Burgemeester Fotodagboek september 2015

Woensdag 30 september

Het zwemmen schiet er vanochtend bij in. Ontvang in alle vroegte op mijn werkkamer samen met hoofd Economische Zaken Bob van Dijck, Harry van de Kraats. Van der Kraats is algemeen directeur van de AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland). Zit de vergadering voor van de combistaf raamprostitutie samen met de wethouders Paulus Jansen, Kees Geldof en Victor Everhardt. Bezoek rond het middaguur mevrouw van Barneveld-Feij in Zuylenstede aan de Perudreef. Feliciteer de vieve geboren Utrechtse 102-jarige met haar verjaardag ('Geheim? Het ging eigenlijk van zelf ').

Ontvang, terug op het Stadskantoor, Serge Degallaix ('Conseiller du Président' van de 'Fondation prospective et innovation'), Mattew Astill en Koos Tesselaar (beiden van de Cavendish Group) en Gerard Leeuwenburgh (Jaarbeurs). Dit in verband met de voorbereiding van het prestigieuze RAID congres dat medio juni 2016 in de Utrechtse Jaarbeurs zal plaatsvinden.

Meteen door naar Kanaleneiland voor een wijkveiligheidsbezoek. Word in het voormalige ROC-pand aan de Amerikalaan ontvangen door Esther Daals, gebiedsmanager Veiligheid Zuidwest en de wijkagenten Dwight en Karin. Bezoek er de Werkplaats, een techniekwerkplaats voor kinderen uit de wijk die daar naar hartenlust kunnen timmeren, boren en knutselen. Miranda Strijker (Studio Appelmoes, mede initiatiefnemer van de Werkplaats) leidt me rond. De aanwezige kinderen en andere vrijwilligers vertellen honderduit. Drink buiten een kopje thee op de bijzondere toerfiets (rollende tafels) van Resto van Harte. Eet van de eigengemaakte cake. De kids zijn apetrots. Overigens is de fiets op de werkplaats gebouwd. Maak kennis met een vrijwillige fietsenmaker, hij is pas 76 ('Ik krijg binnenkort twee nieuwe knieën, dan kan ik weer 25 jaar mee!). Aansluitend informeren de wijkagenten, samen metJouad Rahaoui, Abdelhalim Ouazizi en Roberto Cancian (JoU), Jan Buijze en Bernadette Henraad (Doenja), Rik Kors (wijkregisseur), Samir el Azouzi (buurtteam jeugd), Ben Verkroost (wijkadviseur) en Theo Teunissen (Mitros) mij over het belang van het project ten behoeve van 12-minners. Beluister de verhalen over bijzondere momenten, maar ook hun zorgen over de toekomst. Ga naar een volgende bestemming op Kanaleneiland, het Egginkplein. Dit plein was verouderd en voldeed niet meer aan de wensen van het toenemende aantal kinderen in de wijk om te voetballen en te spelen. Op basis van een bewonersinitiatief is het plein helemaal aangepast. Ten behoeve van de herinrichting zijn kinderen kennis gaan maken met buurtbewoners door het maken van wijkkranten en hebben zij deelgenomen aan een kookproject met de Colour Kitchen. Zie in het zonnetje samen met een groot aantal wijkbewoners het fraaie resultaat. Draag bij aan de officiële opening. Kinderen knippen een lint door en schiet zelf, met succes, op het doel in de voetbalkooi. Geef een kort interview aan twee jeugdige reporters van U in de Wijk. Dank Astrid, Hedwig en Karim (samen met andere bewoners de initiatiefnemers) en geniet op weg naar buiten van een Indiaas hapje van de kok van Taj Mahal aan de Zadelstraat.  Zwaai bij het afscheid naar Harten voor Sport, circus Diedom en de vader van huismeester Dennis (van het Stadhuis).

Op naar het (tijdelijke) Gelderse provinciehuis aan de Prinsenhof in Arnhem. Geef er op verzoek van gedeputeerde Jan Markink en projectleider Giro Gelderland 2016 ('Big start') Simone Richardson, samen met projectdirecteur Tour de France Utrecht Martijn van Hulsteijn, een toelichting op onze ervaringen (ter voorbereiding) van en rond de Grand Départ. Doe dat ten behoeve van de burgemeesters, wethouders en medewerkers van de gemeenten die betrokken zijn bij de organisatie van de Giro d'Italia van begin mei 2016. Woon, terug in Utrecht, in het Polman's huis aan de Keistraat een vergadering bij van het bestuur van de Stichting De Winter-Heijnsius. Brainstorm samen met de collega's Ariane, Anneke, Micha, Dop, Sabine en Willem over de toekomst. Wandel aansluitend naar het Stadhuis. Bespreek samen met een paar naaste medewerkers de actualiteit door met sectorhoofd van politie Johan van Renswoude. De inhoud van de stadskantoortas vergezelt mij bij wat er over is van de avond.

Dinsdag 29 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Er is een triest bericht uit Australië. Mijn neef Han van Zanen emailt over het overlijden van onze 'Oom' Jan Wakker ('From Parkdale Victoria'). Bel met m'n ouders in Edam. Mijn moeder neemt op ... Vervelend nieuws zo vroeg in de ochtend. Race inmiddels naar het Stadskantoor. Ga met de gemeentesecretaris op weg naar Breukelen. De wekelijkse collegevergadering vindt plaats in een zaaltje van de Nijenrode Business University. Alle colleges uit de U10 gemeenten doen hetzelfde. Burgemeester Marc Witteman verwelkomt ons. Tussen de bedrijven door belt ambtgenoot Franc Weerwind (Almere) in verband met een actualiteit. Inmiddels arriveren de Utrechtse wethouders ook en gaan we aan de slag. Om twaalf uur stipt komen de tien colleges bij elkaar voor de periodieke U10 ontmoeting. Spreek samen met ambtgenoot Frans Backhuijs (Nieuwegein) buiten in het zonnetje de collega's toe. Benadruk drie dingen: betrek de gemeenteraden bij de ambities en het werk van de U10, zorg voor een lijn, (top)agenda en profiel en tenslotte behoudt lenigheid en souplesse. De U10 moet niet verstollen. Neem afscheid van procesmanager Henk Huitink ('Hij weet voor iets dat niet bestaat steeds vele werkelijkheden te creëren' ) en verwelkom zijn opvolger Leo van den Nieuwendijk ('Bevorder het behoud van de frisheid van de samenwerking'). Pitches volgen over de maatschappelijke functie van sport (Rob van den Berg), verduurzaming van de woningvoorraad (hoogleraar Ivo Opstelten), Cirkelstad (Carolien van den Heuvel), E-bikes (Ronald Crombag) en vluchtelingen (Jan Braat). De moeite waard.

Heb terug op het Stadskantoor een kort overleg met twee kabinetsmedewerkers en reis naar Den Haag voor het periodiek overleg over het thema radicalisering met onder anderen een aantal ambtgenoten en de ministers Ard van der Steur en Ronald Plasterk op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aansluitend volgt een gesprek met een aantal fractiewoordvoerders uit de Tweede Kamer over dit onderwerp. Gebruik op uitnodiging van minister Plasterk het avondeten in Calla's aan de Laan van Roos en Doorn samen met mijn ambtgenoten uit Amsterdam en Den Haag. Inmiddels belt mijn Pa over een bloemenhulde voor de overleden 'Oom'.

Maandag 28 september

Het is opvallend rustig in het zwembad vanochtend vroeg. Op kantoor biedt de nevel over de oude binnenstad een prachtig uitzicht. 

Begin met het wekelijkse overleg met een paar naaste medewerkers. De driehoek met de raadsgriffier en gemeentesecretaris volgt. Ontvang de leden van het bestuur van de Utrechtse Koninklijke Horeca Nederland. Kijken vooruit op de voorbereiding van Koningsnacht en Koningsdag 2016. Neem, als voorzitter van de VNG, deel aan het halfjaarlijkse 'voorzittersoverleg' van de zogenaamde 'Werkkamer'. Doe dat samen met Ton Heerts (FNV), Michaël van Straalen (MKB Nederland) en Eddy Haket (Stichting van de Arbeid). Jantine Kriens en Mathilde van de Ven van de VNG nemen ook aan het overleg deel.

Op 14 maart 2013 hebben sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘De Werkkamer’ opgericht. Met het instellen van De Werkkamer wordt beoogd het onderlinge overleg en de samenwerking te intensiveren. Daarbij gaat het vooral om de verbinding te leggen tussen landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. In eerste instantie zijn de activiteiten van De Werkkamer vooral gericht op het bevorderen van een betere samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en sociale partners. Dit is vooral van belang om in de marktsector uiteindelijk 100.000 mensen met een arbeidsbeperking en bij de overheid 25.000 mensen aan het werk te helpen op zogenaamde ‘garantiebanen’. Deze garantiebanen betreffen een afspraak uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 tussen de centrale werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en het kabinet.

