Burgemeester Fotodagboek januari 2016

Zaterdag 30 en zondag 31 januari

Rustig weekend. Ga aan het begin van de zondagmiddag langs bij het Vechthuis. Breng samen met Mariëlle de Vuijst-Hoogendoorn van kabinetszaken een bezoek aan het seniorencarnaval. Word in de bomvolle zaal rondgeleid door Leo van Preijen van het bestuur van de  Carnaval Federatie Utrecht. Maak kennis met een groot aantal van de carnavallers, oud én jong. Polonaise wordt gelopen met Stadsprins Martijn de XXXIX en zijn charmante hofdame Leida voorop. Aanwezigen haken volop aan en zingen mee met live muziek. Neem bij vertrek hartelijk afscheid, zal het gezelschap snel weer zien bij de sleuteloverdracht komende zaterdag. Volle tas van het stadskantoor vergt het gehele weekend de nodige aandacht te midden van stormachtig weer met (veel) regen. Aan het eind van de middag informeert Margriet Algera van de politie mij over een actualiteit.

Vrijdag 29 januari

Stap in alle vroegte samen met Marian op de fiets richting zwembad De Krommerijn. Het regent en het stormt. Op het werk staat de gehele ochtend in het teken van een hoofdlijnenberaad, met drie opeenvolgende onderwerpen, van het college ('Het zoemt in Utrecht'). Heb aan het begin van de middag, samen met wethouders Paulus Jansen en Kees Geldof een vergadering van de combistaf raamprostitutie. Praat bij met woordvoerder Sjouk Volten.

Woon vervolgens in gebouw 'Vossegat' van de Kromhoutkazerne een lustrumbijeenkomst bij van de 35-jarige afdeling Utrecht e.o. van de Bond van Wapenbroeders. Word ontvangen door voorzitter Wil Wiegerink en de bestuursleden Hans Hoogstraten en Chris de Cocq. Spreek de aanwezigen toe, waaronder Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en oud-minister Rita Verdonk en haar ouders, en feliciteer het gezelschap met hun jubileum. De actieve (trouwe) leden dragen al vele jaren bij aan een aantal herdenkingen in onze stad. Denk aan Remembrance Day in november en tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei. Maak kennis met een groot deel van de aanwezigen en begroet erelid Pot.

Bezoek aan de Augusto Sandinostraat de heer en mevrouw Van den Heuvel-van Gaal. Hun 60-jarig huwelijk is de aanleiding. De geboren Utrechters ontmoetten elkaar voor het eerst als collega's bij Douwe Egberts. De bruid is nog steeds actief als vrijwilligster, de bruidegom werkte bij Nutricia en het echtpaar bestierde samen jarenlang de kantine van voetbalclub Sporting 70. Ze kregen drie kinderen. Een zoon woont in Zwitserland. Zijn Zwitserse echtgenote is sinds kort burgemeester van een piepklein dorp. 'We hebben dus ook een burgemeester in de familie ', vertelt het bruidspaar enthousiast. Meteen door naar de Marco Pololaan om de heer mevrouw Van Diermen-Spaan met hun 60-jarig huwelijk geluk te wensen. De bruidegom, metselaar van beroep, vertelt met plezier over hun leven. Doet dit in aanwezigheid van twee van hun drie kinderen. Zo ontmoetten zij elkaar voor het eerst in de voormalige lunchroom Rutex aan de Potterstraat. Bel met onze dochter en met m'n ouders in Edam.

Donderdag 28 januari

Fiets heen en weer naar het zwembad. Het is stralend weer vanochtend. Begin op kantoor (samen Paul van Beijnum en Michel Kok van Veiligheid) met een overleg met twee vertegenwoordigers van de stichting alFitrah. Veel (actuele) onderwerpen passeren de revue. Wordt vervolgd. Ontvang samen met John van Rooijen (risicomanager veiligheid) een tweetal bewoners over een vergunningenkwestie. Praat rond het middaguur uitvoerig bij met de algemeen directeur van de veiligheidsregio Utrecht, Peter Bos. Heb telefonisch overleg met ambtgenoot Franc Weerwind (Almere). Schrijf een brief aan Ruud - 'Waskit' - Snel (begrijp dat z'n gezondheid ernstig te wensen overlaat). Maak (nader) kennis met een echtpaar dat recent het slachtoffer was van een woningbrand en ga vervolgens op wijkbezoek in de binnenstad. Het thema veilig uitgaan is leidend tijdens het bezoek (het onderdeel Voorstraat van het wijkbezoek moet ik uitstellen in verband met het gewijzigde schema van de gemeenteraads- en commissievergaderingen). Begin bij café Body Talk. Spreek met eigenaar Feibe Zweers, Andrea Berghuizen (wijkregisseur Binnenstad), Bart van Steeg (wijkagent horeca), Jos de Winter en Erik Derksen (bestuursleden Koninklijke Horeca Nederland) en Joke Beekes (adviseur veilig uitgaan) over 'overlastgevend gedrag en scheldincidenten' in de omgeving van het café. Wandel vervolgens met het gezelschap naar café De Kneus aan de Nobelstraat. Spreek daar met een groot aantal horecaondernemers uit de Nobelstraat over de bezoekersstromen tijdens de nachtelijke uren. Dat levert in combinatie met het drukke doorgaande fiets- en busverkeer de nodig dilemma's op. Goed te zien dat de dames en heren ondernemers samen optrekken. Avondeet thuis. Stap rond half acht op de fiets richting Stadhuis voor een vergadering van de gemeenteraadscommissie Mens en Samenleving. Veel portefeuillegerelateerde onderwerpen staan op de agenda. Werk aan de winkel dus. Fiets tegen elven terug naar huis.

Woensdag 27 januari

Ga aan het begin van de middag naar het Spoorwegmuseum waar het Tata Steel Chess Tournament, het internationale schaaktoernooi, plaatsvindt. Begroet goede bekende Johan Wakkie die samen met Mustapha Eljarmouni en Kees Hoogeveen de documentaire 'De Droom vermenigvulderaar'  heeft gemaakt die deze week in première ging. 'Schaken is veel meer dan een spel' vertelt Wakkie.

Maak kennis met Theo Henrar en Myra Rooselaar van de organisatie en museumdirecteur Marten Foppen. Marlies Treep (beleidsadviseur sport) leidt me naar het schaaktoernooi voor basisscholen in Wereld 4 van het museum. Bas van Esch, een van de organisatoren, vertelt dat er 83 teams meedoen. Dit betekent dat zo'n 400 kinderen op 166 schaakborden deelnemen. Het is gezellig druk. Geweldig. Utrecht kent zes schaakclubs en drie jeugdschaakclubs. Het ledenaantal zal na dit evenement ongetwijfeld verder stijgen. Wandel samen met sportwethouder Paulus Jansen en toernooidirecteur Jeroen van den Berg naar de ruimte waar dé wedstrijd van vandaag zal plaatsvinden. De partij tussen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en 'onze' Nederlandse sterspeler Anish Giri (wens hem veel succes). De 14 grootmeesters nemen hun plaats in, ruim 300 belangstellenden zoeken een plekje, ja zelfs in de vensterbank staan ze, en stoomlocomotief NS3737 biedt een mooi decor. Spreek de aanwezigen toe en sla op de gong waarmee de tiende ronde van dit toernooi is geopend. Mag van heel dichtbij de eerste minuten van het toernooi zien, en loop richting uitgang waar ik Marjan Oudeman, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, gedag zwaai. 

Meteen door naar de Amsterdamsestraatweg (ASW) voor een wijkveiligheidsbezoek aan de wijk Noordwest. Ga langs bij juwelier-goudsmid Vagan Grigoriqan (Stratelli). Wandel vervolgens naar een computerspelletjeswinkel Nedgame. Spreek met de ondernemers over het digitaal opkopersregister. Sinds 1 september 2015 is gestart met de uitrol van het digitaal opkopersregister (DOR) op de ASW. Een systeem waarin opkopers de spullen die zij inkopen kunnen registeren en gelijk kunnen zien of de artikelen niet als ‘gestolen waar’ geregistreerd staan. Als dit laatste het geval is, gaat gelijktijdig bij de politie een ‘piepje’ af en kan het artikel terug naar de rechtmatige eigenaar. Als die bekend is. Een mooi sluitstuk van onze aanpak tegen woninginbraak. De ondernemers vertellen over hun ervaringen met het systeem, ook gebiedsmanager Veiligheid Dominique Prenen, René Russ en Paul van Leeuwen (beiden van de politie) en Melvin van Hussen (gemeentelijk coördinator DOR) luisteren aandachtig mee.

