College van B en W Bouwen aan een gezonde toekomst

Zo bouwt Utrecht aan een gezonde toekomst

Utrecht wil een stad zijn met gezonde en veerkrachtige inwoners. Daarom is 'Bouwen aan een gezonde toekomst' een van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’.

De onderstaande punten dragen allemaal bij aan gezonde inwoners én een gezonde stad:

  • Mee kunnen doen
  • Een gezond en sociaal netwerk hebben
  • In een gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving wonen
  • Gezond kunnen opgroeien
  • Een gezonde leefstijl hebben
  • Een gevoel van veiligheid hebben
  • Kunnen bewegen en ontmoeten
  • Gezond ondernemen

Als gemeente leveren we hieraan een bijdrage door gezondheid centraal te stellen in al ons beleid. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de effecten die fysieke, sociale en economische vraagstukken hebben op de gezondheid van de inwoners.

Bekijk de film met voorbeelden.

Utrechts netwerk

De gemeente is onderdeel van het Utrechts netwerk dat bouwt aan deze gezonde toekomst. Dit netwerk bestaat uit organisaties in de stad die ook gezonde initiatieven bedenken en uitwerken, bijvoorbeeld woningcorporaties, groepen bewoners in buurten, professionals in de gezondheid, projectontwikkelaars, sportverenigingen, enzovoort. Bekijk wat er in de stad gebeurt:

Preview van de website 'bouwen aan een gezonde toekomst'. De kaart van de stad Utrecht is gevuld met icoontjes. Links staat een groen menu met het opschrift 'Bouwen aan een gezonde toekomst'.