Neem rond het middaguur samen met VNG-directieraadvoorzitter Jantine Kriens en bestuurssecretaris Maarten Beks een aantal actualiteiten door. Een vergadering van de staf Veiligheid volgt. Woon in de loop van de middag in de Fortenzaal van hotel Mitland het overleg bij van de regioburgemeesters en het college van Procureurs-Generaal. Breng aan het eind van de middag samen met de adviseurs Karin Witteveen (Economische Zaken) en Vincent Heus (Veiligheid) een bezoek aan een supermarkt aan de Abel Tasmanlaan in Lombok. De supermarkt is recent het slachtoffer geworden van een overval. Steek de medewerkers en de bedrijfsleider een hart onder de riem. Snel door naar het Stadhuis. Ontvang, samen met sportwethouder Paulus Jansen, in de kleine trouwzaal de zaalhockeyers Alexandra Heerbaart, Laurien Leurink, Robbert van de Peppel en Sjoerd de Wert. Reik de 'kanjers', te midden van familie, vrienden en rector magnificus Bert de Zwaan, de Utrechtse Sportpenning uit. Ze maakten immers deel uit van de Nederlandse dames- en herenzaalhockeyteams, die in februari 2015 in Leipzig een gouden medaille wonnen. Lars Balk, eveneens speler van het herenzaalhockeyteam, kan er helaas niet bij zijn, hij is opgeroepen voor de trainingsgroep voor de Olympische Spelen in Rio en ontvangt de penning op een later moment.

Avondeet kort in mijn werkkamer op het stadhuis en begeef me richting NUtrecht. Woon er een informatieavond bij voor ondernemers en omwonenden over een voorgenomen coffeeshop aan de Vlampijpstraat. De belangstelling is groot. Er zijn veel vragen en opmerkingen. Begrijpelijk. De medewerkers Elif Borucu-Calinalti en Natalie Horning geven informatie, net als ondernemer Frederik Nubé, die de coffeeshop wil beginnen. Kijk met een verslaggever van RTV Utrecht terug op de bijeenkomst. En krijg na afloop het boek 'De Wietindustrie' uit handen van auteur Nicole Maalsté cadeau.

Zaterdag 26 en zondag 27 september

Reis in alle vroegte vanuit Utrecht via Harlingen naar Terschelling. Vermaak me er met een aantal vrienden in de privésfeer. Ben aan het begin van de avond terug. Stap zondagochtend op de fiets naar De Krommerijn, zwem er met Marian. Breng 's middags een bezoek aan het Vorstelijk Complex aan de Beatrixlaan in Zuilen. Woon er op uitnodiging van de pastors Paul en Irma van der Boom het 20-jarig bestaan bij van de Best Life Church. Word hartelijk ontvangen door heel veel vrolijke mensen. Woon de dienst bij en geniet van de enthousiaste zang- en dansgroepen. De Best Life Church heeft gecollecteerd voor de vluchtelingen in Utrecht. Neem de cheque ter waarde van € 3.000,00 in ontvangst en bedank hen voor deze welkome bijdrage. Krijg het nieuwe boek van Irma van der Boom ‘Uitdagend Leven’ en de Jongerenbijbel (Herziene Statenvertaling, 1637) mee naar huis. Wens de aanwezigen een fijne avond toe in de Domkerk, waar eenzelfde feestelijke dienst hen te wachten staat.

Bezoek aan het eind van de middag op uitnodiging van de producenten Albert Verlinde en Joop van den Ende en theaterdirecteur Kassandra Domisse-Reebergen, samen met Marian de première van de Bodyguard in het Beatrixtheater. Zit tijdens de voorstelling achter trotse moeder Antje Monteiro en feliciteer haar na afloop met de prestaties van haar dochter, geboren Utrechtse, Romy Monteiro.

Vrijdag 25 september

Ga zwemmen. Zet m'n fiets voor op straat. Douche thuis en fiets meteen door naar het werk. Peter Knip, directeur VNG International, en Renske Steenbergen, projectleider, informeren mij (nader) over de werkzaamheden van de VNG-commissie Europa en Internationaal en van de UCLG (United Cities and Local Governments). Ton van Mil van de Economic Board Utrecht (EBU) bereidt me voor op een paar EBU activiteiten die mij als 'ambassadeur' te wachten staan. In de loop van de ochtend komen kunstschilder Jos Peeters en Fred Nuwenhuis (Stadswerken) van de werkgroep directe voorzieningen langs. Mocht op 3 juli samen met Tourwinnaar Jan Janssen, de enige Utrechtse Tour-deelnemer Michel Stolker en mijn ambtsvoorgangers Annie Brouwer-Korf en Aleid Wolfsen bijdragen aan de onthulling van een 30m2 grote Tour-muurschildering aan de Kruisstraat. Ontvang van Jos en Fred als aandenken aan die onthulling, een mooie ingelijste foto.

Ontvang goede bekende Bas van Otterloo. Neem aan het begin van de middag een paar actualiteiten door met m'n secretaresses Yvette Wildschut en Fidan Birgin. Geef een interview aan Nathalie, Stamatia ('Ik ben driekwart Griekse') en Sterre van scholengemeenschap UniC(‘Het is echt een superleuke school... Favoriete vakken? Wiskunde, gymnastiek en muziek'). De jonge dames moeten voor school (MotiVaktie-project) een aantal Utrechters op de film zetten. Knap.

Praat bij met ondernemer Thijs Otto van Es (partner House of Performance). Pleeg een aantal telefoontjes. Ontvang onverwachts bezoek van voormalig PvdA-wethouder Gilbert Isabella (inmiddels Rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Ontvang hem samen met de gemeentesecretaris. Korte nazit met woordvoerder Sjoukje Volten. Fiets naar huis. Zowaar schijnt het zonnetje. Avondeet thuis zuurkool met Marian. Heerlijk.

Donderdag 24 september

Ga in alle vroegte zwemmen. Meteen door naar het 750 jaar oude stadhuis van Oudewater aan de Visbrug.

Oudewater, de plek waar ooit de legendarische kinderserie Swiebertje werd opgenomen. Dit geheel terzijde. Daar vindt de halfjaarlijkse werkconferentie van het regionaal veiligheidscollege Midden-Nederland plaats. 'Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit, vermenging van onder- en bovenwereld' is het thema. Ambtgenoot-gastheer Pieter Verhoeve verwelkomt ('Welkom in de Vinex van de renaissance') de burgemeesters en medewerkers van het Openbaar Ministerie en de politie, ambtgenoot Titia Cnossen (Woudenberg) treedt op als dagvoorzitter. Vertel aan de aanwezigen, als regioburgemeester van m'n 40 ambtgenoten, een paar zaken over de actualiteit. Daarna gaan wetenschapper Edward van der Torre ('Er is sprake van volstrekte onderschatting') en ambtgenoot Jan Boelhouwer (Gilze Rijen) in op het thema. Hoofdofficier van Justitie Johan Bac informeert ons over 'Bewaken en Beveiligen'. Rechercheofficier Hans Mos en ambtgenoot Hans Martijn Ostendorp (Bunnik) vertellen over integrale sturing. De de hooggeleerde Paul Frissen sluit zeer inspirerend af ('U bekleedt tragische functies. Maar weet u. Tragiek heeft een grote schoonheid').

Eet na afloop snel een broodje in het nabijgelegen De Klepper, gevestigd in het voormalige Sint Antonius Patronaat. Meteen door naar de Zamenhofdreef in Overvecht. Maak een wandelingetje over de markt en door het winkelcentrum. Drink een kopje koffie bij Neven en loop naar het wijkbureau Overvecht.

Vanmiddag neemt opzichter groen en openbare werken, Ruud Borst afscheid. Hij gaat met pensioen. Kon twee weken geleden bij zijn officiële afscheid helaas niet aanwezig zijn, bij het informele afscheid te midden van de bruikleners, beheergroepen, zelfbeheerders en (dus) bewoners van de wijken Oost en Overvecht wel. Praat met een aantal van de actieve bewoners en maak kennis met Ruuds opvolgers Bas van der Veer en Ronald Wolf. 

Spreek Ruud kort toe en dank hem voor zijn jarenlange inzet. Een collega roept: ‘Overvecht is groener geworden dankzij Ruud.’ Terecht. Ruud blijft Ruud en gaat dus in Huizen aan de slag als zelfstandig adviseur over de openbare ruimte. Krijg na afloop een rode roos mee voor thuis ('Een ruudborstje'). Ga ondertussen op de foto met Ton de Wit ('Senioren specialist in Hollandse hits'). Praat, terug op het Stadskantoor, bij met Christian van der Mark, voorzitter van True Support. Neem uit handen van de schrijfster het boek 'De wonderlijke ruimtereis van Steven Sterman' in ontvangst. Esther-Clair Sasabone schreef het boek voor kinderen met een chronische beperking en hun familie, vrienden en voor iedereen die meer wil leren over de belevingswereld van deze kinderen. Esther zelf is al vele jaren nierpatiënt. De opbrengst van het boek is bestemd voor de stichting Bureau Sterrenstof. Een stichting die mensen met een beperking in de vorm van een (chronische) ziekte en hun omgeving, helpt, coacht en adviseert. Draag graag een steentje bij. Koop een set ansichtkaarten voor het goede doel. En inmiddels filmen Anda Nahamury en Isabel Groothoff, (bijna ex-) studenten van de HKU, het officiële overdrachtsmoment. Zij gebruiken het voor een documentaire die zij maken voor een congres over chronisch zieke kinderen. Praat bij met bestuursondersteuner Manon Steinz.

Ontvang aan het begin van de avond op de 21ste etage van het Stadskantoor Eurocommissaris voor regionaal beleid en steden, Corina Cretu. Zij bracht vandaag in het kader van het Kansen voor Westprogramma een werkbezoek aan Utrecht en bezocht onder meer het Utrecht Science Park, de Biofabrication en de Dutch Game Garden. Het bezoek is onderdeel van een kennismakingstour langs de Randstad-regio. De Eurocommissaris wil met het bezoek meer inzicht krijgen hoe Europese structuurfondsmiddelen in de regio’s worden gebruikt en wat het resultaat daarvan is.

