Burgemeester Afscheid raadslid Sanne Scholten

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 13 april 2017

Leden van de raad, leden van het college, dames en heren, lieve familie van Sanne,

Vandaag nemen we afscheid van Sanne Scholten. Vorige maand maakte zij bekend dat ze haar raadswerk niet meer kon combineren met haar werk en privéleven.

Dat besluit is met moeite tot stand gekomen. Maar je nieuwe baan, Sanne, als directeur van het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst hier in Utrecht, maakte het onvermijdelijk. Te meer omdat ook jij één van die raadsleden bent die als volksvertegenwoordiger geen half werk wilde afleveren. Want zo hebben we je leren kennen: een perfectionistisch én ambitieus raadslid, dat het belangrijk vindt om vol voor iets te gaan en alles goed te doen. En om datgene waar ze aan begint, ook af te maken. Wat met je raadslidmaatschap jammer genoeg net niet is gelukt.

Terecht was je er trots op, Sanne, dat je in 2014 met voorkeurstemmen in de raad bent gekozen. En trots was je ook op een aantal zaken die je als raadslid hebt bereikt. Je noemde de openstelling van de Utrechtse afvalstations op zondag (wat zeer veel Utrechters kunnen waarderen), het feit dat alle Utrechters (en ook anderen) nu zelf een huwelijk kunnen voltrekken en het instellen, door de gemeente, van een informatiecommissaris. Dat is gebeurd naar aanleiding van een motie van jou waarmee je wilde bereiken dat de gemeente informatie nog sneller en beter openbaar maakt.

Nog los van je portefeuille, waar ook sport, organisatievernieuwing en gebiedsgericht werken deel van uitmaakten, wijst dit allemaal op de kern van je raadslidmaatschap. 'Utrecht maken we samen' is voor jou niet zo maar een kreet, maar is je uit het hart gegrepen. Meer dan voldoende redenen, Sanne, waarom we je zullen missen. Nog afgezien daarvan dat je afscheid betekent dat we een ander muzikaal raadslid moeten vinden dat na de laatste raad van het jaar plaatsneemt achter de piano…

Sanne, dank voor je bijdrage, vergeet ons niet, heel veel succes en het ga je goed.