Woensdag 14 december

wijkwerkbezoek

Begin vanochtend mijn werk aan de Bangkokdreef. Word enthousiast begroet door buiten spelende kinderen van basisschool De Schakel en schooldirecteur Margot Reukers. Woon samen met juf Natalie en adviseur Veiligheid Astrid Puik een vuurwerkles van Bureau Halt bij. Docenten Joy Kalkhoven en Eveline Huisman bespreken met de leerlingen van groep 8 allerlei gevaarlijke situaties tijdens Oud en Nieuw. Over vuurwerk zijn de jongens en meiden het niet allemaal eens: “Ik schrik van de grote knallen” tot “mooi al die kleurtjes”. Goed om er te zijn. Verslaggever Rick Dogger van RTV Utrecht maakt ondertussen een impressie.

vuurwerkles op school
Aansluitend door naar het Provinciehuis voor een bijeenkomst van de Economic Board Utrecht (EBU). De 'ambassadeurs' van de EBU worden bijgepraat door voorzitter Henk Broeders. De moeite waard. Rond het middaguur terug op het Stadskantoor is mijn agenda voor vanmiddag omgegooid. Praat bij met een aantal naaste medewerkers over een actueel onderwerp en pleeg een aantal telefoontjes met bewindspersonen en de veiligheidsdiensten. Sta vervolgens in de loop van de middag een aantal journalisten te woord over het verkennende onderzoek ‘Pedagogiek alFitrah – Dar al-Hudaa’ van het Verwey-Jonker Instituut dat eerder vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd. Eind 2015 kwamen zorgelijke signalen vanuit professionals én media over het gebrek aan openheid bij de stichting en de mogelijke beïnvloeding van leef- en denkwijzen van kinderen die les krijgen bij stichting alFitrah – Dar al-Hudaa. Heb de stichting aangesproken op het gebrek aan transparantie en maakte afspraken over het bieden van meer toegang en aansluiting. Als onderdeel hiervan kreeg Verwey-Jonker de opdracht onderzoek te doen naar de pedagogische kwaliteit van de door Dar al-Hudaa (onderdeel van stichting alFitrah) verzorgde lessen voor kinderen. Spreek namens het college m’n zorgen uit, bijvoorbeeld over de ruimte die kinderen hebben kritisch te kunnen nadenken en een open dialoog te kunnen voeren. Spreek ook de wens uit dat de kinderen met hun gezicht naar de (Utrechtse) maatschappij blijven staan. De zorgen die ik eind 2015 had zijn met het verschijnen van het rapport niet afgenomen. Het is voor het college een begin om te komen tot een heldere verstandhouding van de stichting met stad en samenleving. We blijven in gesprek, spreken ons uit, stellen normen en handhaven die.
Avondeet op m’n kamer een pizzaatje en loop vervolgens naar het Stadskantoorplateau, bij de ingang van het Stadskantoor. vreemdelingendiscoWord ontvangen door Mariangela de Lorenzo en haar familie en vrienden. Bewonder de ‘dansdemonstratie’ van de Vreemdendisco van initiatiefneemster Mariangela. Zij danst, samen met een aantal vrijwilligers, met passanten en maakt ondertussen een praatje met ze over het thema ‘we staan voor iedereen en zijn tegen niemand’. Kan het natuurlijk niet laten, maak zelf ook een dansje.
Wandel vervolgens richting de ULU-moskee voor een wijkveiligheidsbezoek. Koen Osterhaus en Sari Klatter (beiden van Veiligheid) vergezellen me. Begroet binnen het bestuur van de stichting jongeren Utrecht en een groot aantal jongeren. Praat met ze over werk en stages en de openingstijden van het jongerencentrum. Loop samen met Rachid Ayalmam (veiligheid) en wijkregisseur Wim Goedvolk door de Kanaalstraat. De heren Khalid, Yasin en Peter van de winkeliersvereniging vertellen onderweg honderduit over hun ervaringen in de straat, ook over overlast. Loop bij een aantal winkels en restaurants naar binnen. Het economische perspectief van deze plek in de stad voor de ondernemers is hoopgevend gezien de vele bezoekers. Wandelen vervolgens naar het gebouw van de Munt waar Faz Mir en Hibat Ghazlane van de stichting JoU vol trots hun nieuwe, milieuvriendelijke, bus introduceren. Draag bij aan de opening. Het meidenwerk gebruikt bus om jonge meiden een plek te bieden. Wandel ten slotte naar het plein aan de overkant van de Munt. De 'burgemeester' van dit plein, mevrouw Goossens, vertelt enthousiast over de beheergroep die zich verantwoordelijk voelt voor het onderhoud en de leefbaarheid. Het is een mooie plek om te wonen. Ook voor jongeren is het een aantrekkelijke plek, om bijvoorbeeld te zwemmen, wat weer overlast kan veroorzaken. Het is goed dat we ons dat realiseren. Nuttig wijkbezoek. Zet me rond half tien thuis aan de strijk. Het is niet anders. Ongezellig, maar moet ook gebeuren.

groepsfoto wijkwerkbezoek

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Contact

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.

Uw mening