Gaan weer aan de wandel. Loop onderweg, op verzoek van een aantal aanwezige jeugdige klanten, binnen bij Surinaams mediterrané’s corner. Maak (nader) kennis met uitbater Aziz Saïdi. Het ziet er goed uit en de geuren zijn heerlijk. Spuit ter hoogte van de hoofdtoegang van De Plantage een 'groene' graffiti met het logo van de internetsite www.stopheling.nl. Krijg van schoonmaakbedrijf ’t Sticht laarzen en een regenjas aan. Vertel aan de aanwezige journalisten over de campagne ‘Stop Heling’, waar het digitaal opkopers register ook een belangrijk onderdeel van uit maakt. ‘Geen kopers, geen helers, geen stelers’, is het motto.

Besluit een spontaan bezoek te brengen aan slagerij Van Es. Het worstmakersgilde heeft het familiebedrijf recent uitgeroepen tot beste worstenmaker van het land. Het is druk in de zaak, koop een lekker stukje worst. Het geheim van de slagers Jos en Marcel, alle producten moet altijd vers zijn, en gemaakt worden van de beste ingrediënten, is te proeven. Zet het wijkwerkbezoek voort in het jongerencentrum aan de Prins Bernhardlaan. Daar hebben zich veel vrijwilligers verzameld die zich tijdens de laatste jaarwisseling hebben ingezet om de rust in de wijk te bewaren. Vrijwilligers van De Toekomst, Stichting Tagmat, Buurtcommissie Zwanenvechtplein, Stichting De Derde Brug, De Jongerenhuiskamer, Plein 11 en Moskee Abu Bakr Essadik droegen bij. De meesten zijn overigens niet alleen met Oud en Nieuw actief, maar zijn dat het hele jaar door. Gebiedsmanager Veiligheid Vincent Heus staat buiten op me te wachten, binnen is het een drukte van belang. Spreek mijn waardering uit voor hun inzet. Begrijp dat de vrijwilligers op dinsdagavond 29 december gezamenlijk gebriefd werden ter voorbereiding op de jaarwisseling. In overleg met de wijkagenten hebben de organisaties toen afspraken gemaakt over de gebieden waar zij toezicht gingen houden, de plekken waar zij gewoonlijk ook werken. Zo is er de Jongerenhuiskamer gevestigd in de Geuzenwijk en hebben zij gezorgd voor het toezicht in die buurt. Op die manier was er al sprake van een natuurlijke verdeling, maar zijn eventuele overlappen van gebieden eruit gehaald. Verder is een gezamenlijke Whatsapp-groep opgestart zodat het ook op die manier in de onderlinge communicatie duidelijk was wie zich waar bevond. Tijdens de briefing zijn ook zichtbaarheidshesjes, oordopjes, veiligheidsbrillen en kleine brandblusmiddelen verstrekt. Reik aan een aantal van de vrijwilligers een oorkonde uit. Een klein blijk van grote waardering. Top.

Woon ’s avonds de heropening bij van de Stadsschouwburg. Krijg samen met zo'n 300 ambassadeurs van de schouwburg, te weten particulieren, leden van de foundation en fondsen die een stoel hebben geadopteerd, een preview van de zaal. Ruim anderhalf miljoen euro sponsorden zij voor de verbouwing. Presentatrice Femke Wolthuis heet de aanwezigen welkom en organiseert op charmante wijze een groepsfoto met de stoeladoptanten. Een optreden van Akram Kahn company volgt. Vijf soepele mannen en vrouwen dansen een stuk uit de voorstelling Kaash. Inmiddels zijn er flink meer relaties uit de stad, waaronder aannemers en oud-medewerkers van de schouwburg, binnengekomen. Zie vele bekenden, maak onder andere (nader) kennis met Nicole van Vessum, artistiek directeur van ‘De Parade’. Krijg een rondleiding en geniet van het uitzicht. Het gebouw is meer open wat vooral in de Blauwe Zaal goed te zien is. Restaurant De Zindering, de foyers, 'mevrouw Dudok', alles ruikt nieuw. Zie, terug in de Douwe Egberts-zaal korte optredens van Pierre Bokma met een monoloog uit De Verleiders en Tineke Schouten met een stuk uit haar show ‘Gewoon doen’. Tenslotte overhandigt Annelies de Jong, directeur van Solgu, een kunstwerk van Derk Wessels aan schouwburgdirecteur Lucia Claus. Dit als dank voor de zorg die is besteed aan het toegankelijk maken van de schouwburg voor mensen met een (fysieke) beperking. Lucia spreekt een dankwoord uit aan de vele belangrijke partners en relaties. Ontvang uit haar handen het eerste exemplaar van de publicatie 'Licht, ruimte en beweging - 75 jaar Stadsschouwburg Utrecht’, geschreven door architectuurhistoricus Martine Bakker. Mooie avond.

Dinsdag 26 januari

Fiets naar het zwembad en naar het werk. Bel op kantoor met ambtgenoot Peter Noordanus (Tilburg). De rest van de ochtend staat in het teken van de wekelijkse collegevergadering. Werk 's middags mijn mail bij, onderteken een aantal stukken en spreek met een aantal medewerkers. Heb een uitvoerige vergadering van de driehoek. Maak (nader) kennis met Marian van Dijk, sinds augustus de nieuwe directeur van Museum Speelklok. Ken haar nog uit de periode dat zij directeur was bij Slot Zuylen. Ze vertelt haar toekomstplannen met het museum en het restauratieatelier aan Flora’s Hof. Krijg na afloop de publicatie ‘Schatten uit de verboden stad’ van de tentoonstelling Sing Song cadeau. Aardig. Race aan het begin van de avond naar m'n tandarts in Oost. Hij moet even iets herstellen. Het lukt hem snel. Het regent. 

Maandag 25 januari

Vannacht rond half één belt Toaufik Alfalah van de politie over een ernstig incident op de A12. Ga in alle vroegte op de fiets richting zwembad. Mogen vroeg van start. Start bij binnenkomst op kantoor met het wekelijkse overleg met een aantal naaste medewerkers. Een overleg met Peter Bos, directeur van de VRU volgt en daarna is er een vergadering van de staf Veiligheid. Heb rond het middaguur samen met de wethouders Lot van Hooijdonk en Kees Geldof, een ‘klikgesprek’ met een kandidaat voor de functie van hoofd Communicatiebureau. Het klikt. Praat onder andere met adviseur Gabie Mulders over de ontwikkeling van het nieuwe Zandpad. Het wekelijks overleg met raadsgriffier Merel van Hall en gemeentesecretaris Maarten Schurink en het tweewekelijks overleg over raamprostitutie volgen. Geef aan Trouw-journalist Maaike Homan een interview over het thema radicalisering. Dan naar TivoliVredenburg. H.K.H. Prinses Beatrix is aanwezig bij een bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden. De tiende editie staat in het teken van pelgrimage. Na diensten in de Domkerk, Hindoeïstische en Boeddhistische tempels, twee synagogen en de ULU moskee hebben de aanwezigen zich verzameld op het Domplein en zijn vanuit daar gezamenlijk naar de locatie gewandeld. De bijeenkomst wordt omlijst door muzikale bijdragen van de Joodse zanger Nachshon Rodrigues Pereira, Christelijke cabaretier ‘Timzingt’, Boeddhistische zangeres Françoise Pottier, Hindoeïstische zangeres Madhu Lalbahadoersing en het Islamitisch Amsterdams Andalusisch Orkest. Dr. Annewieke Vroom van de VU Amsterdam houdt een lezing en oud-bestuurders Klaas van der Kamp en Nora Asrami overhandigen een geschenk aan de Prinses voor haar steun en aanwezigheid van het afgelopen decennium. Maak na afloop van de bijeenkomst kennis met een groot aantal van de gasten.

