Burgemeester 130 jaar Leger des Heils Utrecht

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Johannescentrum, 13 oktober 2018

Dank u wel, majoor Nieuwland, beste mensen,

Wat een eer om hier aan de Moezeldreef vanavond bij u te mogen zijn. Wat heerlijk dat koor en die brassband van ‘reünisten’. Dacht bij de voorbereiding even - als dat maar goed gaat al die reünisten van 130 jaar en ouder... Niets van dat al, muzikaal en vocaal allemaal op de toppen van hun kunnen. ‘Kom laat ons zingen... God is goed’ op het repertoire. Mooi.

Onze onvergetelijke stadgenote majoor Bosshardt merkte ooit op (en eigenlijk durf ik het bijna niet hardop te zeggen) dat veel mensen haar nog altijd zagen als een 'leip wijf met een collectebus'.

Maar zelf denk ik dat de meeste Utrechters wel weten dat het Leger des Heils in de 130 jaar van zijn activiteit in Utrecht, is uitgegroeid tot een organisatie waarin een diep en standvastig geloof tot uiting komt door middel van een tegelijkertijd professionele en warm-menselijke hulpverlening. Dat bij het Leger iedereen terecht kan die in moeilijkheden is geraakt en het zelf niet meer redt. In dat opzicht is het Leger zelfs één van de allerbelangrijkste partners van de gemeente, een uitermate bedrijfszeker en betrouwbaar onderdeel van ons complexe zorgsysteem. Of het nu gaat om zorg voor ouderen of jongeren, om de soepbus of om beschermd wonen, om noodopvang of om dagbesteding, om een huiskamer in de buurt of om schuldhulppreventie.

Utrecht kan niet alleen bogen op één van de oudste, maar ook op één van de actiefste afdelingen van het land. En daar zijn we in de stad gelukkig mee - ik kan er zelf van getuigen. Heb het leger altijd beschouwd als één van de meest indrukwekkende manieren waarop mensen hun geloof kunnen omzetten in daden. Met die daden helpt u niet alleen de mensen die het nodig hebben, maar inspireert u ook de stad en ook dat is van grote waarde. Een waarde die ver uitstijgt boven het beeld van de heilsoldaat met een collectebus.

Dat is sowieso het geval want lees in uw programmaboekje over activiteiten als het modeatelier, het samen breien en het tosti uurtje... Dus echt waarde die ver uitstijgt boven het beeld van de heilsoldaat met een collectebus. Ik wens het Korps Utrecht met al zijn medewerkers namens de stad van harte geluk met zijn 130e verjaardag.

Uw mening