Burgemeester Dank-u-welbijeenkomst voor Stadsmakers Veiligheid

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadskantoor, 10 april 2018

Beste mensen, welkom. Een bijzonder welkom aan alle Stadsmakers Veiligheid. Geweldig dat u met zovelen namens in totaal 283 Stadsmakers hierheen bent gekomen.

Het is volop lente… Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Samen terug te blikken op de afgelopen jaarwisseling. Toen het nog hartje winter was. En samen te praten over wat allemaal goed ging. En wat (nog) beter kan.

De afgelopen jaarwisseling… Over het geheel kijk ik daar met een positief gevoel op terug. Geen grote incidenten in Utrecht. Daar ben ik als burgemeester natuurlijk blij mee. Blij dat ik mijn collega-burgemeesters kan vertellen dat politie en hulpdiensten die nacht voortdurend paraat stonden. Dat in Utrecht zoveel bewoners de straat op gingen om te feesten. En dat er ook veel Utrechters op straat waren om een oogje in het zeil te houden. Dit zijn de Utrechters die vinden dat problemen niet alleen van de overheid zijn. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen wijk, buurt en straat. En daarom nauw met politie en gemeente samenwerken om problemen aan te pakken.

Die mensen, dat bent u. De Stadsmakers Veiligheid. U vormt een hecht team met de politie, het jongerenwerk en de gemeente. De lijnen zijn kort. Iedereen weet elkaar te vinden. Die samenwerking is belangrijk. Want ieder vernield bushokje is er één teveel.

Natuurlijk ben ik blij als de daders worden gepakt. Maar nog liever ben ik problemen voor. En in die preventieve aanpak bent u een belangrijke schakel. Want u kent uw buurtgenoten. U heeft de voelsprieten om problemen in een vroeg stadium te herkennen. U praat met de jeugd. Over wat vernielingen doen met de buurt. Met mensen.

En die aanpak werkt… Kijk naar het aantal vernielingen op straat. Een paar jaar geleden werd nog voor meer dan anderhalve ton aan straatmeubilair vernield. Vorig jaar was dit al de helft minder. En dit jaar was het nog een kleine 20.000 euro. Een spectaculaire daling. En ik weet zeker dat de Stadsmakers hier mede voor hebben gezorgd. Uw directe contact met uw buurtgenoten, uw gesprekken zorgen voor meer bewustwording. Zo worden problemen in de kiem gesmoord.

Goed nieuws... maar we zijn er nog niet. Zoals gezegd: geen grote incidenten afgelopen jaar. Maar het was geen probleemloze jaarwisseling. Er waren meer autobranden dan ooit. Zelfs een rolstoelbusje werd in brand gestoken. De branden hielden iedereen voor, tijdens, na de jaarwisseling bezig.

Helaas een jaarlijks terugkerend fenomeen. En ook dit probleem moeten we samen aanpakken. Een autobrand is voor veel mensen een heftige gebeurtenis. Voor omwonenden. Maar vooral voor de slachtoffers. Die hard hebben gewerkt om een auto te kunnen kopen. Vanwege werk of handicap een auto nodig hebben. Dan is een uitgebrande auto, door andermans toedoen, een slecht begin van het nieuwe jaar. Net als vernielingen is ook dit probleem van ons allemaal. Want net als bij vernielingen geldt: de jeugd moet leren wat voor effect hun daad op anderen heeft. Dus ook de aanpak van autobranden vraagt om goede samenwerking. Ook hier spelen Stadsmakers een cruciale rol. Samen kunnen en gaan we dit probleem aanpakken.

Beste mensen, beste Stadsmakers,

U bent van onschatbare waarde voor Utrecht. In aanloop naar de jaarwisseling. Rond de jaarwisseling. Maar ook daarbuiten hebben we elkaar nodig. En is uw actieve inzet onmisbaar. Want ook tijdens in de zomerperiode - bijvoorbeeld rond Ramadan - gaat het in sommige wijken enkele keren mis. Dus: samen blijven optrekken. Zoek elkaar op. Zoals vandaag. Want ook in rustige tijden houd ik de contacten met u graag warm. Met een goed gesprek… Over uw ervaringen. Welke verhalen wilt u vertellen? Waar bent u trots op? Wat kan volgens u beter? En hoe kunnen ik, de gemeente Utrecht, en de politie u helpen uw werk beter te doen? Goed om dat gesprek te voeren. Heb er veel zin in.

Maar eerst wil ik u dank-u-wel zeggen. Bedankt voor uw inzet. Uw grote betrokkenheid. Daarmee bent u de oren en ogen van uw wijk, de ambassadeurs voor uw buurt, de mensen die onze stad tot een veiligere stad maken. Stadsmakers, u máákt onze stad. Ik verheug me op onze verdere samenwerking en uw ervaringen tot nu toe.

Uw mening