Door naar het Stadhuis voor een vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Op de agenda staat het onderzoeksrapport van bestuurskundige Marcel Boogers over de belangenverstrengeling van raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht). Het publieke en zakelijke belang vallen samen, zo schrijft Boogers. In zijn onderzoeksrapport noemt hij dit ‘onbedoelde’ belangenverstrengeling. Sluit de maandag af met het bijwonen van een bijeenkomst in Brasserie Arsenaal aan de Naardense Kooltjesbuurt ter gelegenheid van het afscheid van de IPO-bestuurders Johan Remkes, Max van den Berg en Gerard Beukema. De 'Groningers' droegen ieder op geheel wijze bij aan het provinciaal bestuur. 

Zondag 24 januari

Stap zondagochtend vroeg samen met Marian op de fiets om te gaan zwemmen. Gaan aansluitend op bezoek bij mijn ouders in Edam. Woon 's middag in TivoliVredenburg het 10-jarig jubileum van IMC Weekendschool bij. Met de gedachte 'elk kind is nieuwsgierig en wil ontdekken en leren' nam psychologe Heleen Terwijn in 1998 het initiatief om gemotiveerde scholieren, tussen de 10 en 14 jaar, uit (economisch) minder sterke wijken op zondag extra les te geven. Gastdocenten (professionals) bieden kinderen drie jaar lang een kijkje in interessante vakgebieden, waaronder kunst, cultuur en wetenschap. Inmiddels heeft het IMC Weekendschool tien vestigingen in zeven steden, waaronder in Utrecht. In Cloud Nine zijn intussen veel oud-leerlingen, gastdocenten, vrijwilligers en medewerkers verzameld.

De Utrechtse presentator, Yassine Beqqali, onder andere bekend van het kookprogramma 'Koken met Mo', heet iedereen welkom en geeft het woord aan Janneke Wijkmans, een van de coördinatoren van de weekendschool, zij vertelt waarom het zo belangrijk is voor kinderen om hun grenzen te verleggen, meer te durven en te doen. Ook initiatiefnemer Heleen Terwijn benadrukt dat goed onderwijs jongeren stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Moeder Hoeriya vertelt dat de IMC Weekendschool voor haar drie dochters een enorme verrijking is geweest. Dit wordt ook nog eens bevestigd door oud-leerling Youssra, die trots en lichtelijk geëmotioneerd vertelt dat de afgelopen drie jaren, dankzij haar docent Marijke, veel heeft betekend. Loop na afloop van het officiële programma langs een aantal informatietafels, waar de kinderen bijvoorbeeld leren rappen, of geïnformeerd worden hoe röntgenfoto's gemaakt worden van dieren.

Begroet de 14-jarige DJ Romano van Zijl, die vanmiddag muziek gaat draaien. Ga met een aantal oud-leerlingen op de foto, waaronder Yasmine. Als ik haar vraag, wat ze wil worden antwoord ze zangeres. Kan het niet laten haar te vragen of ze iets wil zingen. En dat doet ze, ze zingt een nummer van Adèle, Someone like you. Een groot applaus volgt. Beantwoord op weg naar buiten een paar vragen van twee jonge journalisten in spé. Goed initiatief.

Zaterdag 23 januari

Haal zaterdagochtend een paar boodschappen in huis. Doe dat in Rivierenwijk. Werk aan de inhoud van de tas van het Stadskantoor. Aan het eind van de middag komen onze kinderen avondeten.

Vrijdag 22 januari

Fiets samen met Marian richting zwembad. Begin vervolgens op het werk met een overleg met de medewerkers Sandra Verkerk en Gabie Mulder. Onderwerp: raamprostitutie. Heb een kort bestuurlijk overleg met EZ-wethouder Jeroen Kreijkamp en hoofd Economische Zaken Bob van Dijck. Bereiden een bedrijfsbezoek voor. Spreek met een aantal raadsleden en heb meteen aansluitend een overleg met het bestuur van de Koninklijke Horeca Midden-Nederland (allen Utrechtse horeca-ondernemers) en KHN-secretaris Harriette Lam. Ellen Heijenga, adviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving, staat me bij. Praat bij met de gemeentesecretaris en een paar naaste medewerkers en ontvang rond het middaguur de journalist Kemal Rijken. Rijken schrijft een boek over mijn Amsterdamse ambtgenoot Eberhard van der Laan. Werk er graag aan mee. Moet bij de beantwoording van zijn vragen soms diep graven in mijn geheugen. Sommige zaken uit mijn 'Amstelveense' periode zijn inmiddels al weer enige tijd geleden.

Vertrek aan het begin van de middag richting Den Haag. Zit als VNG-voorzitter op de 'Willemshof' aan de Nassaulaan eerst het plenaire deel voor van de vergadering van de VNG-commissie Europa en Internationaal (op de agenda onder meer het Nederlands voorzitterschap van Europa, onze Europastrategie en de Urban Agenda). Race vervolgens naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie om samen met de collega's Geke Faber en Thoe Weeterings deel te nemen aan het Strategisch Beraad Veiligheid met de ministers Ard van der Steur en Ronald Plassterk. Meteen terug naar de Willemshof. Sluit de middag af met de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International. Spreek in een vol atrium met experts uit de hele wereld en onze gemeenten over de internationale dimensie van het werk van lokale overheden ('We hebben elkaar nodig'). Marloes Borsboom (wethouder van Rijswijk) reikt de prijs uit voor de milleniumgemeente (of te wel meest inspirerende Global Goals gemeente) van het jaar. Over de hele wereld werken landen aan de Global Goals for Sustainable Development, de 17 VN-doelen die de wereld in 2030 een stuk beter, duurzamer en leefbaarder moeten maken. Ook Nederland, en Nederlandse gemeenten, zijn met de doelen aan de slag. De gemeente Langedijk blijkt de winnaar van de prijs. Er zijn ook felicitaties voor twee andere genomineerde gemeenten: Utrecht en Hoorn. En voor alle zekerheid: ik was niet betrokken bij de jurering. Krijg na afloop net als alle aanwezigen het boek 'Anything out of nothing' van Thijs Heslenfeld en Rinke Verkerk cadeau. 

Geniet ten slotte samen met Marian van de jaarlijkse 'zuurkoolavond' bij onze vriendin Linda.

Donderdag 21 januari

Begin in alle vroegte met een knipbeurt bij de kapper. Praat op het Stadskantoor bij met een paar naaste medewerkers en zet handtekeningen onder brieven en besluiten. De wereld is klein. Zie niets dan mist vanuit mijn werkkamer. Ga in de loop van de ochtend richting de Rubenslaan. Feliciteer de heer en mevrouw Delsing-Lendfers (beiden afkomstig uit Sittard) met hun 60-jarig huwelijk. Ze ontmoetten elkaar op de schaatsbaan, bij het carnaval en onder het huis van de toenmalige burgemeester. 'Hij was meteen verliefd, bij mij duurde het langer', vertelt mevrouw. Het echtpaar was goed bevriend met Annemarie en Frans van Koppenhagen (helaas beiden overleden). Krijg na afloop een korte biografische schets van de bruidegom mee. Gebruik de lunch met de (Utrechtse) ondernemer Hans Pieters en adviseur Bas Akkers (Economische Zaken). De afspraak was een 'item' op een veiling, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan museum van Speelklok tot Pierement. Pieters is zeer betrokken bij Utrecht. Hij zorgt met zijn bedrijven (hotel Mother Goose, De Rechtbank, en de cafés Zussen én Broers) niet alleen voor werkgelegenheid, zijn netwerk en organisatietalent zet hij ook in voor de culturele sector. Door naar Leidsche Rijn. Woon er de bijeenkomst Kompas 2016 bij van Binnenlands Bestuur in CineMec aan het Berlijnplein. Het thema van de bijeenkomst is 'In naam van de burger!'. Bij binnenkomst zit de zaal al vol en is dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen in gesprek met het publiek. Spreek een paar woorden over burgerparticipatie in Utrecht in de dagelijkse praktijk en de uitdagingen waar alle gemeenten voor staan. Beantwoord daarna vragen uit de zaal. 