Snel door naar Cloud Nine in TivoliVredenburg. Vanavond komen de 32 funding partners en de overige partners op het gebied van kennis, cultuur en sport, die substantieel bijdroegen aan de Grand Départ, bijeen in een zogenaamde 'Assemblee’. Wethouder Jeroen Kreijkamp treedt op als gastheer. De avond begint met prachtige filmbeelden van de Tourkoorts in Utrecht. Heet iedereen welkom en spreek m'n dank uit voor de ‘onbetaalbare’ bijdrage en inzet tijdens de Grand Départ. Ontvang, net als de wethouder, van René Witzel (directeur JCDecaux Nederland) een speciale mini Tour-abri.

Ga richting het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs waar op de 4e etage een kleine honderd gemeentebestuurders uit het hele land bij elkaar komen voor een VNG-bijeenkomst (opvang vluchtelingen). Ervaringen met de eerste opvang van vluchtelingen en dilemma’s daarbij worden uitgewisseld. Vertel zelf over hoe we in Utrecht anderhalve week geleden in hetzelfde gebouw bijna 500 vluchtelingen opvingen. Ten slotte door naar Amersfoort. Gebruik er samen met een tweetal ambtgenoten het avondeten in De Monnikendam aan Plantsoen Oost met de (nieuwe) nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Bespreken onder meer het thema behoorlijke klachtbehandeling. Nuttig.

Woensdag 23 september

Het zwemmen schiet er bij in. Begin op het werk met een vergadering van de staf Veiligheid, gevolgd door een vergadering van de driehoek. Heb telefonisch overleg met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, over de tour van de Ombudsbus het komend weekend in onze regio en de stad Utrecht. Heb een uitvoerig overleg met gemeentesecretaris Maarten Schurink. Ambtgenoot Wim Groeneweg (Vianen) belt. Heb telefonisch overleg met algemeen directeur Peter Bos van de Veiligheidsregio Utrecht. Bezoek ’s middags, het regent stevig onderweg, de heer en mevrouw Van der Stelt-Oomen aan de Kriek in Vleuten. Feliciteer hen met hun 60-jarig huwelijk. De bruid is geboren in Ammerzoden, de bruidegom in Haarlemmermeer (Vijfhuizen). Ze ontmoetten elkaar in het voormalige Oranjehuis aan het Paardenveld tijdens een dansavond voor het eerst. Een zoon is er, en beide dochters van hun dochter. Een aanwezig achterkleinkind hockeyt, de ander voetbalt. Praat, terug op het Stadskantoor, bij met Teun den Hartog van de supportersvereniging van FC Utrecht. Avondeet thuis met Marian. Snel terug naar het Stadskantoor. Woon er op de 1e etage de internationale studenteninschrijving bij. Internationale studenten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ruim 400 studenten van de Universiteit Utrecht, University College, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten melden zich vanavond in het Stadskantoor.

Krijg een toelichting over de werkwijze door Jan Bakker, Jorinde ter Mors en Caroline Boudrez van publiekszaken. Maak kennis met studenten uit Oostenrijk, Libanon, Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland, Pakistan, Australië en Singapore. Mag ‘assisteren’ bij de inschrijving van een studente uit Duitsland. Goed om een keer mee te maken.

Wandel vanuit het Stadskantoor naar het Beatrix Theater, waar vanavond de 35e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) van start gaat. Loop ‘zomaar’ actrice Susan Visser tegen het lijf. Ze begroet me spontaan. Bij de ingang van het theater heten directeur Willemien van Aalst en voorzitter Emile Fallaux me hartelijk welkom. Ontmoet backstage de presentatrice van vanavond, Daphne Bunskoek. Reik de Filmprijs van de Stad uit aan de jonge regisseur Jona Honer voor zijn documentaire De alchemisten. De prijs bestaat uit een beeld en een geldbedrag van € 5.000,00 en wordt toegekend aan het beste regiedebuut uit de NFF Debuut Competitie. Een geweldige eer. Ook voor Jona ('Kreeg lang geleden bij het lopen van de avondvierdaagse voor de laatste keer een hand van een burgemeester').

Dinsdag 22 september

Ga zwemmen, begroet terug thuis stratenmaker Ad die bij ons aan de slag gaat en ben vroeg op het werk. De hele ochtend staat in het teken van de wekelijkse collegevergadering. Bespreek 's middags met kabinetsmedewerkers een aantal teksten voor toespraken en voorwoorden. Ontvang tussen de bedrijven door een aantal medewerkers van de afdeling Finance & Control van de VNG. Hun jaarlijkse uitje gaat dit jaar naar Utrecht, onderdeel daarvan is een rondleiding door Charlotte Teuben in het Stadskantoor. Praat bij met de projectleider raamprostitutie Martin Klapwijk. Ontvang samen met bestuursadviseur Martin Kikkert een ondernemer uit de stad. Hoofddirecteur IND Rob van Lint informeert mij telefonisch over een paar actualiteiten. Reis aan het eind van de middag naar Amerongen. In de Buitenplaats aan de Drostestraat vindt een jaarlijkse bijeenkomst plaats van de VNG en het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een groot aantal lokale bestuurders, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de Politie en de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Dit jaar is het thema de herijking van het politiebestel. Leerzame bijeenkomst, waar onder meer Letty Demmers (burgemeester Vlissingen) spreekt.

Maandag 21 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Het is inmiddels pikkedonker op dit tijdstip. Begin vervolgens op het werk met het wekelijkse werkoverleg met een aantal naaste medewerkers. Ga in de loop van de ochtend naar Haarzuilens. Woon er de opening bij van de 117e editie van de Haarse Kermis, georganiseerd door de Kermis- en Oranjevereniging Haarzuilens. Overal in het dorp hangt de Haarse vlag uit en bijna alle dorpsbewoners (en voormalige bewoners van heinde en verre) hebben zich verzameld voor het plein bij 't Wapen van Haarzuylen. Voorzitter Arno Molenbeek heet iedereen welkom, waaronder mevrouw de Barones Alexandra van Zuylen van Nijevelt en haar zus Cordelia themselves. Zingen na de opening traditiegetrouw, samen met de aanwezige schoolkinderen, het Lied van de Haar, muzikaal begeleid door de bloaskapel uit Vleuten.

Terug op werk volgt een bijeenkomst met de eenheidsleiding Midden-Nederland van de politie. De voorzitter van de onafhankelijke commissie voor de politieklachten, Eduard Bueno en de voorzitter van de commissie Toezicht Arrestantenzorg, Roland van Benthem lichten hun jaarverslagen toe. Meteen door naar Den Haag. Heb een korte fotosessie met fotograaf Jiri Büller en zijn stagiaire Mirre ('Tot de kerst'). De Hofvijver vormt de achtergrond. Dan volgt een vergadering van het Strategisch Beraad Veiligheid van de VNG en de ministers van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Geniet ondertussen van het prachtige uitzicht vanaf een zeer hoge verdieping op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Heb onderweg terug kort telefonisch overleg met ambtgenoot Eberhard van der Laan (Amsterdam). Woon op het Stadhuis de vergadering bij van het Presidium van de gemeenteraad. Verzorg aansluitend in Chez Jacqueline een inleiding voor de leden van de Utrechtse Business Sociëteit. Voorzitter De Bree en de leden leggen mij op sympathieke wijze het vuur aan de schenen met vragen en opmerkingen over openbare orde en veiligheid en rampenbestrijding. En zo hoort dat. Hijs me na afloop in smoking en woon op uitnodiging van directeur Anetta de Jong van stichting Kasteel De Haar het slot bij van een bijeenkomst op Kasteel De Haar. Een oude traditie heeft barones Alexandra daarmee in ere hersteld.

Zaterdag en zondag 19 en 20 september

Doe zaterdagochtend vroeg een paar boodschappen in Rivierenwijk. Werk een beetje in de tuin en begin met de stukken uit de bomvolle tas van de meiden van het bestuurssecretariaat. Woon in de loop van de middag het slot bij van een sponsordag vol met sportieve activiteiten ten bate van het Utrechtse Ronald McDonaldhuis. De medewerkers van ArrangeGroup organiseerden deze dag samen met de Stichting Zuilen en Vecht bij Cantina bij de atletiekbaan aan de Franciscusdreef. Het weer hielp vandaag niet mee, maar de sfeer is goed. Maak samen met unverfroren Cantina-uitbaatster Yet van den Bergh, Aldy Hoogenberg van ArrangeGroup en Natasja de Leeuw van het Ronald McDonaldhuis de opbrengst van de dag (4783,90 euro) bekend. Mooi resultaat voor een prachtig doel. Ga zondagochtend vroeg zwemmen. Samen met Marian. Bevalt haar goed. Overigens een rustige dag met veel leeswerk.

Vrijdag 18 september

Helaas. Kan vanochtend niet zwemmen. Ga even voor zevenen richting Kasteel De Haar voor Hèt Miljoenenontbijt. Het ontbijt is een initiatief van Richard Kraan (PWC) en van de Economic Board Utrecht. Verwelkom in aanwezigheid van EZ-wethouder Jeroen Kreijkamp en gedeputeerde Pim van den Berg in de 'sprookjesachtige' Main Hall ruim 200 deelnemende ondernemers uit onze regio. Het Nederlands Kamerkoor treedt op, Co de Heus (Royal De Heus groep) en Jan-Willem Velthuijsen (PWC) spreken. Laat de 'fiscale afterparty' voor wat ie is.

