Burgemeester Bijeenkomst 200e geboortedag van de Báb (grondlegger Baha’i geloof)

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Jaarbeursboulevard, Kinepolis, 29 oktober 2019
 
Beste mensen, beste Jort, Tina en anderen van de organisatie,
 
Dank voor de uitnodiging. Wat goed om hier te zijn. En mooi u met zovelen hier te zien. Zo meteen gaat u kijken naar ‘Dawn of the Light’. Deze film is gemaakt ter ere van de 200e geboortedag van Siyyid ‘Ali Muhammed – beter bekend als de Báb. Hij was, samen met Bahá'u'lláh, grondlegger van het Bahá'i-geloof. Je zou Bábs verjaardag dus, met wat dichterlijke vrijheid, ook de geboortedag van het Bahá’i-geloof kunnen  noemen…
 
De Báb leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. Een turbulent tijdperk. De wereld was toen figuurlijk, en vaak ook letterlijk, een kruitvat. Een tijd waarin waarden die we nu heel vanzelfsprekend vinden, nog in de kinderschoenen stonden. De Báb riep op tot vernieuwingen. Wilde aandacht voor het verbeteren van de positie van vrouwen … Bekommerde zich om het lot van de armen… Was tegen racisme, nationalisme en onderscheid op basis van afkomst of sociale klasse… Allemaal revolutionaire ideeën in tijden van onrust, opstanden en oorlogen. Zo revolutionair, je zou er tegenwoordig een Nobelprijs mee kunnen winnen … Ook (de gemeente) Utrecht zet zich in om mensen met elkaar te verbinden. Een Utrecht voor iedereen, ongeacht je afkomst, geloof, leeftijd, geslacht en geaardheid.
 
De Bahá’i-gemeenschap is al sinds 1961 – een mooi jaar, mijn geboortejaar – actief in Utrecht. En al bijna 60 jaar draagt u, op uw manier, een steentje bij aan onze stad – en de gemeenschap die Utrecht heet – waar iedereen meedoet. Dat doet u door kinderklassen, jeugdgroepen en leerkringen te houden. Vooral in de wijk Overvecht bent u actief. In onze stad zijn op deze manier honderden mensen betrokken bij allerlei activiteiten. Mensen van verschillende nationaliteiten… Geloofsovertuigingen… Jong en oud… Iedereen leert hier samen, stap voor stap, wat het betekent om actief te zijn in de eigen wijk. Om open te staan voor buurtgenoten. Klaar te staan voor de oude buurvrouw… De familie die boven je woont… Of die eenzame weduwnaar die iedere dag op het parkbankje zit… De Báb en Baha’ú’llah wezen u de weg. Uw gemeenschap staat altijd klaar voor een ander. U inspireert elkaar. U verbindt mensen. Uw gemeenschap is net zo divers als onze stad… En daarmee belichaamt ook u heel veel in wat wij in Utrecht willen zijn. Een vreedzame stad, waar iedereen er toe doet, waar iedereen welkom is, en wij voor elkaar klaarstaan… Dat zijn we samen met u…  
 
Beste mensen,  
 
Ik feliciteer u van harte met de 200e geboortedag van de Báb, wens u een aangename voorstelling en een fijne avond.

Uw mening