Maak het begin mee van de lezing ‘Vernieuwing van de democratie in Nederland’ van Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University. Later vanmiddag wordt bekend dat de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb als beste lokale bestuurder uit de bus gekomen Net als vorig jaar. Een terechte winnaar. Drink een kop thee bij the Village aan het Wolvenplein. Was er niet eerder. Mooi en creatief stukje binnenstad aldaar. Ga vervolgens naar TivoliVredenburg. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander woont de conferentie 'Journalistiek On Demand 4' bij ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het NOS-journaal. Doe Zijne Majesteit samen met Commissaris van de Koning Willibrord van Beek protocollair in- en uitgeleide. Ook staatssecretaris Sander Dekker is bij de conferentie aanwezig. Ronald Trip, presentator van het NOS Journaal, leidt het slotdebat en praat met Bert Habets, CEO van RTL Nederland, Giselle van Cann, plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS nieuws en Piet Bakker, lector Massamedia aan de Hogeschool Utrecht, over de invloed van technologische ontwikkelingen voor de traditionele journalistiek. Gaan snelheid en kwaliteit samen? Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws, concludeert aan het einde van het debat dat hij optimistisch is over de toekomst van het vak en de kwaliteit van journalistiek. Word ’s avonds voortdurend op de hoogte gehouden over het verloop van de tweede informatieavond over de opvang van asielzoekers in Overvecht. Heb veelvuldig telefonisch contact met de politie ter plaatse en over iets heel anders met Gerry Hurkmans, die bezig is met de voorbereiding van een (foto)boek over Leidsche Rijn.

Woensdag 20 januari

Ga om half acht op weg naar Den Haag. Begin met een uitvoerig overleg met VNG-directieraadvorzitter Jantine Kriens. Plaats van handeling is het Petit café de Resident in de hal van de ministeries van VWS en SZW. Het is een wmo-dagbestedingsinitiatief waar kwetsbare inwoners met een beperking worden ondersteund om hen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en werken. Maak vervolgens nader kennis met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. Zwaai onderweg naar buiten naar de minister van SoZaWe zelve en heb onderweg terug naar Utrecht onder andere telefonisch overleg met Frank Marinus van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. Praat, terug op het Stadskantoor, bij met ambtgenoot Franc Weerwind (Almere). Krijg een doosje 'Almeerse bouwsteentjes' van chocolade cadeau. Spreek aan het begin van de middag, samen met wethouders Victor Everhardt en Kees Geldof onder andere met de CEO van Klépierre, Laurent Morel. De samenwerking binnen de U-10 is het onderwerp van een gesprek met Edwin Koster, hoofd Bestuurlijke Zaken.

Ga aan het eind van de dag op bedrijfsbezoek bij de Kroon facilitaire diensten aan de Amsterdamsestraatweg. Feliciteer het familiebedrijf met het 75-jarig bestaan. Aan het roer staat inmiddels de derde generatie. Ken het bedrijf van hun schoonmaakdiensten en zonwering, maar wist niet dat ze ook catering, beveiliging of hoveniersdiensten aanbieden. De betrokkenheid van alle medewerkers bij het bedrijf straalt er vanaf. Goed om te zien. Ontvang aan het begin van de avond, terug op het Stadskantoor, samen met sportwethouder Paulus Jansen, twee jonge sportheldinnen die afgelopen acht november in Antwerpen wereldkampioen korfbal werden: Marjolijn Kroon en Suzanne Struik. Overhandigen de dames de Utrechtse sportpenning met de inscriptie 'Utrechtse topscorers in het hol van de leeuw'. Maak na afloop kennis met beide trotse vaders, hun vriendjes, een paar sportbestuurders en hun coaches. 

Dinsdag 19 januari

Ook vandaag koud op de fiets richting zwembad. Het vriest. Fiets naar kantoor. De ochtend staat in het teken van de wekelijkse collegevergadering. Heb tijdens een korte schorsing telefonisch overleg met ambtgenoot Arjen Gerritsen (De Bilt). Ga rond het middaguur met het college in een busje richting de Watertoren op Rotsoord. Ontmoeten daar de leden van het college van Gedeputeerde Staten. Verwelkom op de allerhoogste verdieping onze gasten. Genieten van het uitzicht op de 'skyline' van Utrecht. Wijkregisseur Zuid Martine Sluijter geeft een toelichting over hoe de 'herboren' omgeving van Rotsoord steeds leuker wordt. En hoe allerlei inwonersinitiatieven aan het vergroten van de leefbaarheid een bijdrage leverden. Maken vervolgens met een fluisterboot een vaartocht door de Utrechtse grachten en het pas geopende water in de Catharijnesingel. Voor het laatste (spiksplinternieuwe) stuk doet een 'ijsbreker' goed werk. Maken op de eindbestemming aangekomen onder leiding van de programmamanager Martin Mulder en voorlichter Tjerk van Impelen, een wandeling door en langs de bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied. De route loopt langs de (contouren van de) grote parkeergarage, de nieuwe traverse in aanbouw in Hoog Catharijne, de terminal van Utrecht Centraal en eindigt bij het Stadskantoor. Het geeft de Commissaris van de Koning en de Gedeputeerden een goede impressie van de metamorfose die het stationsgebied op dit moment doormaakt.

Heb, terug op het Stadskantoor, een gesprek met het managementteam van Veiligheid. Kijken terug en vooruit op alle werkzaamheden op het gebied van veiligheid. Maak kennis met een nieuwe medewerker bij afdeling Veiligheid, Martine Holla. Ontvang samen met laatstgenoemde Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nuttige ontmoeting. Fiets naar huis, kook voor Marian en mij. Word inmiddels op de hoogte gehouden over het verloop van de raadsinformatieavond over de voorziene opvanglocaties in onze stad. Raadsleden laten zich vanavond uitvoerig informeren door omwonenden, politie, gemeente en het COA. Goed te zien dat er veel ‘meepraters’ op de avond afkomen om hun mening te laten horen. Ga in de loop van avond langs bij het COV-gebouw aan de Briljantlaan waar de politie-inzet inzet rond het Stadhuis gecoördineerd wordt. Geef aan het eind van de avond een interview aan verslaggever van RTV Utrecht Iris Tasseron (en cameraman Joep). Beantwoord ook vragen over de aangekondigde komst van een (omstreden) gastspreker. Bepleit het samenstellen van een landelijke lijst met omstreden sprekers, door De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en/of de minister van Justitie en Veiligheid. Als zo'n lijst er (eenmaal) is kan iedereen zien of iemand met radicale opvattingen wel of niet welkom is. Dit om te voorkomen dat telkens op lokaal niveau onrust ontstaat die niet bijdraagt aan de balans in de samenleving en het onderling vertrouwen.

Maandag 18 januari

Stap samen met Marian op de fiets richting zwembad. Het is ijskoud. Handschoenen vergeten. Arriveer met bevroren vingers. Fiets naar het Stadskantoor en begin daar met het doornemen van de post en de emails. Aansluitend volgt het wekelijks overleg met een paar naaste medewerkers. Maak (nader) kennis met Leo van den Nieuwendijk en Karen Ramakers over de samenwerking in U10-verband. Een vergadering van de staf Veiligheid volgt. Maak kennis met Karen Salden van communicatie. Overleg aan het begin van de middag met wethouder Kees Diepeveen over de (integrale) aanpak van de Amsterdamsestraatweg. De wekelijkse driehoek met raadsgriffier Merel van Hall en gemeentesecretaris Maarten Schurink (in aanwezigheid van stagiaire Thijs Driesse, student sociologie) en een vergadering van de staf Burgerzaken volgen. Maak tijdens de staf kennis met Maud van Leeuwen en Heleen van Duursen. Zij gaan zich in de toekomst bezig houden met de organisatie van de verkiezingen, te beginnen met het referendum op 6 april. Kort bestuurlijk overleg met de wethouders Victor Everhardt en Kees Geldof ter voorbereiding van een overleg met de CEO van Klépierre Laurent Morel. Bel met Johan van Renswoude (politie) en met Sander van Waveren (fractievoorzitter-CDA en morgenavond technisch voorzitter van een raadsinformatieavond over de voorziene opvanglocaties in Utrecht). Stap aan het eind van de middag op de fiets richting café de Vrienden in de Nobelstraat. Wip aan bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Spreek met de 9de eigenaar (nieuwe) Dikke Dries, Jos de Winter die sinds kort de portefeuille Veiligheid heeft binnen het bestuur van KHN. Fiets door naar het Stadhuis en bespreek met raadsgriffier Merel van Hall en adviseur Ellen Siegelaar de (her)inrichting van ‘de burgemeesterskamer’ op het Stadhuis. Mijn kamer wordt een vergader- en ontvangstkamer voor algemeen gebruik. Woon 's avonds de vergadering bij van het presidium van de gemeenteraad.

