Begroting en verantwoording Voorjaarsnota 2017

In de Voorjaarsnota 2017 presenteert het college van de gemeente Utrecht de meerjarenbegroting. In de begroting zijn de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven aan elkaar gelijk. Er blijft ruimte in de begroting om te investeren in inwoners en kansen voor de stad.

Voorjaarsnota, subsidiestaat en jaarstukken

Bent u benieuwd naar de financiële plannen van de gemeente? Download dan hieronder de verschillende documenten.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota en de meelopende raadsvoorstellen (Jaarstukken 2016, MPSO 2017, MPB 2017, MPUV 2017 en de kaderbrief vastgoed 2017) op:

  • dinsdag 13 juni 2017: gezamenlijke commissie Mens & Samenleving en Stad & Ruimte
  • woensdag 14  juni 2017: commissie Mens & Samenleving
  • donderdag 15 juni 2017: commissie Stad & Ruimte
  • donderdag 29 juni 2017: raadsdebat

 

 

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
finutrecht@utrecht.nl