Pleeg, terug op het Stadskantoor, een paar telefoontjes en bespreek de actualiteit met twee naaste medewerkers. Ga aan het eind van de ochtend naar de Galecopperzoom in Nieuwegein. Woon in strandpaviljoen ‘Smaak en Stijl’ ('Mijn man Niels en ik hadden een droom. Wij wilden een klein resort in Curacao beginnen, kwamen hier terecht', vertelt initiatiefneemster Marjon van der Meulen) een minisymposium bij over effectieve communicatie tussen initiatiefnemers enerzijds en politici, bestuurders en ambtenaren anderzijds. Doe dit op uitnodiging van Renée Blom, die mij na afloop van het symposium het eerste exemplaar overhandigt van haar 66 bladzijden tellende boek ‘Wethouder, wij willen…’. Leer in aanwezigheid van onder anderen mijn ambtgenoten Frans Backhuijs (Nieuwegein) en Carla Breuer (Teylingen) een nieuw woord. 'Pauzelandschap', een gebied waar tijdelijke initiatieven terecht kunnen ...
Ontvang, 's middags terug op mijn werkkamer, Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur Tour de France Utrecht 2015. Tot zijn verrassing zijn ook zijn ouders, broer, een van zijn dochters en BMC baas Johan van Triest aanwezig. Zet hem in het zonnetje als blijk van mijn bijzondere waardering voor de manier waarop hij de Tourstart heeft georganiseerd. Een prestatie van formaat die bijzondere lof verdient. Bereid aansluitend samen met de secretaris van de regioburgemeester, Joke Overeem, de vergadering van de regionale driehoek van begin volgende week voor.

Contact

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.

Ga de rest van de middag samen met wethouder Volksgezondheid en Jeugd Victor Everhardt op werkbezoek bij Youké, een specialistische zorgorganisatie voor jongeren. Spreken in de huiskamer van crisisopvang ‘De Dijk’ aan de Abstederdijk met jongeren en hulpverleners (gezinsbegeleiders, gedragsdeskundigen, ouderschapsbemiddelaars) over hun ervaringen rond de thema's Veilig thuis en op straat, het voorkomen van uithuisplaatsing en veiligheid en het gezin. Het is een belangrijke voorziening, voor met name jonge kinderen die te maken krijgen met crisissituaties.
Gebruiken 's avonds thuis het eten met onze beide kinderen. Gezellig. Mooi begin van het weekend.

Donderdag 17 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Fiets naar het werk. Voorzie een aantal stukken van een handtekening en heb kort overleg met m'n secretaresse Yvette Wildschut. De rest van de ochtend staat in het teken van een wijkwerkbezoek aan Zuid. Ga in het buurtcentrum Hart van Hoograven aan 't Goylaan in gesprek met een aantal buurtvaders. De buurtvaders van Hoograven zijn in 2001 begonnen met hun activiteiten. Op dit moment zijn het er zeventien, onder voorzitterschap van de (jonge) vader Abdelmalik Belali. Ze houden toezicht en organiseren activiteiten in de wijk. Gebiedsmanager veiligheid John Verheyen en Taoufik Elfalah vergezellen mij. Fiets naar de Huize de Geerlaan, waar vrijwilliger Patrick Nieuwendijk een speelgarage (van Portaal) runt. Kinderen kunnen hier speelgoed lenen of samen spelen, wat de saamhorigheid in de buurt en de betrokkenheid van en contacten tussen de ouders vergroot. Goed werk. Stappen weer op de fiets. Op het sportterrein aan de Verlengde Hoogravenseweg informeert de (hooggeleerde) Paul Verweel, mij uitvoerig over het wel en wee van VV Hoograven ('Meer dan een club'). Paul is voorzitter van en motor achter de voetbalvereniging. De club kwam tien jaar geleden in de competitie, begon met 50 leden en is inmiddels uitgegroeid tot 350 leden.
Zit, terug op het Stadskantoor, een ingelaste vergadering van de driehoek voor. Wethouder Margriet Jongerius en vertegenwoordigers van COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) schuiven aan. De actualiteit rond de opvang van vluchtelingen vergt zorgvuldig overleg en afstemming. Ga ten behoeve van een publicatie over het Stadskantoor op verzoek van medewerker Jitske Dix en hoofdredacteur Annemiek te Stroete (Matrijs uitgeverij) op de foto. Fotograaf Berry Geerligs doet als altijd zijn werk. Lekker vlot.
Maak samen met de raadsgriffier en juridisch adviseur Sandra Verkerk kennis met een kandidaat voor onze referendumcommissie. Deze commissie houdt toezicht op zowel het raadgevend als het raadplegend referendum.

Woon vervolgens op de 21e etage samen met Tourwethouder Jeroen Kreijkamp, namens het gemeentebestuur, een informele bedankbijeenkomst bij voor alle medewerkers van de projectorganisatie Tour de France. De vrouwen en mannen droegen samen met heel veel anderen enorm bij tot het enorme succes van de Grand Départ. Onze dankbaarheid was, is en blijft groot.
Fiets aan het begin van de avond naar het Stadhuis. Heb periodiek 'BGGP'-overleg (Burgemeester, Griffier, Gemeentesecretaris, Plaatsvervangend raadsvoorzitter) op mijn werkkamer. Gebruiken ondertussen het avondeten. In de antichambre volgt een korte fotosessie met deelnemers aan 'De eerste gast van de raad', een initiatief om bewoners nader kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad. Om half acht begint de gemeenteraadsvergadering met het afscheid van SP-raadslid Vincent Wijlhuizen en de beëdiging van de gemeenteraadsleden Michel Eggermont en Miloš Todorovic (beiden SP). Aan de raadsleden Hilde Koelmans (SP) en Indra te Ronde (D66) zeg ik namens de gemeenteraad (voorlopig) gedag. Rond elf uur komen de beraadslagingen ten einde. Praat kort na met de gemeentesecretaris en fiets naar huis.

Woensdag 16 september

Het zwemmen schiet er net als gisteren ook vanochtend bij in. Breng in alle vroegte een bezoek aan de 7e etage van het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs waar gisterenavond en vannacht zo'n 200 vluchtelingen zijn opgevangen. Een aantal van hen slaapt nog, anderen ontbijten. Spreek met medewerkers van de Jaarbeurs, het COA en een arts. Geef een korte reactie aan RTV-verslaggever Rik Dogger en aan reporter Wendy Beenakker van Radio 2 ('De Heer ontwaakt'). Zit, terug op het Stadskantoor, iets later dan gepland, de vergadering voor van de staf Veiligheid. Ontvang, samen met beleidsadviseur Wien de Smet, Jennifer van Leijen-Cowasj, Reini Reinardi, en Leroy Lucas over de jaarlijkse ontvangst van Sinterklaas en alles wat daarmee samenhangt. Stevige kost. Neem met Susan Meenhuis en Frank van der Lecq van kabinetszaken een paar toespraakteksten door en praat uitvoerig bij met VNG-directieraadvoorzitter Jantine Kriens.

Door naar TivoliVredenburg. Heet rond het middaguur de ruim 400 deelnemers van het Single Cell Genomics congres welkom in de Hertz-zaal ('Sometimes the sum of the parts is greater than the whole'). Ontmoet directeur van het Hubrecht Instituut Alexander van Oudenaarden en keynote speaker Aviv Regev, een van de toonaangevende academici op het vakgebied van de celwetenschappen. Drie dagen lang worden de (jonge) academici uit de hele wereld ondergedompeld in posterpresentaties en lezingen. Goed dat congressen als deze in Utrecht (blijven) komen.
De rest van de middag en het begin van de avond staat in het teken van het tweejaarlijkse werkbezoek aan de stad door Commissaris van de Koning Willibrord van Beek. Thema is: experimenteer ruimte en vernieuwing. Begin op mijn werkkamer in het Stadskantoor met een gesprek onder vier ogen. Begeleid hem vervolgens te voet richting Jaarbeurs waar Henk Broeders (CEO Jaarbeurs) en Bart Molmans (directeur innovatie en Business Development Jaarbeurs) de commissaris ontvangen. Albert Hutschemakers (programmadirecteur Werken aan werk) en Ton van Mil (EBU-expert innovatie en media) sluiten aan. Gaan op werkbezoek bij start-up SublimeFM (een radiostation) en bij Dutch Game Garden. Zien op de 7e etage de noodopvang voor de vluchtelingen. Er wordt nog volop gebouwd aan de faciliteiten voor de vluchtelingen. Maakt indruk. Albert Hutschemaekers geeft een presentatie ('Healthy Urban Boost'), over de gebiedsontwikkeling voor de tweede fase van het Stationsgebied. Een proeftuin voor gezonde verstedelijking. Henk Broeders informeert ons over de nieuwe strategie van het concern. De Jaarbeurs als start-up, de initiatieven van B2B, Community building of te wel: Groen, Gezond en Slim. Tenslotte vertelt Bart Molmans over twee grote internationale congressen RAID en Campus Party die volgend jaar in Utrecht plaatsvinden. Buiten worden de Commissaris en ik opgewacht door Robin Berg, oprichter van LomboXnet. Hij rijdt ons met zijn elektrische Tesla naar zijn kantoor in Lombok aan de JP Coenstraat. Daar vertelt hij over zijn bedrijf en vooral over de toekomstperspectieven voor het benutten van zonne-energie, wat er in Lombok bereikt is, samen met partijen als Stedin, General Electric, Nissan, met het slim laden van elektrische auto’s met zonne-energie. Zoals de primeur met de eerste laadpaal ter wereld die kan laden én ontladen en daarmee de steeds groter wordende batterijen in elektrische auto slim in te zetten als opslag van lokaal geproduceerde duurzame energie. Goed initiatief. Lopen aansluitend naar buurthuis Rosa in de Malakkastraat. Worden ontvangen door Jorieke Aaftink, leidinggevende van het buurtteam. Zij en medewerkers Nicole Schut, Adam Lakbach, Fokke Leenstra vertellen ons over hun eerste ervaringen in de wijk. Ook één van de cliënten, Hans, vertelt zijn verhaal. Goed te horen dat hij op de weg 'omhoog' heeft. Sluiten het werkbezoek af bij Chez Jacqueline in aanwezigheid van een aantal gemeenteraadsleden en leden van provinciale staten.