Breng in de loop van de avond een werkbezoek aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht (THD). Word begroet door directeur Malou Saat Kuijer. Zij leidt me door het gebouw (de locatie is 'geheim'). Begroet onder andere haar echtgenoot, die ook vrijwilliger is en de website onderhoud. Al 40 jaar biedt de vrijwilligersorganisatie een luisterend oor voor mensen die behoefte hebben aan anoniem contact, aan een gesprek of een woord van troost of ondersteuning. De THD wordt jaarlijks zo’n 16.000 keer gebeld. De THD is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en werkt met zo'n 85 vrijwilligers (de jongste is 21, de oudste 86) die na een uitvoerige selectie en trainingen gemiddeld 8 uur per week aan de telefoon of via de chat bereikbaar zijn. Maak kennis met een vijftal vrijwilligers en secretaresse Gea. Ben onder de indruk van de motivatie en verhalen van de vrijwilligers, zoals Truus: 'Ik heb nog ruimte om iets weg te geven, daarom doe ik dit werk '. Of Frans: 'Mensen zijn, zoals ze zijn geworden'. Prachtig. Bijzondere mensen, bijzonder werk. Fiets blij richting huis en heb telefonisch overleg met Charles van Amerongen van de politie.

Zondag 17 januari

Beleef zondag een rustige dag. Vermaak me (vooral) met de inhoud van de stadskantoortas van Yvette en Fidan.

Zaterdag 16 januari

Goed geslapen. Heerlijk. Druilerige dag. De wind is koud. Zaterdagochtend vroeg komt Gokhandi Mansour van Automatisering bij ons thuis langs om enige it-gerelateerde problemen op te lossen. Breng aan het begin van de middag op uitnodiging van Rie Nagasaki een bezoek aan de stand van Japan op de vakantiebeurs in de jaarbeurs. Ontmoet er de Japanse ambassadeur H.E. Masaru Tsuji. Draag bij aan een traditionele Kagami-Biraki ceremonie. Dat betekent letterlijk: de spiegel openen. In Japan wordt de nieuwjaarsperiode beschouwd als één van de meest belangrijke periodes van het jaar en de Kagami Biraki valt hiermee samen. Krijg een kleurrijk Happi-coat aangereikt en breek met een grote houten hamer een houten vat open dat is gevuld met sake. De sake die over de rand spoelt is een teken van geluk. De sake en (later de sushi) smaken heerlijk.

Begroet onderweg naar buiten Edjan en Robyn Anne van der Heide die met hun Mukambi lodge de stand van Zambia bemensen. Ken het echtpaar uit mijn Amstelveense periode. Ooit waren zij de hoofdrolspelers in de televisieserie Van Amstelveen naar Afrika. Leuk hen weer te zien.

Woon vervolgens aan de Tweede Daalsedijk de opening bij van de werkplaats van Stichting Echt Waar. Ditske de With, Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden namen het initiatief tot de werkplaats. Het is een mooie lichte ruimte waar een aantal weefgetouwen, tafels en gereedschap voor keramiek staan opgesteld. Daar maken mensen met een arbeidsbeperking allerlei dingen, zoals vazen en beeldjes. Koop er een domtoren van keramiek beschilderd met blauwe tulpen. Ook zijn zij bezig om twee stoelen te ontwerpen voor mijn werkkamer op het Stadhuis.

De sfeer zit er vanmiddag goed in door de muziek van saxofoonorkest Cabrales. Krijg na een toespraak van bestuursvoorzitter Pauline Geldhof, van cliënte Anne een vrolijke extra ambtsketen omgehangen. Kijk ernaar uit om ze binnenkort in het Stadhuis te kunnen ontvangen om de nieuwe stoelen te proberen. Gebruik 's avonds samen met Marian het avondeten in Zeist bij onze vrienden Inge en Maarten.

Vrijdag 15 januari

Heb bar slecht geslapen vannacht. Neem me voor iets minder koffie te drinken. Ga in alle vroegte zwemmen. Fiets samen met Marian naar zwembad De Krommerijn. Begin op kantoor de dag met een gesprek met verslaggever Yelle Tieleman van het AD/UN. Hebben het onder andere over de mogelijkheid van een verbod op salafistische organisaties. De hoofdlijn van mijn opvatting is kortgezegd een verbod niet wenselijk te vinden en (bovendien) weinig effectief. De rest van de ochtend staat in het teken van een werkbezoek van het voltallige college aan ProRail. Een busje brengt ons naar de spiksplinternieuwe verkeersleidingspost aan de Bielsstraat. Worden ontvangen door Pier Eringa en de hoofddirectie. Cees de Vries (regiodirecteur) en (onze) themadirecteur Peter Steijn verzorgen presentaties. Goed om elkaar op deze manier informeel te spreken. Tenslotte verzorgt de directeur verkeersleiding John Voppen een rondleiding door de 'Seinzaal'. Indrukwekkend.

Ga aansluitend door naar de opvanglocatie voor asielzoekers aan de Amerikalaan. Ga in gesprek met een aantal bewoners van 'the camp' zoals ze dat zelf noemen en een aantal omwonenden die ook deelnamen aan een klankbordgroep van de locatie. Woonbegeleider Ellen van Lier van het COA neemt ook deel aan het gesprek. Spreken onder andere over het samenleven - omwonenden en bewoners in de opvang - met elkaar. Vraag aan beiden hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer contact en daardoor wellicht meer begrip over een weer ontstaat. Bewoners vertellen dat het goed zou zijn dat zij hun verhaal, de reden waarom zij uit Syrië zijn gevlucht, meer duidelijk moeten maken. Omwonenden geven aan op zich weinig (over)last te hebben van de opvang, dat als er wel iets speelt men elkaar moet aanspreken en dat politie en gemeente open moet communiceren over incidenten. Ben dat zeer met de deelnemers aan het gesprek eens.

Praat terug op het Stadskantoor bij met een medewerker van de Regionale Inlichtingen Dienst (RID). Ontvang samen met chef Kabinet Hans Kuperus, het bestuur van de Koninklijke Rederijkerskamer 'Jan van Beers'. Voorzitter Marijke Dashorst, secretaris Joop de Groot en producente Marjan Jansen. Zij vertellen over de doelstellingen ('Ambassadeurs van het woord') en plannen voor het aanstaande lustrumjaar. De toneelvereniging is opgericht op 1 december 1861 en bestaat dit jaar 155 jaar en viert dit met een jubileumvoorstelling op vrijdag 4 en zaterdag 5 november in het Vorstelijk Complex. Naast toneelvoorstellingen richten zij zich ook op poëziebijeenkomsten. Het is een van de zes Kamers in Nederland die het predicaat Koninklijk heeft.

Heb telefonisch overleg met Peter Bos, de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Ontvang aansluitend samen met Maarten Beks (bestuursadviseur VNG) oud-collega Marjan Schuring. Onderwerp van gesprek is de positie van zorgvragers in deze tijden van transitie en transformatie in het sociale domein. Ga aan het eind van de middag op bezoek bij de heer en mevrouw Van Boom-Spiekman aan de Cicerolaan. Wens hen van harte geluk met hun 60-jarig huwelijk. De geboren Utrechters ontmoetten elkaar voor het eerst bij een feestelijke familiebijeenkomst ('Een neefje van een opa'). De bruidegom wilde adelborst bij de marine worden, runde een levensmiddelengroothandel en ging op latere leeftijd rechten studeren en werken als advocaat. De bruid deed de administratie van de groothandel en werkte later voor het accountantskantoor van hun zoon.

