Burgemeester Afscheid wethouder Jeroen Kreijkamp

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 24 mei 2018

Leden van de raad, leden van het college, beste Inge, Jurre en Lize, familie, vrienden, beste mensen,

Welkom in het stadhuis voor deze buitengewone raadsvergadering.

In ons democratisch bestel heeft afscheid nemen soms een getrapt karakter en dat is ditmaal nog meer het geval. Want vandaag nemen we als raad geen afscheid van alle wethouders tegelijk, maar alleen van wethouder Kreijkamp. Die, en dat kan ik mij voorstellen, na 8 jaar wethouderschap het verlangen heeft om met zijn gezin de wijde wereld in te trekken.

U krijgt van mij vanavond dus geen terugblik op de afgelopen collegeperiode. Wel breng ik bij u in herinnering dat het inmiddels 8 jaar geleden is dat het kersverse raadslid Jeroen Kreijkamp, al een maand na zijn beëdiging, in de raad zijn maidenspeech uitsprak. Een toespraak in een debat over de Utrechtse participatiestandaard en de herziening van de Inspraakverordening. Die hij zag als een eerste stap (en ik citeer) "richting partnerschap tussen gemeente en bewoners".

Anderhalve maand later was je wethouder, Jeroen, van onderwijs, bibliotheek, organisatievernieuwing, personeel, publieksdienstverlening, communicatie, wijkgericht werken, de wijken Oost en Noordoost en... (dat zal weinigen verbazen) van participatie.

Ik heb vanaf deze plaats al eens de resultaten van je eerste 4 jaar wethouderschap gememoreerd. De internationale school, in 2012 geopend. De afronding van het masterplan onderwijshuisvesting. Beleid ter bestrijding van taalachterstanden. De vorming van een nieuwe school voor speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking. Vanaf het begin lag je hart bij jeugd en onderwijs.

Niet minder betekenisvol was, op het gebied van personeel en organisatievernieuwing, de modernisering van de gemeentelijke organisatie waaraan je leiding gaf, gecombineerd met een besparing van € 54 miljoen en een forse daling van het aantal formatieplaatsen.

Ook toen was al te merken hoe Utrechters er steeds meer plezier in kregen om in hun eigen stad mee te doen en mee te denken. Een belangrijke en verheugende trend, ook wel participatie genoemd, die zich sindsdien onmiskenbaar heeft voortgezet.

Een teleurstelling was begin 2014 het niet doorgaan van de Bibliotheek ++ op het Smakkelaarsveld. Daar staat inmiddels tegenover dat de verbouwing van het oude hoofdpostkantoor tot winkels en bibliotheek in volle gang is.

Utrecht heeft Jeroen Kreijkamp leren kennen als een ideeënrijk en tegelijk - relatief en ogenschijnlijk - bescheiden bestuurder die met inzet vorm gaf aan een beleid dat groen en sociaal en open was. Voorzien van een goed gevoel voor politieke verhoudingen, oog voor verschillende belangen, maar soms ook, zo leek het, enigszins gekweld door het keurslijf van waaruit je als wethouder moest opereren.

Na de voor D66 zo gunstig verlopen verkiezingen van 2014, kwam je terug in een nieuw college als wethouder van financiën, economie, onderwijs, internationale zaken, stadspromotie en de wijken Overvecht en Oost.

Geconstateerd kan worden dat de portefeuille van financiën je op het lijf geschreven was. Je bent er terecht trots op dat Utrecht niet alleen bij je aantreden zijn financiën op orde had, maar ook nu, bij je vertrek, financieel gezien nog steeds in goede gezondheid verkeert. Tot je goede functioneren als wethouder van financiën hebben vast ook je contacten in G4- en in VNG-verband bijgedragen.

Nieuw in je portefeuille was vanaf 2014 Economische Zaken. Dat beleidsterrein viel je toe op een moment dat we in Nederland en in Utrecht economisch gezien weer wat meer vertrouwen kregen in de toekomst. Er zijn mensen die denken dat een wethouder van EZ in zo’n situatie weinig méér hoeft te doen dan achterover leunen. Wij weten beter en jij ook. Jij speelde actief op het toenemende vertrouwen in. Door een Horecanota te presenteren. Door te komen tot verruiming van de winkeltijden. Door met 'Utrecht City in Business' de vestiging van nieuwe bedrijven te stimuleren. Door met ‘Werken aan werk’ meer mensen langdurig aan het werk te helpen en een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door meer mogelijkheden te creëren voor startups en scaleups. Door een Lokaal Economisch Fonds in te stellen, dat inmiddels honderden banen, stage- en leerwerkplekken heeft opgeleverd. En door de stad internationaal goed in beeld te brengen tijdens economische missies, bijvoorbeeld naar Taiwan, Parijs, Barcelona en München. Je gaf aandacht aan de versterking van de Utrecht-marketing en benutte volop de mogelijkheden van de Grand Départ van de Tour de France.

Dit alles deed je natuurlijk niet alléén. Want Utrecht maken we samen, ook op economisch gebied. Maar je maakte wel duidelijk hoezeer je betrokken was bij de economische ontwikkeling van onze stad.

Wat overigens niet betekende dat je onderwijshart had opgehouden te kloppen. Je trots dat Utrecht de eerste grote stad was zonder zwakke scholen, was groot en terecht. En eer heb je ook ingelegd met de Versnelling Overvecht, zoals wij allen weten een wijk met potentie, die er (nog) niet altijd uitkomt. Samenwerkend met wijkbewoners en professionals, maakte je de Overvechters bewust van hun mogelijkheden. Hielp je hen een handje door extra te investeren in werk en ondernemerschap, in talentontwikkeling van jongeren, in opvoeding en veiligheid. Je opvolger kan hier, samen met de inwoners en ondernemers van Overvecht, goed op voortbouwen.

Een enkele keer, Jeroen, kon enige korzeligheid worden opgemerkt, als de dingen iets anders liepen dan je had ingeschat tijdens je altijd zeer zorgvuldige voorbereiding. Of als onze betrokken raadsleden te veel vragen tegelijk op je afvuurden. Maar in het algemeen groeide de afgelopen vier jaar je zelfvertrouwen zichtbaar. Je wist dat je enerzijds kon vertrouwen op je politieke antenne en stuurmanskunst, in het college en in de raad, anderzijds op je kennis van en contacten in het Utrechtse bedrijfsleven. Dit alles resulterend in een effectief wethouderschap.

Geachte aanwezigen,

Net zo min als een stad is een wethouderschap ooit af. Alleen al omdat de inwoners en ondernemers van de stad nog vele jaren direct of indirect te maken hebben met het beleid dat een wethouder heeft gevoerd. Toch zou je kunnen zeggen, Jeroen, dat je vertrekt op een moment dat heel passend is voor een ambitieuze opvolger, om je goede werken in en voor Utrecht op haar of zijn eigen manier voort te zetten. Aanknopingspunten om dat te doen, reik je te over aan.

Namens de Utrechtse gemeenteraad dank ik je voor 8 jaar inzet voor onze mooie stad, zijn inwoners en ondernemers en ik wens jou en je gezin het allerbeste toe, om te beginnen tijdens de vakantie in Noord-Amerika die nu voor jullie ligt. Heb begrepen dat je inmiddels niet alleen alle scholen van Utrecht uit je hoofd kent, maar ook de hoofdsteden van alle Amerikaanse staten. Ter herinnering aan 8 jaar gemeentebestuur, bied ik je namens de gemeenteraad een geschenk aan. Lieve Jeroen, het ga je goed.

Uw mening