Ga na afloop richting De Meern. Bezoek er de leesclub van woongroep Zuiderbreedte van Abrona. Ontmoette leesjuf Gré tijdens een eerder werkbezoek aan de stichting Prago en kom nu langs in het kader van de week van de Alfabetisering. Lees samen met de leesjuf en met spelleider Betty voor uit het boek 'ABC van Kikker' van Max Velthuijs aan de bewoners. Sommigen kunnen al lezen, anderen nog niet. Een van de bewoners, Ali, laat me trots zien welk huiswerk hij van de leesclub krijgt en hoe goed hij al kan lezen. Het is gezellig aan de keukentafel aan het Zuiderbreedte. Bijzondere avond.

Dinsdag 15 september

Het is de derde dinsdag van september. Dus het is Prinsjesdag vandaag. Traditiegetrouw vergaderen de colleges van B&W van de vier grote steden op Prinsjesdag in Den Haag. In sociëteit “De Witte” aan het Plein. Reis er heen. Na afloop van de vergaderingen, wij vergaderen in de Literaire zaal, verzamelen de colleges zich in het nabijgelegen, via een onderdoorgang te bereiken, Mauritshuis. Krijgen er een rondleiding en gebruiken er gezamenlijk de lunch in de Brasserie. Tijdens de rondleiding belt even voor half twaalf Jaarbeursdirecteur Henk Broeders mij over de actualiteit (mogelijke opvang van 500 vluchtelingen). Inmiddels maakt het schilderij 'Het meisje met de parel' van Johannes Vermeer indruk. Net als de Mariaplaats met de Mariakerk van Pieter Saenredam.
Wandel rond het middaguur 'onder begeleiding' naar de Ridderzaal. Begroet een groot aantal bekenden. Woon als VNG-voorzitter in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal het uitspreken van de troonrede live bij. Zit, zeer eervol en plezierig, naast Frits Bolkestein. Loop na afloop van de plechtigheden samen met ambtgenoot Jozias van Aartsen (Den Haag), in het kielzog van het vertrekkende corps diplomatique, terug naar het Mauritshuis. Zwaai, traditiegetrouw, samen met m'n ambtgenoten uit de G4 naar de Gouden Koets die langsrijdt.
Spreek, terug in het Brasserie, de burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van de G4 toe en overhandig de voorzittershamer aan mijn Rotterdamse ambtgenoot Ahmed Aboutaleb. De nieuwe 'voorzitter' van de G4 heeft er zin in. Besteed de rest van de dag met het bijwonen van een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort van NCW-VNO en aan de Mauritskade bij de landelijke VVD. Gebruik het avondeten aan de Bazarstraat in Wicked Wines. Doe dat samen met mijn vriendinnen Eline en Sietske. Inmiddels staat mijn mobiele telefoon niet stil. Word vanuit Utrecht steeds op de hoogte gehouden van de komst, vandaag al, van zo'n 200 vluchtelingen in de Jaarbeurs. Lange (nuttige) dag zit er op. Duik, onderweg en terug thuis, in de stukken van morgen.

Maandag 14 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Op het werk begint de week zoals gebruikelijk met een overleg met een paar naaste medewerkers en de 'driehoek' met gemeenteraadsgriffier Merel van Hall en gemeentesecretaris Maarten Schurink. Maak samen met ambtgenoot Frans Backhuijs (Nieuwegein) kennis met een kandidaat voor de functie van U10 procesmanager. Adviseur HRM, Rosita Peelen, staat ons bij. Race aan het eind van de ochtend naar de 6e etage van het Stadskantoor om aan de snelhuwelijkbalie medewerker Burgerzaken Yke van der Pol bij te staan ten overstaan van voormalig gemeenteraadslid Jan Scheffer (Leefbaar Utrecht) en Rachel Kloek. 's Middags naar Den Haag. Maak op de Willemshof van de VNG aan de Nassaulaan (nader) kennis met de medewerkers Bas van den Barg, Irene ten Teije, Simone Goedings en Anika Timmermans van de VNG-commissie Europa en Internationaal.
Meteen door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Woon in de Aletta Jacobszaal op de 8e verdieping samen met Staf Depla, Jantine Kriens en Ton Jacobs van de VNG, vertegenwoordigers van het IPO en de Unie van Waterschappen het BOFv (Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen) bij met de ministers Ronald Plasterk en Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Gebruik met een paar naaste VNG-medewerkers het avondeten bij Toko Frederik. De plek roept emoties op, mijn schoonouders kwamen hier graag. Net als mijn echtgenote hebben ook onze beide kinderen hier goede herinneringen aan. Reis met woordvoerder Ruud Koerts door naar Hilversum. Geef in de RTL-studio een interview aan Paul van Liempt ('Van Liempt Live'). Blik vooruit op de troonrede van morgen, bekeken vanuit de gemeenten. M'n boodschap is - kortgezegd - dat de grens voor wat betreft de forse rijkskortingen op de 393 gemeenten (meer dan) is bereikt. Voor- en na de uitzending is het aangenaam toeven met de mede-studiogasten... Karel Appel-kenner Willem Barendse, Corendon topman Utilay Uslu en wetenschapper Arend-Jan Boekesteijn.

Zaterdag 12 en zondag 13 september

Ga in alle vroegte naar het Zuiderstrandtheater aan de Scheveningse Kranenburgweg waar ruim 700 mensen stilstaan bij het 40-jarig jubileum van de Haya van Someren Stichting. Zie vele bekenden en ben blij Bart van Someren te kunnen begroeten. Ontmoette Bart en zijn familie lang geleden voor het eerst tijdens het schrijven van mijn biografie (in 1994 verschenen bij uitgeverij Balans) over zijn moeder. Krijg na afloop de gisteren verschenen biografie 'Haya van Someren-Downer liberaal activiste' van Alies Pegtel mee voor thuis. Verheug me er op. Genoot van de gesprekken met de historica Pegtel.
Ga, terug in Utrecht, rond het middaguur naar het Stadhuis. Het is druk in de stad. Het is dit weekend Open Monumentendag. Woon in en rond het stadhuis de opening bij van de (Internationale) Dag van de Democratie. Er is van alles te doen. Raadsleden verzorgen rondleidingen door het stadhuis, Dolf Jansen treedt op, er zijn debatwedstrijden, de Democratiefabriek is er, en kinderen kunnen ambtsketens in elkaar knutselen. Het thema is 'Democratie is ook jouw ding'. Projectleider Elif Borocu leidt me rond. Mag op de foto met een aantal kinderen. Na afloop stelt AD/UN journaliste Laura Romanillos een paar vrolijk-ironische vragen 'Sprak net een meisje, die zei dat de burgemeester helemaal niet zo belangrijk is'. 'Dat meisje is goed op de hoogte', luidt mijn vriendelijke reactie.

Door naar de Kromhoutkazerne. Ben te laat voor de muziek van een militaire kapel, maar de Utrechtse veteranen zijn ruimschoots aanwezig bij de 8e editie van de jaarlijkse Utrechtse Veteranendag. Probeer zoveel mogelijk van de aanwezigen te spreken. De verhalen van de veteranen, jong en oud, en hun familieleden blijven indrukwekkend. Maak na afloop kennis met Do Schat, voorzitter van het Rode Kruis in Almelo, 'jonge' veteraan en voorzien van een wel zeer bekende Utrechtse naam ...
Ben rond vier uur terug op het Stadhuis om de Dag van de Democratie samen met nog steeds een groot aantal gemeenteraadsleden, vrijwilligers en (nieuwe) bewoners af te sluiten.

Fiets zondagochtend vroeg heen en weer naar het zwembad. Race na een snelle douche naar Leidsche Rijn. Woon op uitnodiging van Marieke Dubbelman, alias het 'Vinexvrouwtje', samen met ruim 1.000 Leidsche Rijners, het misschien wel gezelligste ontbijt van Utrecht bij: het Rijnkennermerlaanontbijt. Al om zeven uur vanochtend waren twintig vrijwilligers in de weer om de tafels en het ontbijt klaar te zetten.
Slager Ton Oostveen en Albert Heijn Terwijde zorgen voor het beleg, bakker Neplenbroek voor het brood, Pieter Vernooij uit Vleuten brengt met zijn appeltrein appels en Welwonend Makelaardij regelt de eieren (die het ziekenhuis heeft gekookt). Ontbijt met eigen bestek, een bord en koffie. Keramiste Natasja Schrijvers (Tas Trendy Keramiek) uit De Meern maakte prachtig blauwkleurig 'Dom' ontbijtservies. Dat ligt klaar net als een speciaal vervaardigde placemat. Krijg na afloop twee kopjes met oortjes van de keramiste mee. Aardig. Loop samen met Marieke Dubbelman langs de 350 meter aan tafels (begroet onder andere voormalig gemeenteraadslid Jan Wijmenga). Wat een prachtig wijkinitiatief. Het zonnetje dat schijnt is zeer verdiend.

Breng aan het begin van de middag een bezoek aan het Vorstelijk Complex aan de Prinses Christinalaan in Zuilen dat vijf jaar bestaat. Draag samen met een groot aantal actieve bewoners en kinderen uit Zuilen en Ondiep en presentatrice Brenda Emmem Hassel bij aan de opening van het ZONfestival, de start van het culturele seizoen. Word ontvangen door ZIMIHC-directeur Appie Alfrink, er is een onthulling van een geveldoek waar de drie organisaties die in het complex gehuisvest zijn op vermeld staan: ZIMIHC theater Zuilen, The Colour Kitchen en het buurthuis De Beatrix.
Ontmoet bestuursleden van bewonersstichting De Kracht van Zuilen en Me'kaar. Ady Hoitink en Arne Flantua verzorgen een rondleiding. Woon natuurlijk allereerst een deel van een concert van het Zuilens Fanfare Corps bij. Bezoek de verschillende activiteiten in het buurthuis; van knutselen voor kinderen, muziekles, darten, klaverjassen tot biljarten. Fotograaf Cas Slagboom maakte in de hal een prachtige fotocollage van verschillende actieve bewoners, met onder andere de familie De Baron en voormalig gemeenteraadslid Stephanie Botse. Mag binnen met eigengemaakte cake rondgaan. Loop langs de kraampjes die buiten op het schoolplein staan. Michael Ton en Bryan Ossendrijver prijzen hun Uw Fysio aan. De Bethelkerk is er. Een kraam van Bij Bosshardt en Dress for Success. Toko de Waag. Proef van surifood. 'Kip, burgemeester!'. Oog voor Utrecht, oftewel kleinschalige zorg voor ouderen, is er. Koop lootjes van de dames van de actie Hulp aan Tanzania. Probeer te raden hoeveel spieren je gebruikt als je lacht. Geen idee, noem het geval 47. Het huisnummer van mijn ouderlijk huis. En eindig ten slotte bij de buurtvaders van Zuilen. De zondag vloog voorbij.

Vrijdag 11 september

Zwem en begin op het werk met een uitvoerig interview aan de Trouw-journalisten Jelle Brandsma en Romana Abels. Spreken over het thema 'participatiesamenleving’ in de meest brede zin van het woord. De Volkskrant besteedt vanochtend aandacht aan de oproep van de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie om misdaad niet te laten 'lonen'. De rest van de ochtend staat in het teken van een hoofdlijnenberaad van het college. Doe na afloop een groot aantal telefoontjes af, bel onder meer met D66-raadslid Arjan Kleuver. Bespreek vervolgens aan het begin van de middag, onder leiding van wethouder Margriet Jongerius, samen met de wethouders Paulus Jansen en Jeroen Kreijkamp de actualiteit rond de integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg. Woon de vergadering bij van de staf Jeugd en Veiligheid samen met wethouder Victor Everhardt. Ontvang samen met Ellen Heijenga een ondernemer en heb vervolgens een overleg met een drietal bewoners uit de Breedstraatbuurt. Krijg de recent verschenen flyer van hun stichting overhandigd. Fiets aan het eind van de middag naar huis. Fris me op en fiets terug naar de binnenstad. Woon 's avonds in Meneer Buscourr aan de Lange Nieuwstraat het periodieke overleg bij van een groot aantal liberale raadsleden en bestuurders uit de G4. Premier Mark Rutte schuift aan. Hebben veel te bespreken.

Donderdag 10 september

Ga na m'n zwembeurt meteen naar Den Haag. Woon in de Hofpoort aan de Rijnstraat op de 15e verdieping in de Bolognazaal de 196e vergadering van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) bij. Maakte de afgelopen vier jaar als (plaatsvervangend) proefpersonenlid deel uit van de Commissie. Heb afgezien van een nieuwe zittingsperiode in verband met mijn werkzaamheden voor de VNG. De hooggeleerde CCMO-voorzitter Jan Willem Leer spreekt enkele vriendelijke afscheidswoorden uit, krijg van hem het boek 'Het belang van het Binnenhof’ van Diederik Smit als afscheidscadeau. Aardig. De Nijmeegse hoogleraar Han Brunner verzorgt een inleiding over het thema 'Hoe om te gaan met genetische bijvangst'. Vervolgens gaan we snel aan de slag met het beoordelen van de protocollen van medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarbij proefpersonen zijn betrokken. De agenda staat strak. De (gehele) middag staat in het teken van een vergadering van het VNG-bestuur in de Willemshof aan de Nassaulaan, en een bijeenkomst van de brede regietafel transitie(commissie) sociaal domein met onder meer de bewindspersonen Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Martin van Rijn (Volksgezondheid). Stevige kost.
Begroet, aan het begin van de avond terug in Utrecht, op de 21ste etage van het stadskantoor de deelnemers aan het seminar 'Investing in Japan - Life science industries' georganiseerd samen met DUJAT, JETRO, NCH, Astellas en het Utrecht Science Park. Spreek een groot aantal goede bekenden. Race meteen door naar buurtcentrum Sterrenzicht, waar elke eerste donderdag van de maand een groep ouderen uit de wijk samen het avondeten gebruikt. Schuif op uitnodiging van de Sterrenwijkers Jaap van Rijswijk en Edwin van der Horst aan. In de keuken staan de vaste vrijwilligers al klaar om een Indische maaltijd te serveren. Ga snel aan tafel, want de aanwezige dames en heren hebben 'trek'. Zwaai naar Terry Slinkers van UKV De Halter. Buurtbewoner Werner Hessing (123 Foto) wipt aan. Hij overhandigt mij een bijzondere foto van de aangelichte Domtoren tijdens de Tour de France. Dank hem hartelijk. Praat gezellig bij met de bewoners, ze hebben veel te vertellen. Bedank na afloop de keukenbrigade voor het heerlijke eten.

Woensdag 9 september

Korte nacht. Het zwemmen schiet er bij in. Begin op het werk met een overleg, samen met adviseur Veiligheid Michel Kok, met Ahmed Essousi. Maak samen met directieraadslid Paul Kouijzer kennis met de kandidaat voor de functie van hoofd Publiekszaken. Heb een lange vergadering van de staf Veiligheid. Neem na afloop samen met Ellen Heijenga (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) een paar actuele onderwerpen door met sectorhoofd van politie Johan van Renswoude. Heb telefonisch overleg met Jantien Kriens van de VNG. Praat 's middags bij met gemeenteraadsgriffier, Merel van Hall en ontvang Anne Vegterlo, een in Utrecht woonachtige journaliste van het Handelsblad. Ben de rest van de middag op wijkwerkbezoek in Overvecht. Word aan de Zamenhofdreef ontvangen door gebiedsmanager veiligheid Annemieke Tomassen. Maak bij Lister kennis met teamleider Alex, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, wijkchef Ayla en wijkagent Jack van de politie en met een paar cliënten. Zij informeren mij over hun ervaringen en wat er nodig is om tot een sluitende samenwerking te komen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Lister begeleidt mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Ben onder de indruk van de enorme betrokkenheid van het gezelschap. Krijg na afloop de film 'Samenwerken aan herstel' en de publicatie 'Freedom first' cadeau. Stap samen met Frank van der Mark, Ati van Linschoten (beiden gebiedsmanager veiligheid) en wijkregisseur Marjan Wertwijn op de fiets. Fietsen door de wijk. Op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht begeleidt ondernemer Bob Scherrenberg ons. Hij vertelt mij over het wel en wee van het bedrijventerrein. Loop binnen bij partycentrum Luxury. Begroet de uitbaters. Een bruiloftsfeest staat op het punt te binnen, wens de aanstaande gehuwden van harte geluk. Bij ‘Samen 1’ aan de St Laurensdreef informeren jeugdrechercheur Karima Benarami en wijkagent Monique de With mij uitvoerig over hun inspanningen in het project sexting en grooming. Ontwrichtende problematiek. Inmiddels vertelt Tayfun van de Brinkhove over zijn familiebedrijf. Fietsen met z'n allen terug naar ons startpunt aan de Zamenhofdreef. Zeer nuttig wijkbezoek.

Dinsdag 8 september

Trek m'n zwembaantjes en ga naar het Stadskantoor. De ochtend staat in het teken van de wekelijkse collegevergadering. Aan het begin van de middag volgt een bestuurlijk overleg met het college van B&W van Woerden op het stadhuis aan de Blekerijlaan aldaar. Constructief overleg. Terug in Utrecht volgt een vergadering van de driehoek, dit keer met ‘hooggeëerde' gasten politiechef Midden-Nederland Miriam Barendse en hoofdofficier van Justitie Johan Bac. Heb na de driehoek het tweejaarlijks strategisch beraad met FC Utrecht. Inmiddels maakte de NCTV vandaag bekend dat ook Utrecht een bijdrage ontvangt ten behoeve van de uitvoering van 'Utrecht zijn we samen', onze integrale aanpak van radicalisering. Bezoek aan het eind van de middag de heer en mevrouw Van Loo-Overhorst aan de Brandenburchdreef. Feliciteer de bruid en bruidegom met hun 60-jarig huwelijk. De geboren Utrechters ontmoetten elkaar in de buurt, zij werkte bij de PTT, hij bij het vervoerscentrum, woonden een aantal jaren in Barneveld en hadden een 'chalet' in Voorthuizen. Zoon, schoondochter, twee kleindochters en hun vriendjes zijn aanwezig. De heer en mevrouw Lith-Nieuwenhuis zijn 65 jaar gehuwd. Ook hen wens ik van harte geluk. Doe dat in Zuylenstede aan de Perudreef. De bruid, een actieve vrijwilligster, komt oorspronkelijk uit Winterswijk maar woonde sinds haar vierde in Ondiep net als haar latere echtgenoot. Ze ontmoetten elkaar voor het eerste tijdens een dansles bij Wildschut. De bruidegom, de laatste nog levende overlevende van kamp Amersfoort ('Een zware tijd als häftling 2686‘), werkte vanaf zijn 14e in de jutezakkenzaak van zijn vader en later bij de Detam. Avondeet thuis met Marian. Toaufik Elfalah van de politie informeert mij over de actualiteit rond de evacuatie van ruim 200 patiënten uit het VUmc (het ziekenhuis heeft te kampen met wateroverlast). Een deel van de patiënten krijgt een plek in ons calamiteitenhospitaal. Fiets in de loop van de avond richting Stadhuis voor de commissievergadering Mens en Samenleving. Ben pas tegen elf uur aan de beurt. Schorsen even voor twaalven om onze fietsen uit de stalling te kunnen halen, en ronden tegen enen de commissievergadering af.

