Fiets richting het zwembad. Trek er mijn baantjes. Ga even langs bij m’n huisarts in Galgenwaard. Begin op het Stadskantoor met het wekelijkse overleg met het bestuurssecretariaat, het kabinet en de bestuurs- en communicatieadviseurs. Besluit op voorstel van adviseur Jennifer Felix een ‘instagram’ account aan te laten maken. Heb een vergadering van de staf Veiligheid. De vergadertafel zit helaas bomvol. Bespreek aansluitend met de medewerkers Sari de Klatter, Dick Reinking en Henk Knol (van volksgezondheid en veiligheid) de actualiteit rond de methadonuitgifte aan de Wittevrouwenkade. Bereid de collegevergadering van morgen voor met gemeentesecretaris Gabriëlle Haanen en collegesecretaris Annette Damen. Heb tussen de bedrijven door telefonisch overleg met Peter Noordanus en met de minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus.

Bespreek aan het begin van de middag op het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties als VNG-voorzitter mijn komende werkbezoek aan het Caribische gedeelte van het Koninkrijk met staatssecretaris Raymond Knops en de DG Koninkrijksrelaties Henk Brons. Informeer de staatssecretaris over de inspanningen die de VNG verricht ten behoeve van deze bijzondere leden. Vijf van de zes eilanden zijn lid van de VNG. De rest van de middag staat in het teken van het zogenaamde Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) dat ik samen met wethouder Udo Kock (Amsterdam en voorzitter van de VNG commissie financiën) en algemeen directeur Jantine Kriens (VNG) voer met onder andere staatsecretaris Menno Snel van Financiën en de collega’s van het IPO (provincies) en het UvW (waterschappen). Bel naar aanleiding van een actualiteit met chef kabinet Mariëlle de Vuijst en met premier Mark Rutte.

Fris me, aan het begin van de avond terug in Utrecht, thuis even op. En ga bijna meteen door naar Amsterdam. Woon op uitnodiging van Daniëlle Klarenbeek en Marieke Dekker van VodafoneZiggo een concert bij van de Ierse rockband U2 in het Ziggodome aan de Passage. Duik onderweg heen en terug in de stukken uit de stadskantoortas.

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Contact

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.