Burgemeester Afscheid Gerard Bukkems (extern lid rekenkamer)

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 20 september 2018

Leden van de raad, leden van het college, geachte aanwezigen,

Afgelopen maand ontving de gemeenteraad een brief van de heer Gerard Bukkems. Hij meldde daarin dat hij, na elf jaar extern lidmaatschap van de Rekenkamer Utrecht, per 1 oktober zijn functie neerlegt.

De heer Bukkems voegt hier aan toe dat hij zijn werk voor de Rekenkamer (en ik citeer) "met veel plezier en toewijding" heeft gedaan.

Goed om te horen, Gerard, en net zo goed om te horen is je waardering voor de samenwerking met de Raad en de manier waarop de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn ontvangen. Te meer omdat we met jou iemand in huis hadden die veel tijd, deskundigheid en ervaring in het Rekenkamerwerk heeft geïnvesteerd. Ervaring die je bijvoorbeeld meenam uit de Algemene Rekenkamer en die gepaard ging met een zekere strengheid over wat de taak van een rekenkamer is.

In de praktijk konden we mede door jouw toedoen rekenen op bondige en leesbare rapporten met heldere bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Die aanbevelingen waren ambitieus en gericht op verantwoording, transparantie en meetbaarheid. Bovendien waren ze meestal ook háálbaar. Wat natuurlijk enorm heeft geholpen.

Je besefte, Gerard, dat de Rekenkamer moet oppassen voor commentaar als: "het is ook nooit goed voor de Rekenkamer" en oog moet houden voor de toon die de muziek maakt. In dit geval: een niet te zure toon.

Jij kwam bij je presentaties in de raad altijd met aansprekende voorbeelden uit de praktijk, die de gevolgen van beleid voor de burger direct duidelijk maakten. Herinner me presentaties over jongeren met een arbeidsbeperking (2017) en de opvang van daklozen (2018). Maar de totale lijst van rapporten is veel langer.

Met jou neemt de rekenkamer afscheid van een gemotiveerde collega en de gemeenteraad van een resultaatgericht, constructief, deskundig en collegiaal extern lid van de Rekenkamer. Veel dank voor je bijdrage, Gerard, aan een betrouwbare, transparante en verantwoording afleggende lokale overheid.

Uw mening