Bestuur en organisatie Verkeersbeleid

Voetgangers, fietsers, auto's: verschillende verkeersdeelnemers.

Utrecht is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit en er is steeds meer verkeer. We willen dat Utrecht bereikbaar, aantrekkelijk en gezond blijft. Daarom nemen we maatregelen voor het verkeer en de inrichting van de stad. Deze maatregelen komen voort uit het mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen'

Het mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB)’ (pdf, 16,6 MB) is gemaakt in overleg met bewoners, ondernemers en organisaties uit de stad en bouwt voort op de visie ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ (pdf 9,9 MB).

Dit mobiliteitsplan is het uitgangspunt voor alle verkeersprojecten die we in de stad uitvoeren. In het plan staat welke keuzes we daarin maken over de bereikbaarheid, de leefbaarheid van Utrecht en over de gezondheid van de Utrechters. Ook moet de stad aantrekkelijk zijn voor ondernemers en organisaties.

Een aantal voorbeelden van keuzes uit het mobiliteitsplan.

  • We passen wegen en voorzieningen in de stad aan. Daarmee maken we meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met voetgangersgebieden, bredere fietspaden en routes waarmee je sneller door en rond de stad fietst. En automobilisten rijden voortaan zoveel mogelijk buitenom via de Ring Utrecht.
  • Op veel wegen in de stad verlagen we de snelheid (van 50 naar 30 km per uur). Dat is beter voor de veiligheid in het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dan ook makkelijker oversteken of invoegen.
  • We regelen het verkeer zó dat de ruimte op de weg beter benut wordt. Met behulp van de nieuwste verkeerstechniek zoals ‘slimme stoplichten’ kunnen we de verkeersdrukte proberen te spreiden of een andere route te laten rijden.
  • Voor goederenvervoer en bevoorrading stimuleren we slimme en duurzame vormen van vervoer. Bijvoorbeeld door goederen aan de rand van het centrum over te laden op de bakfiets, of door ze over het water van de grachten te vervoeren.
  • Nieuwe wijken, of bestaande wijken die opnieuw worden ingericht, ontwerpen we zó dat er minder verkeer nodig is. We houden bij de inrichting rekening met de (toekomstige) verkeerscapaciteit.  Woningen, kantoren, of druk bezochte voorzieningen zoals winkels en scholen zetten we al op de juiste plek neer.
  • Uitlaatgassen en geluidsoverlast gaan we tegen door elektrisch vervoer te stimuleren. We plaatsen we openbare laadpalen door de hele stad voor elektrische auto’s. Ook bussen en taxi’s rijden steeds vaker elektrisch.

Met voorlichtingsprojecten laten we inwoners, ondernemers en bezoekers ook zien welke bijdrage ze zelf kunnen leveren aan minder verkeersdrukte en overlast. Bijvoorbeeld door een bewuste keuze te maken voor het ene of het andere vervoermiddel,  om snel en/of comfortabel naar hun bestemming te kunnen reizen. Dit doen we onder andere met overheid en werkgevers binnen de regio Utrecht met goedopweg.nl. Ook in Europees verband werken we samen aan duurzamere vervoerskeuzes, onder andere met het project School Chance.

 

 

Mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen'

Gebiedsagenda’s en actieplannen

Het verkeersbeleid is uitgewerkt in verschillende actieplannen en gebiedsagenda’s:

  • In de gebiedsagenda’s leest u welke plannen er zijn bij u in de buurt
  • De actieplannen gaan over voetgangers, fiets, schoon vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid

Hebt u ideeën om het verkeer in uw wijk te verbeteren? Neem dan contact op met een van de wijkbureaus.

Documenten

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl