Bestuur en organisatie Sportbeleid

Bal, gras en voetbalschoenen

Sporten en bewegen is een belangrijk onderwerp bij de gemeente. We willen sporten in Utrecht dan ook voor iedereen aantrekkelijk maken.

Samen met de Utrechtse sportwereld hebben we een vierjarenplan gemaakt. Daarin staat wat we tussen 2017 en 2020 samen willen bereiken op het gebied van sport. Het plan is samengevat in de Sportnota 2017 - 2020 (pdf, 6,2 MB).

De gemeente Utrecht streeft naar een optimale sportinfrastructuur die mensen uitnodigt tot sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Dat is onze missie voor sporten en bewegen in Utrecht. Sporten en bewegen dragen eraan bij dat inwoners zich gezond(er) voelen. De maatschappelijke meerwaarde van sport is groot. Sport brengt plezier, activeert, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen, en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Sportstimulering

Door sportstimulering zorgen we ervoor dat nog meer mensen in de stad gaan sporten en bewegen. We leggen het accent op de buurten met de grootste achterstand in gezondheid en in sportdeelname. In de sportstimulering werken we samen met organisaties die actief zijn op de hiervoor genoemde thema’s. Zo krijgt sport betekenis voor – onder meer – ontmoeting, activering, sociale cohesie en preventie van gezondheids- en andere problemen. Verenigingen spelen in de sportstimulering met de inzet van vele vrijwilligers uiteraard een grote rol. Maar ook het ‘ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten’ neemt een steeds belangrijker positie in. Belangrijk voor de sportstimulering is een openbare ruimte, die uitnodigt tot sporten en bewegen.

Talentontwikkeling en topsport

In Utrecht vinden we ook topsport erg belangrijk. De ontwikkeling van talenten en de jeugd staat daarbij centraal. We moedigen sporttalenten aan en bieden ze kansen. Bijvoorbeeld door topsportevenementen te organiseren. Of door goede trainingsmogelijkheden aan te bieden. Om het topsportklimaat in Utrecht te versterken werken we met topsportverenigingen, de Vereniging Sport Utrecht, het Utrechtse bedrijfsleven en onderwijspartners samen in het Utrecht Talent Centre.

Sportevenementen

Topsport- en breedtesportevenementen gebruiken we als middel om zoveel mogelijk Utrechters kennis te laten maken met sporten en bewegen. Evenementen bieden een podium waarop talenten zich kunnen meten met de nationale en/of internationale top. Tenslotte dragen sportevenementen bij aan de stedelijke economie en de stadspromotie. In Utrecht vinden jaarlijks een aantal grote (inter)nationale topsportevenementen plaats, zoals de Ronde van Midden Nederland, de Singelloop en het Easter Wrestling Tournament.

Terugblik Tour de France

Subsidies sport

Wilt u weten wat we nog meer doen om de sport in Utrecht te steunen en aan te moedigen? Bekijk welke subsidies u voor sport kunt aanvragen in de subsidiehulp.

Meerjarenplan huisvesting sport

We willen weten of er de komende jaren genoeg ruimte is om te sporten. Of er genoeg sportlocaties beschikbaar zijn. En of er vraag is naar sportlocaties. Er zijn daarom 2 meerjarenplannen gemaakt. Een voor de binnenlocaties. En een voor de buitenlocaties.

Sportnota 2017 - 2020 Utrecht sportief en gezond

In het plan ‘Utrecht sportief en gezond’ beschrijven we de acties voor de periode 2017 - 2020. Daarnaast laten we met dit plan zien dat sporten goed is voor het dagelijks leven van de Utrechter. Niet alleen voor ontspanning, beweging en de gezondheid. Maar ook voor talentontwikkeling en het ontmoeten van nieuwe mensen.
In het plan geven we extra aandacht aan een gezonde leefstijl. En de rol die sport daarbij kan spelen.

Meer sportnota

Wilt u meer weten over de plannen in de Sportnota? Of wilt u meer achtergrondinformatie over het sportbeleid en sporten in Utrecht? Bekijk dan de documenten:

Hulp en contact Sportbeleid en subsidies

E-mail

sport@utrecht.nl

Telefoon

14 030