Burgemeester Sharon Dijksma Uitreiking Speld van de Stad aan Charles Chamboné

Toespraak burgemeester Sharon Dijksma

Utrecht, woensdag 2 juni 2021

Beste Yourie, Ineke, Pien en Charles,

Goed om jullie te ontmoeten. En Charles – dat is dus niet voor een vergadering van het 4mei-comité, want jij bent de reden voor deze afspraak. Ben je er klaar voor?

Beste Charles,

Het is een prachtig vooruitzicht dat we binnenkort weer met z’n allen naar het café kunnen gaan om elkaar te ontmoeten, een biertje te drinken én ik hoop van harte dat ook de Meezingerij dan weer van start kan gaan!
In 2018 ben jij hiermee begonnen. Op zondagmiddag, drie uur lang Nederlandse liederen zingen met begeleiding van een accordeon.
Uit een fraaie liedbundel die jij uiteraard in elkaar hebt gezet.
Het is een prachtig en laagdrempelig initiatief, die de saamhorigheid tussen Utrechters versterkt.

Dat is tekenend voor jouw inzet, want de Meezingerij is slechts één van manieren waarop jij je voor onze stad inzet. Ik vond het de hoogste tijd om jou daarom even in het zonnetje te zetten. Een mooi moment ook, zo vlak na de herdenking op het Domplein op 4 mei en de bevrijding van de stad op 7 mei. Want sinds 2012 ben jij actief binnen het Utrechts Comité 4mei-Herdenking. En ik kan gerust stellen dat jou bijdrage van grote waarde is.

Als zoon van ouders die actief waren in het Utrechtse verzet heb jij altijd de stem van die generatie vertegenwoordigd in het comité.
Op een constructieve manier heb jij  ervoor gezorgd dat de belangrijke link tussen 4 mei en de Tweede Wereldoorlog in Utrecht bleef bestaan en zelfs werd geaccentueerd. In feite liep je daarmee jaren voor op het Nationaal Comité 4 en 5 mei die deze lijn later ook tot haar beleid maakte.

Naarmate de oorlog langer geleden is, wordt het een steeds grotere uitdaging een herdenking te organiseren die alle generaties aanspreekt. Toch wisten jullie – tot het uitbreken van de coronacrisis - ieder jaar een grotere groep Utrechters naar het Domplein te trekken, zowel jong als oud.
Samen met het comité voerde jij een aantal wijzigingen door die hieraan bijdroegen. Bijvoorbeeld door de burgemeester buiten te laten spreken, een vlam te plaatsen die wordt ontstoken door een jonge Utrechter, een scherm te plaatsen en te investeren in het geluid, zodat iedereen op het Domplein de herdenking goed kon zien én horen.

Een bijzondere bijdrage heb jij geleverd door jaarlijks op zoek te gaan naar oud-verzetsstrijders die namens het voormalig verzet een krans konden leggen bij het Verzetsmonument.

Jij zocht en benaderde de kransleggers, onderhield de contacten en hield ook na de herdenking nog contact met de kransleggers en diens familie. Je bezocht zelfs namens het comité de uitvaarten van de kransleggers, wanneer zij kwamen te overlijden.

Een herdenking of een zangmiddag…het zijn twee totaal verschillende activiteiten, maar daar houdt het niet bij op. Want in jouw eigen woonomgeving kreeg jij het voor elkaar om, in samenwerking met de gemeente, een hele serie beelden in het plantsoen langs de Zaagmolenkade en Willem Arntszkade te plaatsen. Het mooie is dat jouw moeder hier ooit mee gestart is en dat jij dit hebt kunnen voltooien. Het resultaat van jarenlang werk met grote inzet en vasthoudendheid. Bovendien help je bij het onderhoud van deze beeldenroute en het groen erom heen.

In de wijk ben jij ook degene die regelmatig contact heeft met woningcorporatie Portaal en die het onderhoud en aanzien van de monumentale woning in de gaten houdt. Daarmee draag je in belangrijke mate bij aan een sfeervolle buurt waar de mensen zich veilig voelen en samenhang ervaren.


Beste Charles,

Zonder de geweldige inzet van vrijwilligers zou een groot deel van het maatschappelijke leven in Utrecht stilstaan.

Jouw inzet is van grote waarde. Je zet jezelf altijd en overal in om mensen te helpen, de stad te verbeteren en bent zeer positief betrokken bij de Utrechtse samenleving. Dat wordt door velen gewaardeerd en die waardering wil ik vandaag graag onderstrepen.

Met genoegen mag ik bekendmaken dat het gemeentebestuur van Utrecht heeft besloten om jou de Speld van de Stad toe te kennen. Van harte gefeliciteerd!