Donderdag 15 maart

Vergat gisteravond mijn wekker te zetten. Ben vanochtend te laat (wakker) voor m’n zwembeurt. Jammer. Begin op het werk met een gesprek met verslaggever Pieter Willemsen. Een opname ten behoeve van de verkiezingspodcast van DUIC. Kijk samen met Pieter vooruit op 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Praat bij met goede bekende Jan Hein Spierings. Ontvang, terwijl buiten het zonnetje schijnt, Julie Meerveld, Cocky Meijer, Klaas Gommers en fotograaf Jan Peter Fiering van Alzheimer Nederland. Krijg, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de VNG, de Focusbrief Dementie 2018 overhandigd. De brief 'Langer thuis bij dementie in 10 punten: focusbrief dementie 2018 voor gemeenten' benoemt de tien belangrijkste aandachtspunten voor een dementiebeleid van gemeenten. Geef een telefonisch interview aan Willem Bantema, projectleider van 'Burgemeesters in Cyberspace'. Paul van Beijnum (clusterhoofd veiligheid) schuift aan. Het lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool en de Politieacademie doen in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap een verkennend onderzoek naar de rol van burgemeesters in cyberspace. Vandaar. Bel als regioburgemeester met mijn ambtgenoten Titia Cnossen (Woudenberg), Frits Naafs (Heuvelrug) en Gerolf Bouwmeester (Leusden). Heb vervolgens kort telefonisch overleg met Hoofdofficier van Justitie Jet Hoogendijk, Gerda van Leeuwen (politie) en de secretaris van de regioburgemeester Joke Overeem. Woon aan het begin van de middag in de collegekamer samen met wethouder Kees Diepeveen een vergadering bij van de Taskforce ‘Utrecht Zijn We Samen’. Neem, terug op mijn werkkamer, als vervanger van de wegens ziekte uitgevallen wethouder Financiën Jeroen Kreijkamp, uit handen van SP-lijsttrekker Tim Schipper en zijn collega’s Michel Eggermont en Ruurt Wiegant symbolisch een cheque van €70.000 in ontvangst. Het bedrag hielden zij over van hun fractievergoeding.

Maak in de loop van de middag kennis met Martijn Kersten en Natasha Bos van de Utrechtse Bahá’í gemeenschap. Eind vorig jaar stond de gemeenschap stil bij de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh. Krijg informatie over hun maatschappelijke activiteiten en nodig hen uit voor de tweejaarlijkse ontmoeting met alle levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen in Utrecht komend najaar. 

Ontvang (voormalig) cateraar en vastgoedondernemer Paul Vermaat. Spreek over het Utrecht van toen en nu. Bel met Commissaris van de Koning Jaap Smit (Zuid-Holland). Drink aan het begin van de avond een kopje koffie bij Eetcafé de Poort aan de Tolsteegbarrière en loop vervolgens naar de Fundatie van Renswoude aan de Agnietenstraat. Woon er op uitnodiging van voorzitter Pieter Leyssius een bijeenkomst bij van de Utrechtse Ondernemers Sociëteit. Geef een interview aan Harry van Dam in aanwezigheid van zo'n 55 leden van de vereniging. Begroet na afloop in de fraaie ontvangstkamer in ‘rococo’ stijl een aantal goede bekenden.

Fotograaf Rick Huisinga

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Contact

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.

Uw mening