Gehandicapten zijn voor hun vervoer vaak aangewezen op de auto. Het is belangrijk dat parkeren makkelijk gaat. Daarom zijn er speciale parkeervoorzieningen voor gehandicapten. U leest er meer over in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nota gehandicapten parkeerbeleid (pdf, 306 kB).

Verordeningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels over openbare orde en veiligheid. Met deze regels houden we de gemeente netjes en leefbaar voor iedereen.

Leges

Leges zijn kosten die de gemeente vraagt voor diensten. Bijvoorbeeld voor vrijstellingen, afschriften van stukken en contracten. In de Legesverordening staan deze diensten genoemd en wat de kosten zijn.

Parkeerbelasting

In de Verordening Parkeerbelastingen staat waar en wanneer u parkeerbelasting (parkeergeld) moet betalen. Ook leest u hoe u deze belasting betaalt en wat de kosten zijn.

Parkeerplaatsen

In de Parkeerplaatsenverordening staan de gemeentelijke regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen. In de beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen staan meer regels om te bepalen wie voor een parkeervergunning of garageplaats in aanmerking komt.

Aanwijzingsbesluiten

De aanwijzingsbesluiten wijst 2 soorten parkeerplaatsen aan:

Uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen

In de Parkeerplaatsenverordening leest u de gemeentelijke regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen.

In de 'beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen' leest u meer regels om te bepalen wie voor een parkeervergunning of garageplaats in aanmerking komt. Daarnaast is er een lijst met adressen (pdf, 79 kB) waarin staat of uw buurt geen of minder parkeervergunningen krijgt. Dit kan als er een gezamenlijke parkeervoorziening aanwezig is. Bijvoorbeeld een gedeelde parkeergarage.

Leidsche Rijn: parkeren op eigen terrein

Bij de inrichting van Leidsche Rijn hield de gemeente rekening  met parkeren op eigen terrein of op een aangewezen parkeerplaats. We denken dat er minder openbare parkeerplaatsen nodig zijn, als bewoners een eigen parkeerplek hebben.

Daarom spraken we met ontwikkelaars af om bij elke woning een of meer parkeerplaatsen op eigen terrein of een aantal aangewezen parkeerplaatsen te maken. De eigenaar van de parkeerplaats(en) moet deze onderhouden, zodat bewoners daar altijd een auto kunnen parkeren. Deze verplichting staat in de erfpachtvoorwaarden en gaat over van verkoper op koper.

Dit betekent ook dat u op de parkeerplaats geen tuinhuisjes, schuurtjes en andere objecten mag plaatsen. De parkeerplaats moet voor auto’s bereikbaar blijven en mag niet afgezet worden. U mag de parkeerplaats niet bij uw tuin trekken. Het is dan niet langer zichtbaar dat het gaat om een aparte parkeerplaats. U mag ook op de openbare weg parkeren.

Als bewoner moet u er voor zorgen dat de parkeerplaats op eigen terrein, of de aangewezen parkeerplaats, duidelijk herkenbaar en bereikbaar is als parkeerplaats. Dit geldt ook als u meerdere parkeerplaatsen hebt.

Wanneer u deze erfpachtvoorwaarden niet volgt, krijgt u een geldboete.

Wilt u meer informatie over erfpachtvoorwaarden? Stuur dan een e-mail naar: secretariaat.so.grondzaken@utrecht.nl

Parkeernormen voor bouwprojecten

De gemeente stelt voor een bouwontwikkeling eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s. De autoparkeernormen geven aan hoeveel autoparkeerplaatsen er nodig zijn bij de bouw of verbouwing van een pand. De fietsparkeernormen geven aan hoeveel fietsparkeerplaatsen de gemeente moet maken.

De parkeernormen (pdf, 804 kB) bestaan uit een tabel en een kaart. Samen geven ze aan waar we welke normen stellen voor de verschillende functies. Uitgangspunt is dat u de fiets en/of auto op eigen terrein moet parkeren.

Procedure invoering betaald parkeren

In gebieden waar hoge parkeerdruk is en daarmee ook parkeeroverlast voeren we betaald parkeren in. Bij betaald parkeren vermindert het aantal geparkeerde auto's die niet uit de buurt komen. Hierdoor komen er meer plaatsen vrij voor de bewoners en bedrijven uit de buurt en hun bezoekers.

Lees onder welke voorwaarden en hoe de gemeente betaald parkeren invoert in de procedure invoering betaald parkeren (pdf, 470 kB).

Procedure opheffen parkeerplaatsen

Lees hoe we een parkeerplaats in een gebied met betaald parkeren (gefiscaliseerd gebied) opheffen in de procedure opheffen parkeerplaatsen gefiscaliseerd (pdf, 38 kB).

Hulp en contact Parkeren

Bezoeken

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht