Burgemeester Afscheid gemeenteraadslid André van Schie

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, tijdelijke raadszaal Varrolaan, 20 december 2018

Leden van de raad, leden van het college, Ernestine, Ariane en Antoni,

Er zijn een paar redenen om het uitermate jammer te vinden dat we juist vandaag afscheid nemen van André van Schie. De eerste reden is dat we het vandaag in de raad hebben over de Uithoflijn. Terwijl André vanavond niet meer optreedt als woordvoerder van zijn fractie. De tweede reden is dat we met André een (zoals ik ergens las, ik herhaal, zoals ik ergens las) 'beeldbepalend' raadslid kwijtraken. Na ruim twee raadsperioden beeldbepalend door zijn dossierkennis, creativiteit, ervaring, netwerk en scherpte als debater.

Je maidenspeech in de raad, André, hield je in 2010 na twee maanden, toen je vragen stelde over een vuilnisstaking... (ik was gelukkig al weg). Direct bleek toen al dat je een raadslid was met een vrolijk en actief gezinsleven. Later die middag debatteerde je mee over het ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan alsof je nooit iets anders had gedaan. Toenmalig nestor Victor Oldenborg constateerde dat je je direct al een ware liberaal had getoond, alleen al omdat je Thorbecke noemde.

In de ruim acht jaar die sindsdien zijn verstreken, heb je dat beeld bevestigd. Of het nu gaat over cultuur, erfgoed, verkeer of het Stationsgebied, je hebt je ontwikkeld tot een allround raadslid. Een raadslid met bovendien een creatief gevoel voor activisme. Voorbeelden zijn de 144 schriftelijke vragen die je samen met Willem Buunk stelde over luchtkwaliteit. Vreselijk. De ballon die je in 2015 demonstratief opat om aan te tonen dat het met de schadelijkheid meevalt (nu ik sinds vanmiddag meer over je fysieke geschiedenis weet, vind ik dit helemaal dapper). Maar vooral de manier waarop je in 2014 aantoonde dat er wel degelijk ruimte was voor een grotere bushalte op het Vredenburg. Ook hierbij schakelde je op vrolijke wijze je gezin in.

Sporen te over die je in stad en raad achterlaat. Je naam kan worden geassocieerd met de Rietveldstoelen, de parkeergarage onder het Jaarbeursplein, het vragenuurtje op donderdag zoals we het nu kennen.

In de raad boog je je voor en achter de schermen over onderwerpen als de milieuzone, kraken, luchtkwaliteit, afvalscheiding, cultuur en ruimtelijke ordening. Waarbij we je hebben leren kennen als een overtuigd liberaal, maar ook als iemand die 'out of the box' kan denken. In 2014 was je bijna 'beste Nederlandse raadslid' geworden. Je zat de commissie Stad en Ruimte voor, was sinds 2015 derde plaatsvervangend voorzitter van de raad en zat menige RIB voor. Waardoor we weten dat je als voorzitter niet alleen een streng bent, maar ook voorzien van een gezonde dosis humor. Je was in de VVD-fractie degene die er slag van had passende cadeaus te vinden en trad zeker in later jaren op als een echte senior, die gasten en nieuwelingen van alle fracties graag wegwijs maakte in de raad en in de stad.

Je was bovendien verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van cola zero in deze stad. Ik neem aan dat je de adressering van de zendingen inmiddels hebt gewijzigd en dat er in het provinciehuis een extra koelkast is besteld.

Je bent inderdaad, André, zoals je in je afscheidsbrief schrijft, ruim acht jaar lang 'bij dag, nacht en ontij' in touw geweest voor Utrecht en de Utrechters. Maar je vond het de moeite waard. Dat laatste geldt ook voor allen die in en buiten de raad met je hebben mogen samenwerken, zich daarbij net zo min als jij hebben verveeld en juist van jou veel hebben geleerd. Alleen al hoe je het, gegeven jouw inzet voor de raad, voor elkaar krijgt je gezin, Ernestine, Ariane en Antoni, op de eerste plaats te laten komen ... Hoe je als politieke partij in de raad een bepaald doel kan bereiken. En natuurlijk ook hoe je een fietsendief moet vangen. Met jou nemen we afscheid van een eigenzinnig, deskundig, gedreven en integer raadslid.

Namens de gehele raad wens ik je heel veel succes met je campagne als VVD-lijsttrekker voor Provinciale Staten. En ook bij de Museumwerf en met alle andere functies, vooral in het culturele veld, die je daarnaast nog vervult. Ter gelegenheid van dit afscheid reik ik een raadspenning aan je uit, een cartoon, een foto van Donker Utrecht, die goed zullen passen in je kamer in het Provinciehuis. Dank, André, voor je grote inzet en de raad zal je ook in je nieuwe functie blijven volgen.

Uw mening