Woensdag 29 maart

uitzicht

Stap op de fiets. Trek m'n zwembaantjes. Begin vanochtend op het werk met een gesprek met Geert-Jan van der Snoek van de Telegraaf Media Group. Directeur communicatie Mark de Boer schuift aan. Heb aansluitend, samen met adviseurs Veiligheid Sari Klatter en Henk Knol en Charles van Amerongen (politie) het periodieke overleg met vertegenwoordigers van de lokale Joodse gemeenschappen. Arriveer aan het begin van de middag in Den Haag. Heb overleg met onder andere Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, in zaaltjes op de 22e en 36e verdieping van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Neem aansluitend als VNG-voorzitter samen met een aantal collega's en medewerkers deel aan de voorjaarsvergadering van het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) met leden van het demissionaire kabinet. Heb onderweg terug naar Utrecht een kort telefonisch overleg met de secretaris van de regioburgemeester Joke Overeem. Neem tenslotte aan het begin van de avond als 'gastheer' deel aan een mini-symposium ('Besturen in de participatiesamenleving') in het Spoorwegmuseum. De organisatie ligt in handen van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en Berenschot. Heet een groot aantal ambtgenoten welkom en geniet van de inleidingen van de hooggeleerden Margo Trappenburg en Menno Fenger, 'Stadslab' initiatiefnemer Jeroen Maters uit Leiden en ambtgenoot Koos Jansen (Zeist). Roeland Stolk treedt op als dagvoorzitter. Frederik van Dalfsen en Marijke Synhaeve (beiden van Berenschot) overhandigen na afloop het allereerste exemplaar van hun 163 bladzijden dikke (koffietafel)boek 'Pionieren in participatieland' aan ambtgenoot Baukje Galama (Stadskanaal) en bestuurslid van het NGB. Om het mooi vormgegeven boek was het tijdens het mini-symposium eigenlijk allemaal te doen.

Burgemeester tijdens conferentie

Archief weekboeken Amstelveen

(Van juli 2005 tot december 2013 was Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen)

Contact

  • U kunt de burgemeester een bericht sturen.
  • U kunt de burgemeester uitnodigen voor het bijwonen van een activiteit.
  • U kunt de burgemeester vragen om een bijdrage aan een publicatie, bijvoorbeeld het schrijven van een voorwoord of een aanbeveling.

Voor andere vragen kunt u mailen naar secretariaatburgemeester@utrecht.nl.