Burgemeester Afscheid burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Heemstede, Raadhuis, 11 januari 2018

Dank voor uw vriendelijke woorden meneer Van den Berg. Dat is nog eens een gemeentesecretaris, Marianne, die gewoon zegt ‘Om u te dienen’. Whow.

Lieve Marianne, Niek, familie, vrienden en collega’s,

Wat een enorme eer om hier, in het prachtige Heemstede, samen met nestor Maas, loco Kuijper, (oud-)burgemeesters Bernt en Niek, iets te mogen zeggen.

Marianne, je neemt vandaag afscheid als burgemeester van Heemstede, maar, zoals je zelf schreef in je email, ook van je hele werkzame leven. Waarvan een niet onbelangrijk deel zich bij ons in Utrecht heeft afgespeeld. Sterker nog: zelf heb je wel eens verteld dat je liefde voor de lokale politiek in Utrecht is ontstaan.

Toen je, tussen 2002 en 2007, bij ons in Utrecht gemeentesecretaris was, zette je een duidelijk stempel op onze gemeentelijke organisatie. Samen met je opvolger Maarten Schurink sta jij aan de basis van de ambtelijke organisatie die wij op dit moment in Utrecht kennen. Na onze eerste vrouwelijke burgemeester Lien Vos, was jij de eerste vrouwelijke gemeentesecretaris. Je hebt, gedurende je eerste twee maanden, nog kunnen meemaken hoe het was om als gemeentesecretaris in de raad naast de burgemeester (jouw en onze vriendin Annie Brouwer-Korf) te zitten. Zoals ook je laatste twee maanden weer speciaal waren: toen was je gemeentesecretaris-algemeen directeur.

Je slaagde erin de Utrechtse gemeentelijke organisatie (in jouw eigen woorden) 'slim, slank en slagvaardig' te maken. De basis voor deze veranderingen legde je in notities met fraaie titels als 'Van pakezel naar paradepaard' en 'Luisteren naar de frieten'. Laatstgenoemde titel verwees mogelijk naar het feit dat sommige wethouders (zoals destijds Yet van den Bergh, Hans Spekman en ik zelf) liever friet aten dan de verfijnde maaltijden van ‘de mevrouw van de spullen’ ...

In plaats van het maar liefst zeventienkoppige Gemeentelijk Management Team organiseerde jij een veel kleinere en effectievere concerndirectie. En ten slotte stond je ook aan de basis van het besluit op en bij het Centraal Station een stadkantoor te bouwen. We hebben er nog steeds plezier van.

Beste gasten,

Marianne gaat taallessen geven aan immigranten. Mij lijkt dat alleen al een goed plan omdat elke immigrant er volgens mij wat aan kan hebben om iets mee te krijgen van jouw taalgevoel, scherpe pen en goede humeur. Marianne en ik zijn elkaar al die jaren blijven zien. Met onze partners bij feestelijke en verdrietige momenten. Haar liefde voor mooie sieraden, voorliefde voor duidelijke taal en sociale bewogenheid bleef een kenmerk, net als - ik neem aan dat ik dat mag vertellen - de liefde waarmee ze heel vaak over haar vader sprak. Ik genoot daar van. Net zo goed als ik heb leren waarderen dat zij de eerste gemeentesecretaris was die vrolijk was en het woord meende te kunnen voeren tijdens collegevergaderingen. Wat ben ik blij dat ik destijds aan je benoeming heb kunnen bijdragen.

Lieve Marianne, zeker, ik maakte onderdeel van jouw werkzame leven. Inmiddels maak je al een hele tijd onderdeel uit van mijn leven. Dank je wel Marianne. Dank u allemaal wel.

Uw mening