Bestuur en organisatie Participatiestandaard

De gemeente wil bewoners, ondernemers, organisaties en professionals zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk bij plannen en projecten van de gemeente betrekken. Hiervoor heeft de gemeenteraad de Utrechtse Participatiestandaard vastgesteld als werkwijze voor gemeenteambtenaren.

Eind 2019 of begin 2020 vervangen we de participatiestandaard door een nieuwe leidraad.

Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard kent 5 stappen.

  1. In kaart brengen wie de belanghebbenden zijn en wat hun belang en invloed is.
  2. Vaststellen wat het gewenste participatieniveau is: informeren, raadplegen, adviseren of coproduceren.
  3. Bepalen welke belanghebbenden op welk participatieniveau om input moet worden gevraagd.
  4. Een planning maken en vaststellen wat geschikte momenten zijn om betrokkenen uit te nodigen.
  5. Bepalen welke communicatiemiddelen en participatiemiddelen worden ingezet van een wijkbericht of consultatieavond tot social media, internetpanel.

Lees de hele Utrechtse Participatiestandaard (pdf, 141 kB)

Meedenken op verschillende manieren

De gemeente kan u op verschillende manieren bij projecten en beleid betrekken.

Informeren

De gemeente houdt u op de hoogte van het project via bijvoorbeeld een wijkbericht, een informatieavond of een website. De gemeente bepaalt de agenda; betrokkenen hebben geen inbreng (meer).

Raadplegen

De gemeente vraagt om uw mening, ervaringen en ideeën. De gemeente bepaalt de agenda en gebruikt waar mogelijk de reacties van betrokkenen bij het vervolgproces. De reacties zijn voor de gemeente niet bindend.

Adviseren

De gemeente vraagt om uw advies. U kunt problemen en oplossingen aandragen. De gemeente bepaalt de agenda, maar de reacties van betrokkenen spelen een volwaardige rol bij het ontwikkelen van het beleid. De gemeente verbindt zich dan ook aan de resultaten en kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan alleen beargumenteerd afwijken.

Coproduceren

De gemeente vraagt u als gelijkwaardige partner bij het project. Samen met de gemeente bepaalt u de agenda en zoekt u naar oplossingen. De gemeente verbindt zich aan de gekozen oplossingen in de besluitvorming. Betrokkenen zitten al vroeg met de gemeente aan tafel om over uitgangspunten, een plan of ontwerp mee te denken. Vaak denken betrokkenen ook mee over hoe het proces ingericht moet worden.

Inspraak

In de laatste fase van projecten is er vaak nog een inspraakprocedure. Dit is de formele, juridische mogelijkheid om uw mening over beleidsvoornemens kenbaar te maken. U hebt dan nog de kans om over de uitgewerkte plannen uw mening te geven, voordat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad er een definitief besluit over neemt. 

Bekijk de Participatie- en inspraakverordening op overheid.nl

Uw mening