Fiets naar huis en ga vervolgens samen met woordvoerder Herman van Vuren, naar het calamiteitenhospitaal bij het UMCU. Vanavond zijn daar 69 patiënten met een grote logistieke operatie overgebracht van het VUmc. Robert-Jan Schouwerwou van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de Veiligheidsregio Utrecht en Lukas van Spengler (directeur traumacentrum) van het hospitaal informeren mij over de laatste stand van zaken ('Binnen een kwartier is het hospitaal up and running') en leiden me rond. Ben onder de indruk van professionaliteit en toewijding van de medewerkers. Velen kwamen vrijwillig op of draaiden extra diensten. Steek een aantal van de patiënten een hart onder de riem. 

Maandag 7 september

Het is bewolkt. Fiets in alle vroegte heen en weer naar het zwembad en ga richting het werk. Start bij binnenkomst met het wekelijkse overleg met een aantal naaste medewerkers. Een kort overleg met de gemeentesecretaris volgt. Praat bij met sectorhoofd politie Johan van Renswoude over een paar actualiteiten.
Ga in de loop van de ochtend naar de bibliotheek in de binnenstad. Woon op uitnodiging van taalregisseur Mariet Hattink en Anneke Paul samen met Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de opening bij van de Week van de Alfabetisering. Vertel de leerlingen van groep 5/6 van de Openbare basisschool  Voordorp over mijn eigen ervaringen met lezen en schrijven. Ontmoet Anneke Kragten die op haar 44-ste terug naar school ging om lezen en schrijven te leren. 'Ik ben er rijker door geworden', zegt ze tegen presentator Esther-Clair Sasabone. Er zijn nog altijd zo’n 7.000 Utrechters die moeite hebben met lezen en schrijven. Lees op het plein van het Stadhuis voor uit het boek 'Sprookjessprokkelaar' van Paul van Loon. Krijg een wekker van projectleider Igor Ivakic van de stichting Lezen en Schrijven en open daarmee 'de Week' officieel.
Gebruik terug op het Stadskantoor de lunch met Roger van Boxtel, de kersverse CEO van de Nederlandse Spoorwegen. Meteen door naar het Provinciehuis aan de Archimedeslaan. Zit op de 7e etage de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Maak aan het eind van de middag op de Haagse Kneuterdijk (nader) in mijn rol van VNG-voorzitter kennis met de vice-president van de Raad van State. 'Onderkoning' Piet Hein Donner is een aangename gesprekspartner. Vul de rest van de dag met het lezen van stukken en het afhandelen van een aantal telefoontjes.

Zaterdag 5 en zondag 6 september

Doe zaterdagochtend vroeg een paar boodschappen in Rivierenwijk. Ga in de loop van de ochtend op bezoek bij volkstuinvereniging 'Ons Genot' aan de 2e Polderweg in Overvecht. Dit weekend organiseert de vereniging, in samenwerking met de Nederlandse Dahlia Vereniging, een 'dahlia show'. Zowel kwekers van de vereniging als die van verschillende amateur- en beroepskwekers uit heel Nederland laten in een bloemenshow zien welke soorten (Topmix, Cactus, Pioenbloemig, Halskraag, Balvormig) en kleuren er allemaal zijn. De bestuursleden Henk Brienesse (voorzitter), Wil Dat (penningmeester) en Henny Rosendaal (secretaris) leiden me rond en geven her en der deskundige toelichting. Er zijn meer dan 40.000 verschillende soorten dahlia's in de wereld ... Krijg bij het afscheid een grote kleurrijke bos Dahlia's mee voor thuis.

Een camerateam van NostalgieNet volgt de vrijwilligers van Ons Genot voor een documentaire over het en wel van een tuindersvereniging. In november volgt de eerste uitzending. Ben benieuwd. Ga rond het middaguur meteen door naar de heer en mevrouw De La Rambelje-Brochard aan de Van Spanjelaan. De huiskamer zit gezellig vol met de negen kinderen en hun gezinnen als ik het echtpaar feliciteer met hun 60-jarig huwelijk. De in Djakarta geboren bruid en bruidegom vertellen over hun komst naar Nederland, hun eerste ontmoeting ('Ik bracht een volière bij haar ouders thuis'), de herkomst van hun Franse achternamen en hun liefde voor het eten, de sfeer en de muziek van Indonesië. De rest van de middag en avond ontvangen Marian en ik familie en vriendinnen en vrienden bij ons thuis. Zij maken kennis met onze nieuwe behuizing. Heerlijke privéaangelegenheid.

Ruimen zondagochtend vroeg een beetje op. Fiets in de loop van de ochtend richting Stadhuis. In de raadszaal vindt vandaag het tweejaarlijkse Stadhuistoneel plaats. Speel samen met een groot aantal raadsleden, twee wethouders en de (oud)raadsgriffier het toneelstuk ‘Het Huis van de Democratie’. Verzorgen drie optredens. Speel zelf de rol van oud-burgemeester Henk Vonhoff. Sappige teksten, fraaie rollen. Aardig om op deze manier met elkaar ‘op de bühne te staan’. Knap werk van schrijvers en regisseurs Paul Feld en Erik Snel.

Loop tussen de optredens door naar Schillertheater Place Royale, om de hoek van het Stadhuis, in de Minrebroederstraat. De binnenstad wordt druk bezocht op deze bijzondere Culturele Zondag (Het Uitfeest), de start van het culturele seizoen. Er is swingende muziek en dans op het plein voor het Stadhuis. In het bomvolle Schillertheater ontvangen eigenaars Steef en Hannie Schinkel-Keizer en presentatrice Femke Wolthuis mij allerhartelijkst. Mag de winnaar van de Nederlandse Oeuvreprijs Kleinkunst-Cabaret 2015 bekend maken. De winnares is Lenny Kuhr. Op 12 december krijgt Lenny Kuhr de prijs persoonlijk uitgereikt tijdens haar voorstelling in het Schiller Theater

Inmiddels zingt Hannie Schinkel, onder begeleiding van pianist Bas Jongeling, een ontroerend liedje over de Dom. Haast me terug naar het Stadhuis voor de derde en laatste voorstelling. Marian komt ook kijken. Hijs me voor de zoveelste keer in mijn 'Vonhoff' pak. Word na de laatste voorstelling opgevangen ‘de grime’ van RTV Utrecht. Neem deel aan de live talkshow ‘Talk of the Town’. Het is de eerste editie van een Utrechtse talkshow bedacht en georganiseerd door RTV Utrecht, de gemeente Utrecht en de Culturele Zondagen. Als ik aan tafel schuif, is RTV-presentator Eva Brouwer al in gesprek met  directeur van het Nederlands Filmfestival Willemien van Aalst en hoogleraar Sportontwikkeling Maarten van Bottenburg over de Tour de France. We blikken terug op de dagen zelf, en hebben het over een belangrijk resultaat van de Tour, de unieke samenwerking tussen onderwijs, cultuur, sport, economische zaken, wetenschap, winkeliers, horecaondernemers en gemeente en met de talloze vrijwilligers. Die verbinding moeten we zien vast te houden. Avondeet met Marian bij Santa Lucia aan de Nobelstraat, fietsen (door) naar huis en liggen vroeg op bed.

Vrijdag 4 september

Marian zingt een enkele strofe van happy birthday, stap in de stromende regen op de fiets richting zwembad en fiets vervolgens naar het werk. Ontvang projectassistent Jamila el Mokhtari-Asnnosi. Heeft een indrukwekkend (levens)verhaal. Een overleg volgt, samen met gemeentesecretaris Maarten Schurink, met Joost Voerman en Joost van der Kolk van Twijnstra Gudde. Zij doen een onderzoek voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Praat bij met de adviseurs Paul Kouijzer, Gabie Mulder en projectleider raamprostitutie Martin Klapwijk.

Adviseur Vergunningen Toezicht en Handhaving Ellen Heijenga, en drie politiefunctionarissen informeren mij nauwgezet over een incident dat tijdens de zomer in heeft plaatsgevonden. Trakteer rond het middaguur een aantal naaste medewerkers op een kopje koffie met gebak ter gelegenheid van mijn 54e verjaardag. Praat 's middags bij met VNG-adviseur Maarten Beks en ontvang oud-collega Marien van der Meer. Zij is op dit moment werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie. Onderteken een aantal stukken en fiets naar huis. Ben in poncho gehuld. Bijna alle stoplichten staan onderweg op rood. Kom (desondanks of dus) drijfnat thuis. Trof een stortbui onderweg. Pech. Praat telefonisch bij met sectorhoofd van politie Johan van Renswoude. Even later informeert Toaufik Elfalah van de politie mij over een gaslek aan de Faustdreef. Loopt goed af. Breng mijn verjaardag(savond) door met Marian, stukken uit de tas en met lieve berichten en gelukwensen van deze en gene.

