Burgemeester Afscheidsbijeenkomst directeur Veiligheid Angela van der Putten

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Paushuize, 24 januari 2019

 

Beste Angela, geachte aanwezigen, verheug me in het feit dat ik net als de vele gasten hier in het poepsjieke Paushuize - toe maar - er bij kan zijn en dat de gemeenteraad het zojuist toestond de volgorde van de mondelinge vragen in het vragenuur zo aan te passen dat dit mogelijk werd.   

Mijn hemel, heeft u dat ook wel eens, dat je op een donderdagavond van het een naar het ander holt - ik moet zo meteen direct door naar Papendorp voor een bijdrage aan de opening van de nieuwe locatie van het prestigieuze T-Systems - kortom, heeft u dat ook wel eens dat je heen en weer holt en dan moet spreken na Paul (van Beijnum) en Paul (Kouijzer)? Paul I namens de medewerkers en Paul II namens de directieraad. Na zoveel welsprekendheid blijft weinig over om te vertellen. Toch zeg ik graag iets tegen Angela (en daarmee haar Marcel en andere naasten).   

Voor een aantal van ons - ik was er niet bij - lijkt het alweer zo lang geleden, Angela, je komst  in oktober 2012. Aan de ene kant lag toen begrijp ik de asbestcrisis op Kanaleneiland vers in het geheugen, aan de andere kant was een reorganisatie bij Veiligheid in volle gang. Om met het laatste te beginnen: de reorganisatie is destijds met succes afgerond en inmiddels werken zo’n 75 vrouwen en mannen in het veiligheidsdomein.   

Dat toegenomen aantal is geen wonder. De afgelopen zes jaar zijn steeds meer ontwikkelingen terechtgekomen onder de noemer 'veiligheid': verwarde personen, allerlei vormen van overlast, terreur(dreiging), polarisatie en radicalisering en ‘omstreden’ demonstraties. Het aantal ‘annotaties’ dat ten behoeve van staven, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen voor de opeenvolgende burgemeesters is voorbereid is ontelbaar.   

Het illustreert hoezeer de portefeuille veiligheid in den brede onder een vergrootglas lag en ligt.   

Dan die andere kant. De asbestcrisis. Uit de overlevering lezen we dat jij mee vorm gaf aan verscherpte, verbeterde crisisaanpak. Verbetering van de opleidingen en piketdiensten. En er werd vaker serieus geoefend (ook door het college). Goede ‘testen’ de afgelopen jaren waren Charlie Hebdo en alles wat er mee samenhing, de Tourstart (2015) en het EK Vrouwenvoetbal (2017).   

Bij alles is samenwerking voor jou een belangrijk uitgangspunt. Samenwerking met andere ‘domeinen’ binnen de gemeentelijke organisatie, met partners in de stad en ver daarbuiten en je stond voor je medewerkers. En als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, is dat dat veiligheid een gevoel is dat we gezamenlijk moeten aanpakken.   

De Utrechtse aanpak werkt. Veiligheidscijfers zijn verbeterd. De criminaliteit lijkt van karakter te veranderen: de H in de afkorting H.I.C. lijkt steeds meer te staan voor Hidden in plaats van High. Namens het gemeentebestuur en de Utrechtse gemeenschap dank ik voor je inzet. Voor mij zelf zijn je nuchterheid en je grote attentheid altijd een bron van dankbaarheid geweest.  

Het ga je - samen met Marcel - ontzettend goed. Dat verdien je zeer. Een cadeautje - de Domtoren in steen - is voor in de tuin bij jullie op Fort Blauwkapel (ooit een fortuinlijk en feestelijk portefeuilleonderdeel destijds als wethouder...), het andere tweede cadeautje had ik je voor de kerstdagen al willen geven. Het symboliseert een beetje ons samenwerken in de afgelopen vijf jaar en een maand: het is een Delftsblauw tegeltje met een wijsheid er op. Iets over de samenhang tussen het aantal woninginbraken en het weer... Nogmaals, het ga je goed.

Uw mening