Burgemeester Afscheid raadslid Marleen Haage

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 1 juni 2017

Leden van de raad, leden van het college, familie, dames en heren, lieve Marleen,

Eerder deze maand ontving ik een brief van mevrouw Haage, waarin zij haar besluit meedeelde terug te zullen treden als raadslid. In haar brief noemt ze de achtergrond van dit besluit.

Ten eerste een heel mooie, nieuwe baan bij de Nationale Politie. Ten tweede een verhuizing, met geliefde en zoon, naar Rotterdam.

Het volgen van je liefde (in dit geval zowel voor je gezin, Marleen, als voor het veiligheidsvak) is natuurlijk iets wat altijd moet worden toegejuicht.

Voor deze raad is je vertrek na ruim zeven jaar, waarvan ruim drie jaar fractievoorzitterschap, een verlies. We raken namelijk een zorgvuldig, betrokken en deskundig raadslid kwijt en het gezicht van de grootste oppositiepartij in de raad. Sterker nog, Marleen: de allereerste oppositieleider van PvdA-huize die Utrecht ooit heeft gekend. Wat dat betreft had de verkiezingsnederlaag van de Partij van de Arbeid van 2014 dus ook voor jou ingrijpende - zo u wilt dramatische - gevolgen.

Ondanks dat ben je, Marleen, ook later op vele terreinen bijdragen blijven leveren tot de stad. Zelf noemde je de buurtbemiddeling, die is uitgebreid naar de hele stad. Mogelijk gemaakt door een motie van jou en de ChristenUnie in 2010. Je noemde de aanpassingen in de thuiszorg. Maatwerk in plaats van iedereen standaard 1,5 of 2 uur. Een dossier vol emoties. Gerealiseerd samen met onder meer de SP. Je noemde het actieplan diversiteit en discriminatie, dat je presenteerde bij de Voorjaarsnota 2015. Op jouw onderdeel, juridische ondersteuning bij aangifte, kreeg je een motie aangenomen. Andere wapenfeiten waar je de hand in hebt gehad, waren het ook weer 's avonds en ’s nachts inzetten van toezichthouders en de inrichting van huiskamers voor mantelzorgers.

Vooral in je eerste raadsperiode heb je eer ingelegd met je betrokkenheid bij de zogenaamde krachtwijken. En vergelijkbare wijken zoals het Verdomhoekje en Sterrenwijk. En ook aan de Amsterdamsestraatweg, in de Breedstraat en in Lombok kennen Utrechters je als een benaderbaar en aanspreekbaar raadslid.

En dan was er natuurlijk je inzet voor prostituees. Slechts één van de drie pijlers van je portefeuille, die je zelf wel eens hebt omschreven als 'sex, drugs, rock & roll' (...ik weet er alles van). Je inzet voor de toekomst van de Utrechtse prostitutie was groot. Wat betreft het Zandpad was je een warm  pleitbezorger van het coöperatie-idee en je verzette je tegen de sluiting van de Europalaan zonder alternatief.

Altijd ging je terug naar de mensen in de stad om te horen wat zij ervan vinden. En was je in staat om dat te vertalen in munitie voor het politieke debat.

Marleen, de raad zal je doorzettingsvermogen, en herkenbaarheid als raadslid en je stevigheid en intelligentie in het debat missen. Je fractie zal het moeten doen zonder je brede netwerk, je sociale hart voor de stad en... je grote liefde voor spelletjes. En dan bedoel ik niet politieke spelletjes. Wat we ook kwijtraken, zijn je attentheid en je talent om samen te werken. En ook qua gezelligheid laten we een veer, want je liet altijd merken dat politiek voor jou ook gezellig moet zijn.

Marleen, heel veel succes in je nieuwe werkkring en veel geluk in Rotterdam (misschien ga ik je in je nieuwe rol wel vaker zien en meer vragen dan jij kunt vertellen...). Ik spreek namens de hele raad als ik je van harte dank voor alles wat je de raad en Utrecht hebt gegeven. Waarmee je niet alleen ieders waardering maar ook een Raadspenning hebt verdiend.