Donderdag 3 september

Het zwembad is weer open. Maak voor het eerst gebruik van m'n nieuwe 'seizoenskaart'. Fiets in poncho naar het werk. Begin op het werk met een overleg met secretaresse Yvette Wildschut. Heb een vergadering van de staf Burgerzaken. Maak (nader) kennis met Sadik Harchaoui van de stichting Co-ex. De adviseurs Abdullah Pehlivan, Michel Kok en Marije Top zijn er bij. Geef op het dak van het Stadskantoor aan verslaggever Chris Ostendorf en cameraman Hans Burgers van Nieuwsuur, een interview over de verhoudingen tussen de gemeenten (waaronder de G4) en het Binnenhof. Voor mij is het een buitenkansje om de stad vanaf het dak te kunnen bekijken. Gelukkig laat de zon zich tijdens de opnamen zien.

Breng 's middags in Leidsche Rijn een werkbezoek aan kinderdagverblijf Saartje aan Pauwoogvlinder in de wijk ’t Zand. De school is net uit, veel kindertjes laten van hun belangstelling blijken. Bij de deuropening begroet een groepje kleuters mij allerhartelijkst. ‘Bent u de burgemeester, waarom draagt u een ketting en bent u het hulpje van de Koning?’ vragen ze bijvoorbeeld. Begroet Christa Eilander, toezichthouder, en Elif Borucu, teammanager Inspectie Kinderopvang, maar ook Janneke van Offeren, directeur, en de zeer enthousiaste Ragna Feurich, locatiemanager van kinderdagverblijf Saartje. Zij informeren mij over de rol van het toezicht op de kinderopvang en de over de noodzaak de kwaliteit van kinderopvang te bevorderen en bewaken. Krijg een uitvoerige rondleiding door het kleurrijke en kindvriendelijke gebouw. Het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van de Brede School Het Zand, waar naast de twee scholen Arcade en OBS Het Zand, een peuterspeelzaal is gevestigd. Krijg in het lokaal van juf Yvette allerlei tekeningen van de kinderen cadeau, en ... zij dragen bijna allemaal een zelfgemaakt ambtsketen. 

Ontvang aan het eind van de middag, tussen de bedrijven door, m'n nichtje Cynthia (haar man Johnny) en m'n neven Han en Dennis (hier op vakantie uit Australië). Gebruik met hen het avondeten bij Sirtaki in de Servetstraat. Loop tegen zevenen naar het Stadhuis. Begin met een kort overleg, samen met raadsgriffier Merel van Hall, van de zogenaamde 'werkgeverscommissie' uit de gemeenteraad. Zit vervolgens vanaf half acht de vergadering voor van de gemeenteraad. Neem afscheid van D66-raadslid Bram Fokke ('Een jonge god gaat aan de slag met Clocktimizer') en beëdig in zijn plaats het nieuw benoemde D66-raadslid Susan Schilderman. Rond kwart over elf heeft de gemeenteraad de agenda afgewerkt. De ondervoorzitter van de gemeenteraad, Roelant Rollingswier, staat na afloop kort stil bij de verjaardagen (morgen) van Groen Links-raadslid Brechtje Paardekooper en mijzelf. Zeer attent en charmant. Heb in mijn werkkamer een gesprek met een gemeenteraadslid en fiets naar huis. Marian feliciteert mij met m'n verjaardag het is inmiddels 'morgen'

Woensdag 2 september

Fiets in de regen naar het werk. M'n poncho wappert. Begin in alle vroegte met een G4-videoconferentie. Bespreek met mijn ambtgenoten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een groot aantal actuele thema's. Verloopt vlot en als altijd in collegiale sfeer. Praat bij met Karin Lodder en ontvang vervolgens Ellen Greve, directeur-bestuurder van KNGF Geleidehonden. Zij informeert mij over haar 'missie' zoveel mogelijk mensen met een visuele beperking te ondersteunen met een speciaal opgeleide hond. Het KNGF leidt honden op tot blindengeleidehond, assistentiehond, buddyhond of autismegeleidehond. 

Maak kennis met Jurrian Meeter, een nieuwe medewerker die het relatiebeheer van Utrecht, bijvoorbeeld op een rond het Binnenhof, mede gaat vormgeven. Zit een vergadering voor van de Commissie Personeelszorg Directieraad (CPD) samen met wethouder Kees Geldof. Ontvang oud-collega Catharina de Leur en heb aansluitend een bestuurlijk overleg met verschillende vertegenwoordigers van de Utrechtse Joodse gemeenschap. Adviseur Veiligheid Henk Knol en Theo Vroon van de politie nemen aan het overleg deel. Ten slotte volgt een vergadering van de staf bestuurlijke zaken. Fiets naar huis in het zonnetje, avondeet met Marian. Haast me 's avonds naar het Isola Rosa aan de Marco Pololaan. Daar worden de resultaten gepresenteerd van de gesprekken (zogenaamde focusgroepgesprekken) die gevoerd zijn met bewoners en professionals over het thema radicalisering. Zo'n 50 bewoners en professionals zijn aanwezig, Mariëlle Bouwmeester verzorgt de presentaties. Iedereen blijkt bereid een steentje bij te dragen en dat is ook (hard) nodig. Nuttige en zeer leerzame bijeenkomst, Goed oud-collega Fatima Elatik weer eens te zien, ze leidt de terugkombijeenkomst met strakke hand.

Dinsdag 1 september

Bijna de gehele ochtend staat in het teken van de wekelijkse vergadering van B&W. Teken na afloop een aantal stukken, spreek met een aantal naaste medewerkers en ga richting de heer en mevrouw Lauteslager-Goijaerts aan de Jo Wuthrichlaan. Wens ze van harte geluk met hun 60-jarig huwelijk. De bruid komt uit Roosendaal (Brabant), de bruidegom uit Zuilen. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op het station van Rotterdam. De bruid was een voortreffelijk naaister, de bruidegom werkte bij de Nederlandse Spoorwegen. Maakten vroeger lange reizen met hun caravan en hadden vele jaren een huisje in Zwitserland. Kregen twee zonen en twee dochters, maak met de laatstgenoemden kennis. Heb telefonisch overleg met ambtgenote Margreet Horselenberg (Lelystad). Meteen door naar Den Haag. Neem met VNG-directieraadvoorzitter Jantine Kriens een aantal actualiteiten door. Ontvang vervolgens aan het eind van de middag samen IPO-voorzitter Johan Remkes en Unie van Waterschappen-voorzitter Peter Glas een groot aantal landelijke, regionale en lokale bestuurders en politici in Nieuwspoort op een 'Welcome Back bijeenkomst' ter gelegenheid van de start van het nieuwe parlementaire jaar. Het thema voor de VNG is dit keer 'Gewoon, dichtbij. Gemeenten aan de lat voor een evenwichtige samenleving'. Spreek het gezelschap namens de drie decentrale overheden toe en ontmoet een groot aantal van de aanwezigen. Moet de rest van de avond, terug in Utrecht, stevig aan de bak in verband met de agenda van morgen. Moet me helaas ook met de logistiek bemoeien.

Maandag 31 augustus

Het dak gaat op het zwembad, daarom is zwembad De Krommerijn tot en met woensdag gesloten. Begin op het werk de week als vanouds. Eerst overleg met de medewerkers van het secretariaat, kabinet en de bo's (bestuursondersteuners). De driehoek met gemeenteraadsgriffier (de première van Merel van Hall) en gemeentesecretaris volgt. Kort overleg over komende optredens met de kabinetsmedewerkers Frank van der Lecq en Susan Meenhuis.

Ga in de loop van de ochtend snel heen en weer richting Stadhuis. Het Festival Oude Muziek is van start gegaan en in de grote trouwzaal vindt vanochtend een fringe-concert plaats. De oude muziek verovert op deze manier niet alleen de concertpodia, maar ook een onverwachte locatie als het Stadhuis. Maak kennis met de drie traverso-spelers Sandra Exner (Graz Oostenrijk), Michaela Ambrosi (Brno Tsjechië) en Laura Santese (Milaan Italië) van het ensemble La Foresta Incantata' en heet de bezoekers aan het concert van harte welkom.

Zit, terug op het Stadskantoor, een vergadering voor van de staf Veiligheid. Meteen door naar het voormalige postkantoor aan de Neude. Heet aan het begin van de middag ruim honderd lokale bestuurders en medewerkers welkom op een door Petra Habets en haar medewerkers georganiseerde studiemiddag over het thema 'Experimenteren met inwoners!?'. Hoe zorg je voor een goede interactie tussen een gemeentebestuur en de buitenwereld. Goede bekende Marijn Pagter begroet me bij de ingang. 

Groet ondertussen een groot aantal (oud) collega's waaronder de Amstelveense raadsgriffier Pascale Georgopoulou en ambtgenoot Koos Janssen (Zeist). Kies na mijn openingswoorden de thriller 'De huisgenoot' van Marjolein Uitzinger als cadeautje. Beluister een deel van het verhaal van journalist (en wielrenner) Thijs Zonneveld over zijn initiatief 'Die berg komt er' en haast me naar Rotterdam. Woon op de 40e etage in het imposante gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade het Artikel 19 overleg bij en 's avonds de periodieke 'haardvuursessie' met de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en (zijn) staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Het stortregent onderweg terug. Begin even na tienen 's avonds aan de inhoud van de tas van de dames van het bestuurssecretariaat.

Archief

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Uw mening