Burgemeester Cv en nevenfuncties

Jan Hendrikus Cornelis van Zanen

Geboortedatum: 4 september 1961
Burgemeester van Utrecht sinds 1 januari 2014

Jan van Zanen is geboren in 1961 en bracht zijn jeugd door in Edam-Volendam. Na het gymnasium voltooide hij in 1985 zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan Cornell Law School in Ithaca, New York, USA. Zijn dienstplicht vervulde hij als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna ging hij onder meer aan het werk als bestuurs- en directiesecretaris bij een landelijke ondernemersvereniging. Vanaf 1990 was Van Zanen daarnaast gemeenteraadslid in Utrecht, waarna hij hier in 1998 wethouder financiën, economische zaken, openbare ruimte en monumenten werd. In de periode 2003 -2008 was hij landelijk voorzitter van de VVD. Van juli 2005 tot en met december 2013 was Van Zanen burgemeester van Amstelveen. Sinds 1 januari 2014 is hij burgemeester van Utrecht en sinds 3 juni 2015 voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Q.q. functies

 • Regioburgemeester politie-eenheid Midden-Nederland
 • Voorzitter bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Voorzitter bestuur VNG
 • Lid VNG-commissie Europa en Internationaal
 • Voorzitter Bestuur Regio Utrecht (in liquidatie)
 • Auditeur van Rekening Fundaties Vrijvrouwe van Renswoude
 • Lid bestuur 'De Winter-Heijnsiusstichting'
 • Superintendent Evert Zoudenbalchhuis
 • Voorzitter jury FGH-Vastgoedprijs

Lid comité van aanbeveling

 • AEGEE-Utrecht
 • Almanak der U.V.S.V/N.V.V.S.U. 2018
 • Commissie tot Redactie van de Utrechtsche Studenten Almanak 2018
 • De Beeldfabriek Utrecht: Film Hennie Oliemuller
 • Faculteit Geesteswetenschappen 17th International Congress of Christian Archaeology
 • Happietaria
 • Juridische Studentenvereniging Utrecht
 • KNGF Business Pub (KNGF Geleidehonden)
 • Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond Wedstrijdcommissie der 135e Varsity
 • Museum Jan van der Togt (Amstelveen)
 • Nederlands Studenten Kamerorkest
 • Nederlands Studenten Orkest
 • Oogfonds
 • Operamakers
 • Project Roze Wolk van COC Midden-Nederland
 • Ronald McDonald Huis Utrecht
 • Stichting Antonius Onderzoeksfonds
 • Stichting Barbarugo
 • Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)
 • Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht
 • Stichting Erasmus Student Network
 • Stichting Gastheerschap en Cultuur
 • Stichting Joodse Huizen
 • Stichting Landelijk Notarieel Studentencongres Utrecht
 • Stichting Mediation Overheid
 • Stichting MOVE
 • Stichting Nederlands Volksbuurt Museum
 • Stichting SingelSwim Utrecht
 • Stichting Top Judo Utrecht
 • Stichting Vlaggenparade Rotterdam
 • Stichting Vrienden Museum Speelklok
 • Stichting Vrienden van de Mytylschool Ariane de Ranitz
 • Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
 • Tivoli/Vredenburg
 • Utrechts Studenten Concert: Lustrumopera Thijl 2018
 • Utrechtse Biologen Vereniging
 • Vidius Studentenunie
 • Wensstichting Oppepper4all

Beschermheer

 • Utrechtse Klokkenspel Vereniging
 • Utrechts Klokkenluidersgilde
 • Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
 • Utrechtse Reddingsbrigade
 • Utrechts Sprookjestheater ‘Lang en Gelukkig’
 • Stichting Muziekids

Erevoorzitter

 • Rode Kruis, afdeling Utrecht
 • Koninklijke Rederijkerskamer 'Jan van Beers'

Contact

 • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
 • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
 • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.

Postadres
Burgemeester Jan van Zanen
Postbus 16200
3500 CE  UTRECHT