College van B en W Anke Klein

Portefeuille

  • Financiën
  • Cultuur
  • Onderwijs
  • Wijkgericht werken en participatie
  • Erfgoed
  • Wijk Oost
  • Wijk Binnenstad
  • Utrecht 900 jaar stadsrechten

In 2018 ben ik begonnen als wethouder in Utrecht. Mede door werkbezoeken, fietstochten door de stad, openbare activiteiten en dagelijkse contacten met bewoners, bezoekers, raadsleden en collega’s heb ik de stad steeds beter leren kennen. Elke dag ontdek ik steeds weer nieuwe dingen, ook als inwoner van de stad. Een stad met ruimte voor iedereen.

Utrecht is een prachtige en dynamische stad met veel mogelijkheden. Om de vele mogelijkheden die Utrecht biedt te kunnen benutten, is goed onderwijs bepalend. Ieder kind moet zijn of haar potenties ten volle kunnen ontplooien en benutten, ongeacht opleiding van de ouders, afkomst of thuissituatie. We zetten ons in voor kansengelijkheid, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het aanpakken van het groeiende tekort aan leraren.

De stad kent een lange geschiedenis, prachtige monumenten en een breed cultureel aanbod. Utrecht is een culturele metropool in ontwikkeling met onderscheidende (inter)nationaal opererende instellingen, festivals, gezelschappen en podia en met een rijke collectie beeldende kunst in de openbare ruimte. Cultuur daagt uit tot leren en ontwikkelen en draagt bij aan een sociale basis voor Utrechters. Het verbindt mensen in een inclusieve, sterk groeiende stad.

De komende jaren zet ik mij in voor de stad, onder andere op het gebied van financiën, cultuur, onderwijs, wijkgericht werken en participatie. Wist u dat ik ook 1 keer per maand spreekuur heb in de wijken Binnenstad en Oost? In deze 2 wijken ben ik wijkwethouder. Als u vragen of ideeën hebt over uw wijk, bent u van harte welkom.


Volg mij

Hulp en contact Wethouder Anke Klein

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Anke Klein
Postbus 16200
3500 CE Utrecht