Burgemeester Sharon Dijksma Uitreiking penningen in brons (Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen) aan mevrouw Eline Kochen en mevrouw Katrin Kochems

Toespraak burgemeester Sharon Dijksma

Stadhuisplein, Stadhuis, 14 april 2021

Sven, ouders en broer van Sven, Joost Gunning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en natuurlijk…Eline en Katrin!

Wat fijn dat jullie er zijn. Welkom! Eline en Katrin, jullie weten waarom jullie hier zijn. Op 11 augustus vorig jaar verrichtten jullie een heldendaad. Sven Hoetjes wilde op die warme dag gaan zwemmen bij het Gagelbos. Maar toen hij in het water dook, kwam hij ongelukkig terecht en voelde meteen dat het niet goed was. Hij riep om hulp en gelukkig waren jullie in de buurt om hem te helpen. Jullie gingen het water in bleven bij Sven tot de hulpdiensten er waren.

Het is nu 8 maanden later en met Sven gaat het gelukkig beter. Het gaat boven verwachting goed zelfs – en dat na zo’n heftige gebeurtenis… Hij kan weer zonder hulpmiddelen lopen, kan weer dingen doen en hopelijk komt hij er weer helemaal bovenop. Dat hij dit allemaal kan navertellen, heeft hij aan jullie te danken. Jullie waren op die dag op het juiste tijdstip, op de juiste plek.

En, ook niet onbelangrijk: jullie déden het juiste. Natuurlijk vinden we het allemaal héél vanzelfsprekend dat je iemand die in nood is, helpt. Klaarstaan voor je medemens, dat is iets wat je gewoon doét…

Maar toch, hè…?

Je moet in een situatie waarin iedere seconde telt wel weten wát je moet doen en wat je op dat moment beter kan láten. En vooral relaxed blijven. Eén ding is zeker: Sven was bij jullie twee in goede en veilige handen. Op die snikhete dag – volgens het KNMI was het de warmste 11 augustus ooit – hielden jullie het hoofd koel. Ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat Sven die dag een engeltje op zijn schouder had. 2 zelfs – en ze heten Eline en Katrin!

Eline en Katrin, bedankt wat jullie voor Sven hebben gedaan – en ik weet zeker dat ik namens iedereen spreek hier. Jullie zijn heldinnen, dat je het maar even weet! Van de politie kregen jullie al een bloemetje en mijn voorganger burgemeester Peter den Oudsten heeft jullie na het voorval een mooie bedankbrief gestuurd.

Daar blijft het niet bij, want heldinnen verdienen méér dan een bloemetje, een brief en een bedankje.

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bekroont al eeuwenlang helden die hun medemens redden van de verdrinkingsdood. Op 11 augustus 2020 waren jullie de reddende engelen van Sven en daarom mag ik jullie vandaag de penning in brons mét de bijbehorende oorkonde – en bloemen – overhandigen.