Bestuur en organisatie Participatieleidraad

Participatie draait in Utrecht om maatwerk en iedereen moet mee kunnen doen. Dit betekent dat de gemeente per situatie kijkt wat er nodig is en zoveel mogelijk verschillende Utrechters betrekt bij de plannen die zij maakt. Ook de mensen die nu nog niet meepraten. We werken hiervoor met de Utrechtse participatieleidraad: een hulpmiddel voor het voorbereiden van een participatieproces.

Stappen

De leidraad heeft 3 stappen:

1. Analyse

De eerste stap van de participatieleidraad is heel belangrijk. Om tot een goede aanpak te komen, beantwoord je eerst de volgende vragen: Waar gaat de participatie over?, Wat is het doel van de participatie?, Wat is er al aan vooraf gegaan?, Wat zijn de kaders en randvoorwaarden?, Wat is de beïnvloedingsruimte?, Wie hebben er een belang? Wie willen we nog meer betrekken? Als daar duidelijkheid over is, kun je verder met de aanpak.

2. Aanpak

Je kiest de manier waarop je gaat participeren.  Op welke manier ga je met mensen in gesprek? Dit doe je op verschillende manieren en op verschillende plekken, om zo veel mogelijk mensen te spreken. Dat kan een bijeenkomst zijn in een buurthuis , een online peiling of een bezoek aan een sportvereniging. Hoe je dit doet hangt af van het onderwerp, welke mensen er een belang hebben, de beschikbare tijd et cetera.

3. Afspraken

Het is belangrijk om over de hele participatie goede afspraken te maken. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Tijdens de participatie blijven we alle betrokken mensen goed informeren. En we blijven in gesprek over hoe het loopt. Als nodig, wordt de gekozen aanpak aangepast. Aan  het einde wordt een eindverslag gemaakt met vragen als: Wie hebben er geparticipeerd en wat was hun inbreng?, Welke individuen en groepen zijn in het bijzonder betrokken? Welke punten van participanten zijn overgenomen en welke niet? Dit verslag is openbaar en wordt gestuurd aan iedereen die betrokken was.

Manieren van participeren

Er zijn drie manieren om te participeren: raadplegen, advies vragen en/of cocreëren (samenwerken). Hieronder staat een uitleg van deze begrippen.

Als participatie niet mogelijk is, informeren we belanghebbenden en omwonenden. Zodat zij weten wat er in hun wijk, buurt of straat gaat gebeuren. En bij wie zij terecht kunnen met vragen.

Raadplegen

De gemeente vraagt om meningen, ervaringen en ideeën. De gemeente bepaalt de agenda en gebruikt waar mogelijk de reacties van betrokkenen bij het vervolg. De reacties zijn voor de gemeente niet bindend.

Advies vragen

De gemeente vraagt om advies. Utrechters komen met problemen en oplossingen. De reacties spelen een grote rol bij het ontwikkelen van plannen. De gemeente verbindt zich aan de meeste resultaten en legt goed uit waarom zij bepaalde adviezen niet overneemt.

Samenwerken

De gemeente en burgers werken als partners samen en zitten vanaf het begin met elkaar om tafel. Samen bepalen zij de agenda en wordt er gezocht naar oplossingen. Als de gemeente een besluit neemt, neemt zij in principe de oplossingen over die samen zijn gekozen.

Hulp en contact Participatie

Telefoon

14 030

E-mail

participatie@utrecht.nl

Bezoekadres

Bezoek uw wijkbureau

Uw mening