Wandel aan het begin van de avond vanuit de binnenstad naar Paushuize voor de nieuwjaarbijeenkomst van de Utrechtse Communicatiekring. Het oudste en grootste netwerk van communicatieprofessionals van Nederland die twee zaken met elkaar gemeen hebben: het communicatievak en Utrecht. Word hartelijk ontvangen door organisator Hans Scholten en voorzitter Koen van Tankeren, beiden blijken oud-voorlichters van de gemeente. Vertel iets uit 'eigen keuken' en mijn ervaringen met het communicatievak in de dagelijkse praktijk. Voelt toch een beetje als een examen, een presentatie geven aan al die communicatieprofessionals. 'Zijn we netwerkers of podiumpakkers', heet het later op de avond.

Donderdag 14 januari

Vertrek al heel vroeg richting Den Bosch. Zwemmen lukt vandaag niet. Heb op de bestemming aangekomen, congrescentrum 1931 van de Brabanthallen, een fotosessie met fotograaf Jiri Büller. Open vervolgens het nieuwjaarscongres ('De toekomst is nu!') van de VNG en KING. Zo'n 600 mensen nemen deel. Zandtovenaar Gert van de Vijver treedt op en dagvoorzitter Esther van Rijswijk leidt een en ander professioneel in. Spreek over het belang van excellente dienstverlening en breedband internet als nutsvoorziening. Fiets, aan het begin van de middag terug in Utrecht, vanaf huis in wapperend poncho richting het Stadhuis. Heb er een uitgebreide vergadering van de driehoek. Kan daarom het middagdeel van de gemeenteraadsvergadering niet voorzitten. Praat bij met medewerker Erlijn Mulder en gebruik het avondeten bij Mahanakorn met Susan Sjouwerman (redacteur Quote) en managementconsultant Hans de Backer. Ze waren beiden ooit actief binnen de JOVD. Loop terug naar het Stadhuis. Zit vanaf half acht de avondvergadering voor van de gemeenteraad. Spreek een in memoriam uit over voormalig CDA-raadslid Koos Smits (90 jaar geworden), neem afscheid van voormalig ondervoorzitter van de gemeenteraad en D66-raadslid Roelant Rollingswier en beëdig het nieuwe D66-raadslid Indra te Ronde. Fiets even na tienen naar huis.

Woensdag 13 januari

Ga zwemmen. Begin op het Stadskantoor met een overleg met een aantal naaste medewerkers over het portefeuilleonderdeel raamprostitutie. Ontvang hierna samen met Paul van Beijnum (plv. hoofd Veiligheid) en Evert van Kuilenburg (Hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving), een actieve wijkbewoner en een ondernemer over een paar actuele onderwerpen. Maak (nader) kennis met Maarten Pijnacker Hordijk medewerker van de NS en actief binnen 'Spoorchristenen en NNCS (Nederlands Netwerk van Christenen in de spoorwegbranche'). Ontmoette hem bij de onthulling van het Joods monument. Aan het eind van de ochtend volgt een overleg met een horecaondernemer uit de binnenstad. Doe het gesprek samen met de eerdergenoemde Evert van Kuilenburg. Praat rond het middaguur bij met goede bekende wethouder Mariska Sloot (Haren).

Ontvang uit handen van dr. Pieta van Beek (Utrechtse wetenschapper en vrijwilliger bij de Domkerk), het eerste exemplaar van een publicatie over de eerste Utrechtse vrouwelijke student Anna Maria van Schurman (1607-1678). Schurman was een fenomeen in haar tijd ('O Utrecht lieve Stad, hoe zou ik u vergeten'). Het is een fraai vormgegeven publicatie met als titel 'Herrezen uit de as'. Aardig. Praat ten slotte bij met ambtgenoot Ina Adema (Veghel) en senator Ben Swagerman. Carpool aan het eind van de middag samen met gemeentesecretaris Maarten Schurink naar Rotterdam.

In de prachtige Markthal vindt vanavond de jaarlijkse G4-conferentie plaats met de colleges van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wandelen vervolgens naar het Groothandelsgebouw.

Krijgen er, inmiddels in aanwezigheid van premier Mark Rutte, een presentatie van Duke Urbanik over het Cambridge Innovation Center (CIC). Gebruiken tenslotte het avondeten in de Huiskamer op het Centraal station van Rotterdam.

Dinsdag 12 januari

Ben na mijn zwembeurt vroeg op kantoor. Woon de wekelijkse collegevergadering bij. Verlaat de vergadering iets eerder voor de officiële opening van de vakantiebeurs in de Jaarbeurs. Op dit belangrijkste jaarlijkse toerisme-event staan vele honderden reisleiders en 'locals'. Zij verleiden, inspireren en adviseren de bezoekers over vakantiebestemmingen. Vanochtend is er een programma voor talloze ambassadeurs in samenwerking met de gemeente, MeetUp, Economic Board Utrecht, Utrecht Science Park en Toerisme Utrecht.

Geniet van een kleurrijk optreden van de dansgroep Inganza uit Rwanda. UK-Ambassadeur H.E. Sir Geoffrey Adams noemt in een zeer geestige toespraak de Nederlandse directheid aan die vergelijkbaar is met die van de Noord-Engelsen, ‘They say what they mean, and they mean what they say’. Krijgen een mooie documentaire te zien over natuurparken in Amerika, die muzikaal wordt begeleid door singer-songwriter Jenny K en violiste Kim de Beer. Reisgoeroe Floortje Dessing presenteert het nieuwe contactcenter voor Nederlandse toeristen in het buitenland 'Overal Dichtbij'. Handig. Ontmoet na afloop bij de lunch veel ambassadeurs en vertegenwoordigers van ambassades. Maak een rondgang over de beurs. Ali Kerdabadi (counselor Iran) toont me de stand van Iran. Datzelfde doen de ambassadeurs van Sri Lanka (H.E. Adam Sadiq) en Israel (H. E. Haim Divon). Wandel terug naar het Stadskantoor. Handel een paar administratieve dingen af, zie vanuit mijn werkkamer een prachtige regenboog en begeef me richting Amsterdam. Woon er in het Koninklijk Paleis op de Dam de jaarlijkse nieuwjaarsontvangst bij van de Koning en de Koningin.

Race terug naar het Utrechtse, eet snel een bruin broodje onderweg, om op uitnodiging van voorzitter Jacques Reijniers en clublid Frits Marckmann bij Rotaryclub Utrecht West in De Biltsche Hoek te spreken over 'Utrecht-in-ontwikkeling'. De Rotaryclub vierde het afgelopen jaar het 60-jarig bestaan. Er zijn zo'n 200 mensen aanwezig. Nuttig samenzijn. Woon tenslotte een deel van de openingsceremonie van het 21e lustrum bij van studentenvereniging Unitas in de Sint Willibrorduskerk ('USRLines: vlieg mee door het lustrumjaar heen'). Geniet in de bomvolle kerk onder andere van de zang van Divina Close Harmony.

Maandag 11 januari

Op de fiets richting zwembad. Het is koud (mijn handen merken het). Begin deze maandag op het werk met een overleg met een paar naaste medewerkers. De heer Richard van Wijnbergen komt op bezoek. Van Wijnbergen was jarenlang ondernemer in de Voorstraat, had er een cafetaria, een restaurant en een bar-dancing en verhuurde er kamers aan studenten. Ken hem uit mijn tijd als wethouder Economische Zaken en hij voorzitter was van de winkeliersvereniging Wittevrouwen-Voorstraat. Spreken onder andere met elkaar over opgroeien in een familie van ondernemers en over zaken doen in de grote stad, vroeger en nu. Aan het eind van het gesprek overhandigt hij mij een exemplaar van zijn boek 'Kleine Rijk, van boerenjochie tot ondernemer in hartje Utrecht'. Leuk om te lezen op een rustig moment.

