Burgemeester 100-jarig jubileum Woonvereniging Elck wat Wils

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Kruising Jacob van Ruisdaelstraat en Herman Saftlevenstraat, 23 januari 2020

Beste mensen, jongens en meisjes,

Dank voor de eer hier te mogen zijn. Ooit kwam ik naar Utrecht en woonde aan het begin van de Jan van Scorelstraat. Schuin boven Anneke Kapteijn.

En voor alle zekerheid, vanwege verplichtingen in de gemeenteraad kan ik hier maar kort aanwezig zijn, maar wilde er toch heel graag bij zijn.

Een bewoner die 100 jaar wordt krijgt van mij een bezoekje, maar een organisatie die al een eeuw lang mee gaat  is des te bijzonder. Zeker als het gaat om een – relatief kleine – woonvereniging als de uwe, die zich al 100 jaar staande houdt tussen de grote woningcorporaties. Dankzij een verantwoord en vooruitziend beleid en uitstekende penningmeesters, zo begreep ik.

Op 28 januari 1920 werd door vijf particulieren  de Vereeniging voor Middenstandshuisvesting ‘Elck wat Wils’ opgericht. Belangstellenden konden zich voor maar liefst 1 gulden als lid aanmelden en hun voorkeur aangeven voor een - door de gemeente aangewezen - bouwterrein aan de west- of de oostzijde van de stad. De oostzijde won het uiteindelijk.

In die tijd werden de huizen nog omringd door land- en tuinbouwbedrijven. De vereniging kreeg een hart met middenstand. Op de hoeken van de straten stonden winkelpanden. Bijvoorbeeld een winkel in ‘rookwaren en wijn’ van de heer Pijl. Een markante verschijning, met zijn zwarte kleding en bolhoed. Desgewenst kwam hij met een rieten mandje aan de arm de wijn thuisbrengen.

En op de hoek van de Herman Saftlevenstraat zat ‘Melkinrichting De Landbouw’, waar in de jaren ’60 juffrouw Leentje achter de toonbank stond. Behalve zuivel, verkocht ze er ook snoep. En elke week reed het straatorgel door de straten.

Gelukkige tijden, in een gelukkige buurt. En volgens mij is dat nog altijd zo. ‘Het is een zelfredzame buurt, met vertrouwen in elkaar’, zo omschreef mevrouw Wedman het in uw brochure. Dat klopt toch, mevrouw Wedman? Leuk u te zien.

En mevrouw Wedman kan het weten, want zij woont al meer dan 50 jaar in hetzelfde huis aan de Frans Halsstraat en is pas begin vorig jaar naar een benedenwoning verhuisd.

Niet vreemd dat er maar weinig verloop is in deze buurt. Hoewel, vorig jaar waren er opeens zeven verhuizingen. En nieuw bloed is natuurlijk ook niet verkeerd voor de dynamiek in de wijk. Mag ik eens handen zien, van de nieuwkomers?

Wens u allen nog veel geluk en woonplezier. En mocht u een goed idee hebben om de leefbaarheid in deze buurt nog verder te verbeteren, dan zien we bij de gemeente uw initiatief heel graag tegemoet. Want alleen samen zorgen we ervoor dat dit een gelukkige buurt blijft.

Wil daar nu graag een toost op uitbrengen. Op 100 jaar Woonvereniging Elck wat Wils op nog vele jaren woonplezier en uiteraard op uw geluk, liefde  en gezondheid. Dank u wel.

Uw mening