Burgemeester 10 jaar Broeders van Sint Jan in Utrecht

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Thomas a Kempis Leerhuis, 3 februari 2019

Geachte aanwezigen, eminentie, eerwaarde broeders en zusters,

Vandaag staan wij samen stil bij het tweede lustrum van de Broeders van Sint Jan in Utrecht. Daar wil deze Jan uit Utrecht natuurlijk bij zijn… Dank voor de uitnodiging. Ben bijzonder vereerd. In de eerste plaats: gelukgewenst. 10 jaar Broeders van Sint Jan in Utrecht. 10 jaar jong. Want: bij veel kloosterordes moet je eeuwenoude, handgeschreven boeken lezen om iets over hun geschiedenis te weten te komen. De 'Familie van Sint Jan' is nog een jonge familie. In 1975 gesticht. En de gemiddelde leeftijd van de broeders is ‘slechts’ 40 jaar.

U voldoet dus niet aan het beeld dat veel Nederlanders van kloostergemeenschappen hebben: grijze mannen en vrouwen die achter hoge, dikke muren en loodzware deuren zwijgend, lezend en biddend de dag doorbrengen. Gemeenschappen die sterk vergrijzen, krimpen en soms zelf verdwijnen. Maar ook een plek waar wij, eenvoudige stervelingen, ons even kunnen terugtrekken. Ons achter die dikke muren en zware deuren kunnen afsluiten van onze jachtige wereld. Even op adem komen, bezinnen, onszelf terugvinden.

En: een plek waar je heerlijk abdijbier kunt kopen…

U kent de clichés waarschijnlijk ook… Natuurlijk kun je ook bij de Broeders van Sint Jan van alles kopen. Boeken. Bekers. En ook: bier. Via een webshop… Maar de Broeders van Sint Jan zijn zoveel meer. Tien jaar geleden kwam u, op verzoek van kardinaal Eijk, naar Utrecht. Al tien jaar staat u tussen de parochianen. U staat altijd voor hen klaar. En u doet meer: u organiseert activiteiten in de buurt. In dit huis biedt u studenten en young professionals cursussen aan. Filosofie. Theologie. U bent hoorbaar. Zichtbaar. Aanwezig. U biedt een helpende hand aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En biedt mensen de ruimte om hun kennis te vergroten. Hun wereld te verbreden. Daarmee hebben de Broeders van Sint Jan Utrecht een stukje mooier gemaakt…

Geachte aanwezigen, eminentie, eerwaarde broeders en zusters,

De Broeders van Sint Jan een deel van de Utrechtse samenleving geworden. Een onmisbaar onderdeel. Want: kerken sluiten. Kloosterordes verlaten de stad. Afgelopen zomer de Franciscanen en de zusters van Maria Magdalena Postel… Dat doet u ongetwijfeld verdriet. Dat doet zeker ook iets met mij. En ik weet zeker dat veel Utrechters dat gemis ook voelen. Daarom moeten we koesteren wat we hebben. U, die er altijd voor iedereen bent.. Een hechte ‘familie’ middenin de Utrechtse samenleving. Al 10 jaar. Dank daarvoor. Op naar het volgende lustrum. Jan feliciteert de Broeders van Sint Jan van harte met dit tweede lustrum. Wens u een mooi samenzijn toe, met misschien een wijntje. Of een abdijbiertje… Wens u alle goeds, geluk en gezondheid en inspiratie toe voor de toekomst.

Uw mening