Burgemeester Afscheid vrijwilligers speeltuin Noordse Park

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Speeltuin Noordse Park, 26 mei 2017

Lieve tante Ollie, Sonja en 'buurtcampingburgemeester' Jan,

Het is 26 mei, dat weet ik, maar waren die 26 graden nu echt nodig? Er wordt altijd gezegd, dames en heren, meisjes en jongens, dat de kippen ’s avonds als eersten op stok gaan en 's ochtends vroeg ook als eerste weer van die stok af komen.

Hier in de Speeltuin Noordse Park klopt dat, in elk geval de afgelopen zestien jaar, niet.

Ja, denk daar maar eens even over na. De afgelopen jaren was hier één persoon die altijd NA de kippen op stok ging en ’s ochtends altijd VOOR de kippen weer present was: tante Ollie. De laatste twee jaar natuurlijk bijgestaan door Sonja.

Tante Ollie heeft het 16 jaar lang allemaal gedaan, meisjes en jongens, dames en heren: het openen en sluiten van de speeltuin. Het verzorgen van de dieren. Het beantwoorden van vragen. Het runnen van de keuken. Het in goede banen leiden van kinderfeestjes en van  activiteiten in de zomervakantie.

En Sonja deed, naast het werk in de keuken en de beantwoording van vragen, ook het schoonmaken.

Ik moet eerlijk zeggen: ik ben een echte fan van tante Ollie. Vrouwen als zij kom je maar weinig tegen. En ik herinner me nog goed, Sonja, dat ik vorig jaar jouw zoon Jan (what's in a name) mocht benoemen tot burgemeester van de buurtcamping. En samen met hem de vlag heb gehesen.

Het is natuurlijk heel jammer om te moeten zeggen: maar aan alles komt een eind. Maar zo is het wel. Zowel Sonja als Tante Ollie gaat vanaf vandaag, om het zo te zeggen, definitief op stok. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dat op de eerste de beste dag zal gaan. Jullie zijn allebei zó gewend om bij het krieken van de dag naar de speeltuin te gaan, dat het best nog wel eens moeilijk zou kunnen worden om thuis te blijven.

Wat de speeltuin betreft: jullie zullen Sonja en tante Ollie natuurlijk vreselijk missen en jullie blijven altijd welkom. En in deze speeltuin hebben jullie het zó gezellig, dat er wel weer andere mensen zullen komen die op hun eigen manier in jullie voetsporen zullen treden.

Sonja, en, vooral, tante Ollie. Wat moet ik zeggen tegen zulke topvrouwen die zich zo lang voor de speeltuin Noordse Park het vuur uit de sloffen hebben gelopen? Dan zeg ik: dank jullie wel, ik geef jullie een klapzoen en namens het bestuur van de stichting, de vrijwilligers, buurtbewoners en medewerkers een klein cadeau als  herinnering. Als jullie het toch niet meer uithouden op die stok, tante Ollie en Sonja, dan kunnen jullie hier in de speeltuin op dit cadeau plaatsnemen en met een bakje koffie (niet door jullie gezet) alles rustig in ogenschouw nemen.

Natuurlijk krijgen jullie allebei ook een bos bloemen. En omdat u, tante Ollie, ruim zestien jaar het gezicht EN het kloppend hart van deze speeltuin bent geweest, reik ik, namens het gemeentebestuur van Utrecht, aan jou een Domtoren in Goud uit. Allebei dank voor jullie geweldige inzet voor de speeltuin en het ga jullie goed.