Zit aansluitend de vergadering voor van de staf Veiligheid. Na de lunch een overleg met wethouder Victor Everhardt, gemeentesecretaris Maarten Schurink en de medewerkers Jo de Viet en Iriena Bouwkamp. Onderwerp: TivoliVredenburg. Bespreek met Susan Meenhuis (kabinetszaken) teksten voor een aantal inleidingen, voorwoorden en toespraken. Zit een ingelaste vergadering van de driehoek (met politie en het Openbaar Ministerie) over de voorlichtingsbijeenkomsten inzake de noodopvang in Overvecht. Een vergadering van de gemeentelijke driehoek (met gemeenteraadsgriffier en gemeentesecretaris) volgt en een vergadering van de staf Bestuurlijke Zaken. Voer tenslotte samen met wethouder personeel Kees Geldof een gesprek in het kader van ons personeelsbeleid ('De magie is nog niet uitgewerkt'). Ga aan het eind van de middag op bezoek bij de heer en mevrouw Ringenaldus-Okkers aan de Johan Wagenaarkade. Ze zijn 60 jaar getrouwd. De bruid komt uit Bruinisse, de bruidegom uit Groningen. Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen op een verjaardagfeestje. 'En ik was bezet, hij heette Jan', vertelt de bruid (ooit kleuterjuf) lachend. De bruidegom werkte jarenlang in de autobranche. Daarover vertelt de bruid 'Mijn moeder zei altijd: hij gaat zelfs met de auto als ie de kippen moet voeren'.

Avondeet in de Bokkenbuurt op uitnodiging van Annelies Kastein bij iemand thuis in het kader van de activiteiten van Stichting Eet Mee!. Het is een initiatief voor en van mensen die houden van een hapje eten met onbekende mensen. De stichting koppelt mensen aan elkaar op basis van wensen en mogelijkheden. De gastvrouw van vanavond is een 'bezige bij'. Voor de vier andere gasten en mij heeft ze een heerlijke Indonesische rijsttafel gemaakt. Bijzondere ontmoeting. Inmiddels houdt de politie mij op de hoogte van het verloop van de informatieavond over de voorziene tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers in Overvecht. De politie is ter plaatse. Neem afscheid van de gastvrouw en de andere gasten en ben een groot deel van de rest van de avond in het coördinatiecentrum van de politie aan de Briljantlaan. Al was het maar om de vrouwen en mannen van de politie een hart onder de riem te steken.

Zondag 10 januari

Fiets zondagochtend vroeg samen met Marian richting zwembad. Duik in de stukken voor de komende week en fiets rond het middaguur een paar boodschappen in huis. Tijdens de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik leest Ingmar Heytze voor uit de bloemlezing ‘Voor de liefste onbekende’. Hiermee neemt hij afscheid als lid van het Utrechtse Dichtersgilde die hij in 2009 oprichtte. Reik hem namens de stad de Maartenspenning uit voor zijn activiteiten van de afgelopen dertig jaar als dichter, voortrekker van Utrechtse dichters en de dichtkunst en waarmee hij het gezicht van de Utrechtse dichtkunst is geworden.

Zaterdag 9 januari

In alle vroegte meldt onze dochter dat ze met haar vriendje onderweg is naar de wintersport ('Nog 970 kilometer te gaan '). De mannen zijn al weer vroeg aan de slag op het dak. Gaat goed, melden de heren. Geef in de loop van de ochtend op uitnodiging van oud-collega Yet van den Bergh bij de atletiekbaan aan de Franciscusdreef het startschot voor een motortocht ('Cavero helpt Iris') die bedoeld is om de ouders van een ziek meisje een hart onder de riem te steken. Iris is een half jaar oud en werd geboren met een ernstige leveraandoening. Sindsdien ligt ze in het UMC Groningen. De ouders van Iris krijgen veel steun van een oude vriend, Roger Pels van het bedrijf Cavero, die de motortocht organiseert. De opbrengst gaat naar de Maag Lever Darm Stichting en naar het Ronald McDonald Kinderfonds. SBS6 en RTV-Utrecht berichten over de sympathieke actie. Aan het eind van de dag hoor ik dat inmiddels € 8000,- is ingezameld. Gelukkig is binnen de familie een donor gevonden en wordt Iris aanstaande dinsdag geholpen. Spannende tijden voor ouders, familie en vrienden. Wens ze alle sterkte.

Terug thuis hebben de mannen op het dak hun klus geklaard. Marian is wandelen met een vriendin. Bezoek aan het einde van de middag aan de Koningsweg de nieuwjaarsbijeenkomst van het Rode Kruis, afdeling Utrecht. Word welkom geheten door voorzitter Kees de Pee, secretaris Jonneke van Keep en afdelingscoördinator Pauline van Cromvoirt. Bedank alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar, zoals bij grote en kleine evenementen in de stad en de opvang van vluchtelingen. Aanvaard het erevoorzitterschap en krijg een bijzonder speldje van de voorzitter. Snijd vervolgens een taart aan met de logo's van het Rode Kruis en gemeente Utrecht erop. Mooie symbolische samenwerking.

Ga vervolgens aan het begin van de avond door naar De Fabrique aan de Westkanaaldijk om Theo Pouw te feliciteren met twee jubilea. Theo zelf is 65 jaar geworden en zijn transport- en recyclingbedrijf bestaat 35 jaar. Samen 100. In het bijzijn van zijn vrouw Marga (financieel directeur), mede-eigenaar zoon Alexander, familie, medewerkers en gasten (ruim 650) spreek ik Theo toe. Feliciteer hem met zijn ondernemerschap, zijn initiatieven rond duurzaamheid en voor zijn bijdrage aan de realisatie van DOMunder op het Domplein. Het bedrijf heeft inmiddels zeven vestigingen in Nederland. Er zit veel energie in de enorme Copraloods en presentatrice Gwen Jansen kondigt een geweldig feest aan. Volgens mij gaat dat lukken.

Vrijdag 8 januari

Fiets samen met Marian richting zwembad. Inmiddels gaan bij ons thuis in alle vroegte onze aannemer en een dakbedekker aan de slag met de schoorsteen op ons dak. Verrichten vanaf een hoogwerker hun, hopelijk, zegenrijke werk. Het lekken van het dak moet worden verholpen ...

Ga vervolgens samen met Marian, al een heel oud voornemen, op werkbezoek bij 't Gilde aan de Lange Smeestraat. Worden ontvangen door Sigrid Hjelmevoll, directeur van 't Gilde en acht vrijwilligers. Hans Marcelis, taalvrijwilliger en bestuurslid legt ons uit wat de ruim 200 vrijwilligers doen. Het meest bekend zijn de stadswandelingen die de vrijwilligers verzorgen, maar er is ook een groot aan cursussen: van architectuur tot Nederlandse taal. Maar ook Arabisch-Egyptisch, Fins en Spaans. Horen en zien de grote betrokkenheid van de andere vrijwilligers. Han Davidse bijvoorbeeld die al sinds 1990 (een jaar naar de oprichting) rondleider is ('Absence makes the heart grow fonder' ). Of de bevlogen Gerrit Huisman die onder meer de cursus geeft 'Leer mij Utrecht (beter) kennen'. Els Jimkes-Verkade raakt niet uitgepraat over haar Architectuurcursus en Lies van Dort fietste in 2004 min of meer toevallig langs 't Gilde en is sindsdien baliemedewerker en coördinator Nederlandse taal. Krijg aan het einde nog de tip mee om een keer de Bomenwandeling te maken. Utrecht heeft veel unieke monumentale bomen ...  Heb, terug op het Stadskantoor, als VNG-voorzitter samen met Kees Jan de Vet (directieraad VNG) een overleg met Ruben Brouwer (Manager legal affairs Mojo) en Willem Westermann (uitvoerend secretaris van de Vereniging van Evenementenmakers (V.V.E.M.). Onderwerp van gesprek is het thema veiligheid rond evenementen. Praat aan het begin van de middag bij met de gemeentesecretaris. Bestuursadviseur Sanne van den Broek wipt even aan. Heb vervolgens een gesprek in het Engels met twee studenten van de universiteit Utrecht (MA Conflict Studies and Human Rights programme). De uit Londen afkomstige Zayn Qureshi en Onna Malou van den Broek zijn degenen die mij vragen stellen. Onderwerp van gesprek is het grondrecht om te mogen demonstreren en hoe we daar in Utrecht in de praktijk mee om gaan. Krijg na afloop van hen het boek 'Appels en peren - lof van de vergelijking' van Maarten Asscher cadeau.

