Verkeersbeleid Gebiedsagenda's

luchtfoto Dom en omgeving

Bent u benieuwd naar de belangrijkste ideeën en wensen voor verkeer en bereikbaarheid in uw gebied? Welke projecten het gebied aantrekkelijk en bereikbaar houden voor de mensen die er wonen, werken en recreëren? Bekijk het overzicht aan projecten per gebied in de gebiedsagenda’s. 

Ieder gebied bestaat uit 1 of 2 wijken. Dit levert 6 gebiedsagenda’s op:


Gebiedsagenda Centrum

wandelaars in voetgangersgebied

Het Centrum is het belangrijkste verblijfs- en ontmoetingsgebied van Utrecht. Met Utrecht Centraal heeft het ook het tot nu toe enige intercitystation van de stad. In het hele gebied mengen bewoners en werknemers zich met grote aantallen bezoekers. De voetganger en fietser staan in de openbare ruimte in het centrum centraal.

De historische binnenstad is een gebied met een middeleeuws stratenpatroon. Hier is de uitdaging om de smalle straten niet te overbelasten. De wegen in het Stationsgebied en rondom de Jaarbeurs zijn breder. Daar is het van belang om nieuwe openbare ruimtes te maken, waar voetgangers en fietsers zich thuis voelen.

Verder ligt in het centrum de belangrijkste OV-toegangspoort van de stad: Station Utrecht Centraal. De druk op dit station is erg hoog, er zijn vooral veel bussen en fietsers.

Lees de volledige Gebiedsagenda Centrum (pdf, 1 MB)

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag (pdf, 54 kB) van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 137 kB) per gebied beschikbaar.

Gebiedsagenda Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern

foto woontoren

Een groot deel van Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern bestaat uit nieuwe en nog te ontwikkelen woongebieden met een vrij ruime opzet en veel groen. Elke vervoerwijze heeft een eigen plek gekregen, maar op kruisingen is niet altijd voldoende ruimte. Oude dorpskernen en andere oude bebouwing zijn nu onderdeel van een nieuw stedelijk gebied. De infrastructuur is daar nog niet altijd op aangepast. Opvallend is het hoge autobezit in het hele gebied.
Leidsche Rijn Centrum groeit uit tot een volwaardig stadscentrum. Het is straks goed bereikbaar met fiets, bus, trein en auto en krijgt een aantrekkelijk voetgangers- en verblijfsklimaat.
Tegen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal aan liggen verschillende nieuwe en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen, met veel oog voor de ruimtelijke kwaliteit. De ontsluiting met fiets en OV is een punt van aandacht.

Lees de volledige Gebiedsagenda Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern (pdf, 762 kB).

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag (pdf, 54 kB) van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 143 kB) per gebied beschikbaar.

Naar boven

Gebiedsagenda Oost/Noordoost

fietsstraat met bomen

Westelijk van de Waterlinieweg/Sartreweg is er sprake van dichte bebouwing met smalle straten. Dit betekent dat er weinig parkeerruimte voor fiets en auto is. Oude invalsroutes, zoals de Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat, zijn als winkelstraat steeds meer onderdeel van de binnenstad geworden. De inrichting van de straat is hier nog niet altijd op aangepast.
Tussen de Waterlinieweg/Sartreweg en de A27 liggen een paar gebieden (Voordorp; kantorenpark Rijnsweerd; Rijnsweerd-Zuid, etc.) als “eilandjes” in een groene zone. De verbindingen tussen deze gebieden onderling en met de rest van de stad zijn beperkt.
Door de geïsoleerde ligging ten oosten van de A27 is de verbinding van De Uithof met de rest van de stad en met het landelijk spoornet een grote uitdaging. Maar ook de aansluitingen op de snelweg zijn een punt van aandacht. Het centrum van de Uithof is autovrij.

Lees de volledige Gebiedsagenda Oost/Noordoost (pdf, 760 kB).

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag (pdf, 54 kB) van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 233 kB) per gebied beschikbaar.

Gebiedsagenda Overvecht/Noordwest

groene middenstrook

Overvecht is een typische jaren zestig/zeventig wijk: veel hoogbouw, groen en een ruime opzet. Ook de wegen zijn ruim opgezet. Dit leidt ertoe dat automobilisten hard rijden op de hoofdwegen én in de wijk-/buurtstraten. Oversteken kan hierdoor lastig kan zijn, bijvoorbeeld bij winkelcentrum Overvecht. Om dit te veranderen is een andere weginrichting nodig. De grote afstand tot de binnenstad vanuit Overvecht-Noord vraagt om goede, snelle OV- en fietsverbindingen.
In Noordwest is sprake van veel dichtere bebouwing, met beperkte ruimte voor fiets- en autoparkeren, zeker dichter bij de binnenstad. Er ligt veel nadruk op verbindingen van noord naar zuid: de Amsterdamsestraatweg en de As van Berlage. Dwarsverbindingen voor langzaam verkeer zijn minder goed geregeld.

Lees de volledige Gebiedsagenda Overvecht/Noordwest (pdf, 775 kB).

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 143 kB) per gebied beschikbaar.

Gebiedsagenda West

Rijksmunt

Het zuidelijk deel van West is woongebied (Oog in Al, Lombok, etc.). In sommige delen is de parkeerruimte voor fietsen en auto’s beperkt. Voor fiets en auto is West de schakel tussen Leidsche Rijn en de rest van de stad. Het Westplein en de Kanaalstraat zijn onderdeel van het groeiende centrum. Dit vraagt om goede verblijfskwaliteit voor degenen die gebruik maken van deze ruimte.
De bedrijventerreinen Werkspoorkwartier en Cartesiusdriehoek ondergaan een verandering naar meer stadsgerichte en creatieve bedrijvigheid. Dit betekent meer mensen op straat en dus meer aandacht voor langzaam verkeer. Ook de Schepenbuurt, die nu geïsoleerd ligt, profiteert hiervan.
De inrichting van bedrijventerrein Lage Weide is aangepast op het mogelijk maken van goederenvervoer via de weg, het water en het spoor. Tegelijkertijd moeten werknemers en passanten (richting Maarssen en Leidsche Rijn) (sociaal) veilig kunnen fietsen over dit terrein.

Lees de volledige Gebiedsagenda West (pdf, 934 kB).

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 143 kB) per gebied beschikbaar.

Gebiedsagenda Zuid/Zuidwest

Rotsoord

In Kanaleneiland, ten westen van het Merwedekanaal, is sprake van lange, rechte en  brede straten. Hierdoor is niet duidelijk wat de hoofdroutes zijn voor auto en bus. Dit leidt ertoe dat auto’s en bussen op verschillende plekken hard rijden.
Het gebied tussen het Merwedekanaal en de Waterlinieweg bestaat uit wat oudere bebouwing, met smallere woonstraten. Parkeerruimte voor de fiets en de auto is hier schaars. Het is daarnaast lastig om de hoofdwegen over te steken.
Kenmerkend voor Lunetten is de rondweg. In het gebied binnen de rondweg is er veel ruimte voor langzaam verkeer. De uitdagingen voor Lunetten liggen vooral in de verbindingen met de omgeving.

Lees de volledige Gebiedsagenda Zuid/Zuidwest (pdf, 862 kB).

In februari en maart 2015 heeft de gemeente in alle gebieden informatie verzameld voor de gebiedsagenda’s. Wat dit heeft opgeleverd, kunt u lezen in het verslag van de gesprekken met bewoners en ondernemers. Van de ideeën die zijn ingebracht via de digitale kaart, is ook een overzicht (pdf, 143 kB) per gebied beschikbaar.

Naar boven

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl