Burgemeester Dankwoord stadsmakersbijeenkomst

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadskantoor, 9 oktober 2019

Beste mensen,
Welkom.
Welkom allemaal, leden van de gemeenteraad, ik zie er een groot aantal, collega’s van de politie en hulpdiensten, medewerkers van de gemeente, maar een bijzonder welkom natuurlijk aan alle vrijwilligers die zich inzetten om hun wijk, buurt of straat veiliger en leefbaarder te maken. Voor u is deze bijeenkomst georganiseerd. U bent de oren en ogen van uw wijk, de ambassadeurs voor uw buurt, de mensen die onze stad tot een veiliger stad maken.

U máákt onze stad. Daarom noemen wij u ‘Stadsmakers’ veiligheid. Het is niet alleen de overheid die verantwoordelijk is voor een veilige stad, ook bewoners spelen daarin een grote rol. Bewoners die meekijken, meedenken en meedoen. Dat maakt de buurt een stuk leefbaarder en veiliger. U bent hier op heel verschillende manieren mee bezig. Noem graag een paar voorbeelden, omdat deze symbool staan voor de inzet die u allen laat zien.

Zo is Christa Kuijer al weer enige jaren actief als buurtambassadeur. Zij is helaas vanavond niet aanwezig. “Ik peinsde er niet over”, was haar eerste reactie toen ze hiervoor gevraagd werd. Maar ze heeft er geen seconde spijt van dat ze toch ‘ja’ heeft gezegd. Samen met de andere buurtambassadeurs houdt ze alles in de gaten. Plassen mensen bij de kelderboxen? Hoe ziet de lift eruit? Zijn de brandwegen leeg? Wordt er gerookt of geblowd in de flats?Zes dagen per week loopt ze een ronde door de buurt af en toe organiseert ze een buurtfeest en als iemand verdriet heeft, geeft ze diegene een knuffel.

Dat levert de buurt veel op, maar ook haarzelf - en ik citeer: “Dit werk brengt me veel: ik vind het fijn om met mensen te kletsen en samen oplossingen te verzinnen. Het maakt mijn hoofd leeg en ik ben minder met mijn eigen sores bezig. En de buurt is er stukken schoner en gezelliger op geworden.” – einde citaat

Of neem het initiatief van Youssef Loukili. Hij is hier aanwezig. Vorig jaar startte hij met het project ‘Wijkconnectors’. Hij zet buurtgenoten in om jongeren in de buurt te helpen. Doordat deze vrijwilligers hiervoor allerlei cursussen en opleidingen mogen volgen, kunnen ze zelf ook makkelijker een betaalde baan als jongerenwerker vinden. Win-win dus. De motivatie van Youssef spreekt mij aan – en ik citeer opnieuw: “Ik wil laten zien dat als je iets goeds doet voor jouw buurt, je er zelf ook beter van wordt.” Het effect in de buurt is duidelijk: Meer sociale controle en minder overlast.

Noem vervolgens graag de inzet van Kariem ElTalhaui. Vroeger hing hij  met zijn vrienden op straat tot ergernis van buurtbewoners. Samen met 3 vrienden opende hij in 2006 een buurthuis. Ben er zelf een tijd geleden op bezoek geweest en was onder de indruk van het feit dat er sinds de opening van dat buurthuis minder overlast is en er zelf buurtbewoners op de thee komen.

Bovendien zijn ze tijdens oudejaarsnacht, de zomerperiode, de ramadan en de dodenherdenking zichtbaar aanwezig op straat en spreken ze jongeren aan als dat nodig is. Noem ten slotte graag het initiatief Utrecht Alert, het Utrechtse WhatsApp-initiatief van bewoners in Hoograven en Lunetten naar aanleiding van de autobranden in 2014. Zij hebben inmiddels in de hele stad deelnemers. De beheerders van die groepen zijn als het ware onze digitale stadsmakers.

Het zijn slechts 4 voorbeelden van talloze initiatieven  in onze stad. Ik wil daarmee aangeven dat u van onschatbare waarde bent voor Utrecht. Uw actieve inzet is onmisbaar. Dus: samen blijven optrekken. En zoek elkaar op. Zoals vanavond. Wissel kennis en ervaringen uit. Laat u inspireren. 

Maar eerst wil ik uw danken. Bedankt voor uw tomeloze inzet. Uw grote betrokkenheid. Ik verheug me op onze verdere samenwerking.

Dank u wel.

Uw mening