Burgemeester Afscheid prof. dr. Guy Rutten

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Academiegebouw, 23 maart 2018

Geachte aanwezigen, professor Rutten, beste Guy,

Het is gebeurd - u heeft zojuist keurig in de tijd uw afscheidsrede uitgesproken als hoogleraar diabetologie in de huisartsgeneeskunde. Hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik u, na zes doorwrochte bijdragen van vakgenoten uit de hele wereld en uw eigen afscheidsrede, ook nog even toespreek. Met als onderwerp wat minder uw vakgebied 'diabetologie in de huisartsgeneeskunde' en wat meer 'uzelf'.

Misschien mag ik beginnen met de twee elementen die in de omschrijving van uw hoogleraarschap zitten. Meteen de twee pijlers onder uw werk van de afgelopen 35 jaar.

De eerste pijler is uw werk als huisarts. Dat was u ruim 30 jaar, parttime, in uw praktijk in Beuningen - mijn waarnemend ambtgenote Daphne Bergman laat zich hartelijk groeten.

Als huisarts was u niet alleen vertrouwenspersoon voor uw patiënten. Uw aandacht ging ook uit naar de zorg zelf. U leverde zelfs een belangrijke bijdrage tot de verbetering van de eerstelijns zorg in de regio. Op vrijwillige basis was u als huisarts tevens voorzitter van het Rode Kruis afdeling Beuningen (1982-1990) en van een lokale welzijnsorganisatie, de Stichting Perspectief. Het tekent u dat u dat niet deed als zomaar vrijwilligerswerk. U zette zich voluit in voor aankoop en verbouwing van een nieuwe locatie. Leidde een Rode-Kruiscolonne. Voerde actie. Schreef een meerjarenplan.

Ook toen u hoogleraar werd, bleef u tegelijk huisarts. En verloor u met name de dagelijkse zorg voor patiënten met type 2 diabetes nooit uit het oog. Werkte bijvoorbeeld samen met de Nederlandse Diabetesfederatie in het project ‘Persoonsgerichte zorg’.

Jarenlang deed u uw best om diabetespatiënten onder de huisartsenzorg te laten vallen. Inmiddels is dat met 85 % van de patiënten gelukt. Al met al heeft de diabeteszorg in Nederland mede door uw toedoen het hoge niveau dat we kennen. Qua kwaliteit op de tweede plaats in Europa. Voor een niet onbelangrijk deel uw verdienste als één van de grondleggers van de ketenzorg diabetes in ons land.

De tweede pijler onder uw werk, die je natuurlijk niet los kan zien van de eerste, is uw wetenschappelijk onderzoek. Ging van start met uw promotie aan de Radboud Universiteit in 1989, op het proefschrift ‘Naar optimale zorg bij hoesten en diabetes type 2’. In 1995 volgde uw aanstelling tot universitair hoofddocent aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCU. Daar werd u drie jaar later benoemd tot hoogleraar Diabetologie in de Huisartsgeneeskunde.

Uw wetenschappelijke bijdrage op het gebied van diabetes is veelzijdig en indrukwekkend. U bent auteur of coauteur van meer dan 320 wetenschappelijke publicaties. Schreef tien boeken over richtlijnen, klinische besluitvorming en arts-patiëntrelatie. U superviseerde 13 klinische trials en begeleidde 20 promovendi. In binnen- en buitenland wordt u beschouwd als een expert en gerespecteerd als wetenschapper.

Die zijn bevindingen graag deelt. In 2010 kwam uw boek ‘Diabetes - van wetenschap naar praktijk’ uit, gebaseerd op het werk van uw onderzoeksgroep. Alle Nederlandse huisartsen kregen het en konden daarmee beschikken over de meest actuele wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Van 2007 tot 2010 was u eindredacteur van het tijdschrift 'Primary Care Diabetes'. Nog altijd bent u lid van de redactieraad  van twee wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van diabetes en endocrinologie. U bent al met al, professor Rutten, niet alleen een gedreven huisarts, maar ook een gedreven wetenschapper. Waardoor het niet verbaast dat u juist ook op het raakvlak van deze twee terreinen altijd zeer actief bent geweest.

Zo was u namens het Nederlands Huisartsengenootschap een van de ‘founding fathers’ van het richtlijnenprogramma en medeopsteller van de eerste standaard voor de diagnose, behandeling en begeleiding van diabetes 2-patiënten. Organiseerde u nascholing en was u van 1989 tot 1991 hoofd van de afdeling Standaardenontwikkeling. Verzorgde u, als senior stafmedewerker, de redactie van de 'NHG standaarden voor de huisarts’. En publiceerde u een boek over richtlijnen bij de arts-patiëntrelatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Bent u, bij het Huisartsengenootschap, sinds 2004 hoofd van de kaderopleiding Diabetes Mellitus. Was u meer dan 20 jaar lang voorzitter van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG). Vertegenwoordigt u sinds 2009 mede namens het NHG de huisartsen in het bestuur van de Nederlandse Diabetesfederatie. Had u tussen 2004 en 2010 zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Diabetesfonds. En kwamen huisartsgeneeskunde en diabetologie ten slotte samen in uw werk voor de Primary Care Study Group van de EASD, de Europese Wetenschappelijke Vereniging voor Diabetesonderzoek, waarvan u 2006 tot 2011 voorzitter was.

Alles wat ik heb genoemd, professor Rutten, beste Guy, deed u met hetzelfde enthousiasme, dezelfde kennis van zaken en dezelfde gedrevenheid en het netwerk dat u heeft opgebouwd is enorm. Uiteindelijk laat u als huisarts en als diabetoloog een belangrijk en veelzijdig levenswerk na "op weg naar optimale diabeteszorg" (de titel van uw afscheidsrede). Een levenswerk dat nauw aansluit bij de praktijk van de zorg en dat onze samenleving verder heeft gebracht met het voorkomen en behandelen van een veel voorkomende ziekte.

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft besloten u, op grond van deze verdiensten, te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van harte gelukgewenst. En dat geldt voor uw echtgenote en kinderen ook.

Uw mening