Neem beneden in de hal van het Stadskantoor samen met wethouder Kees Diepeveen deel aan een persgesprek over de besluitvorming die in het college heeft plaatsgevonden over een aantal opvanglocaties voor asielzoekers verspreid over de stad. Projectleider opvanglocaties Hans van Oort is ook aanwezig. Herhaal nog eens niemand in Utrecht op straat slaapt en dat we in Utrecht een evenredig deel van de opvang voor onze rekening nemen.

Meteen door naar de Beneluxlaan. Wens de heer Hesp van harte geluk met zijn 101e verjaardag. Geboren in Soest, kwam de heer Hesp al vroeg naar Utrecht. Werkte als houtbewerker bij Werkspoor. Ook na zijn pensionering bleef hij familie en vrienden van allerlei meubels, op bestelling, voorzien. Van zijn vijf kinderen wonen een dochter en twee zonen het bezoek bij. Begroet aan De Gasperilaan mevrouw Klaver-Haslinghuis. Ook zij is dit jaar 101 geworden. Woont inmiddels bij één van haar dochters thuis en dat bevalt alle betrokkenen prima. Feliciteer tenslotte aan Hondsrug in Lunetten de 100-jarige mevrouw Coeleman-Dijkgraaf. Oorspronkelijk afkomstig uit Velsen, woont ze er al 33 jaar en nog veel langer in Utrecht. Wijlen haar echtgenoot was werkzaam bij de marechaussee en later 'Veldwachter in Maartensdijk'. Twee dochters en een zoon zijn aanwezig. Ga aan het begin van de avond op bezoek bij oud-collega Nirmala Rambocus in Overvecht. Praten bij over een paar actualiteiten. Krijg een rondleiding op de groene galerij rondom haar woning aan de Seinedreef. Heb kort telefonisch overleg met minister Ronald Plassterk, avondeet kaasfondue met Marian en lig vroeg op bed. Even nodig.

Donderdag 7 januari

Zwem en werk het eerste uur thuis. Maak in de loop van de ochtend samen met Maartje Schlebusch van Bestuursondersteuning kennis met Jaap van Hoogmoed. Hij komt binnenkort op het bestuurssecretariaat werken. Praat bij met de bestuursadviseurs Annette Damen en Martin Kikkert. Ga aan het eind van de ochtend naar Den Haag. Het regent stevig in Den Haag. De hele middag staat in het teken van een bestuursvergadering van de VNG. Er is veel te bespreken aan het begin van het nieuwe jaar. Heb onderweg heen en terug telefonisch overleg met woordvoerder Sjoukje Volten in verband met de actualiteit. Bel ook met D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure.

Woensdag 6 januari

Stap na mijn zwembeurt op de fiets naar kantoor. Het is koud en mistig. De wereld is klein vandaag. Praat samen met veiligheidsadviseur Michel Kok bij met Ahmed Essousi. Ondernemer Frank Agterberg is in de loop van de ochtend mijn volgende gast. Neem de agenda van de komende weken en dagen door met secretaresse Fidan Birgin. 's Middags volgt een bestuurlijk overleg met dijkgraaf Gerhard van den Top, zijn collega's Pieter Kruiswijk en André Kapitein (allen van het waterschap Amstel Gooi en Vecht) samen met de wethouders Kees Geldof en Victor Everhardt. Een korte ingelaste collegevergadering volgt. Heb samen met wethouder personeel Kees Geldof, de gemeentesecretaris en Rosita Peelen (HRM adviseur) een vergadering van de Commissie Personeelszorg Directieraad (CPD). Marco Jong van de politie informeert mij over de 'vondst' van een xtc-lab op bedrijventerrein Oudenrijn.

Fiets in de loop van de middag richting Stadhuis. Zwaai onderweg naar goede bekende John Elffers. Breng een bezoek aan de fototentoonstelling van fotograaf en inwoner van Vleuten-De Meern Werry Crone. Werry heeft een aantal dorpsgezichten van Vleuten-De Meern van 100 jaar geleden weten te vinden, onder andere met hulp van verzamelaars van oude ansichtkaarten, en die beelden exact weer gefotografeerd. Maar dat anno nu. De Haarse Kermis, het oude Stadhuis, een boerderij. Werry is zo aardig zelf langs te komen en een korte rondleiding te verzorgen. Ter gelegenheid van dit werk bracht Werry een boek uit. 'Groet uit Vleuten-De Meern en Haarzuilens' heet het. Schaf het aan. De moeite waard.

Besteed de rest van de middag en het begin van de avond aan een vaardigheidstraining. Tussen de bedrijven door wipt ambtgenote Annemieke Vermeulen (Leusden) even aan, net als good old Theo de Ronde ('Heidehoning-honing van gladiatoren').

Dinsdag 5 januari

Ga zwemmen en fiets naar het werk. Kom droog over en ben extra vroeg. Moet nog een paar dingetjes afhandelen. De ochtend en het begin van de middag staan zoals gebruikelijk in het teken van de wekelijkse collegevergadering. In een van de schorsingen wordt beneden in de hal een foto van het college gemaakt. Altijd een logistiek gedoetje. Geef in de loop van de middag een interview aan verslaggever Eva Munnik van RTV Utrecht. Onderwerp: het verloop van de jaarwisseling en het grote aantal autobranden ('een laf delict'). Spreek hierna met de journaliste Cindy Castricum van VNG Magazine (chef redactie). Geef een interview in mijn rol als voorzitter van de VNG. Hebben het onder andere over het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie, over de opvang van vluchtelingen in gemeenten en de inzet van (nationale) politie. Aan het begin van de middag volgt een korte extra collegevergadering. Praat bij met de bestuursadviseurs Manon Steinz en Sanne van de Broek. Fiets naar huis. Bereid de avondmaaltijd ('Dop de boontjes'), duik in de stukken voor morgen en heb enig telefonisch verkeer.

Maandag 4 januari

Fiets naar het zwembad en vervolgens, gehuld in poncho (het regent pijpenstelen en bij ons thuis lekt het dak nog steeds) naar het Stadskantoor. Start de eerste werkdag van dit nieuwe jaar op kantoor zoals vanouds: met een overleg met een aantal medewerkers van het secretariaat, kabinet en bestuursadviseurs. Kijken met elkaar terug op de nieuwjaarsbijeenkomst, conclusie, we zijn tevreden over de sfeer, het programma en de logistiek, maar zoals altijd zijn er verbeterpunten voor de volgende keer. Maak een rondje langs de medewerkers op de 20e verdieping. Wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. Breng ondertussen ook als VNG-voorzitter een nieuwjaarsboodschap uit. Aansluitend volgt een vergadering van de staf Veiligheid waarin we onder meer terugkijken op het verloop van Oud en Nieuw. Het grote aantal autobranden vergt veel aandacht ondanks de grote inzet die is gepleegd.

Ga met de lift, via de transferverdieping, naar de 14e verdieping van ‘de Zuidtoren’ (mijn kamer bevindt zich in de Noordtoren). Wens daar de aanwezige medewerkers van Veiligheid en Vergunningen, Toezicht en Handhaving alle goeds voor 2016. Spreek 's middags terug op mijn kamer met  raadsgriffier Merel van Hall en gemeentesecretaris Maarten Schurink. Bel met mevrouw An Dammerdam (83) met wie ik ooit op 27 november 2003 (!) de toenmalige herinrichting van de Mariaplaats afrondde ('Klinken op de klinkers'). Praat bij met een paar medewerkers, onderteken stukken en bezoek aan het begin van de avond op het provinciehuis aan de Archimedeslaan de provinciale nieuwjaarsbijeenkomst. Het provincielied klinkt en de Commissaris van de Koning spreekt ('Laat u niet van de wijs brengen'). Krijg tussen de bedrijven door van het comité 750 jaar Vreeland een vrolijk insigne opgespeld.

Archief

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Uw mening