Burgemeester Derde termijn burgemeester Koos Janssen

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Zeist, Gemeentehuis, 15 januari 2018

Leden van de gemeenteraad,

Wat een eer om hier weer in uw midden te mogen zijn. In deze prachtige raadszaal in Zeist. De uitnodiging om hier in uw vergadering iets namens de collega’s uit de burgemeesterskring te mogen zeggen, heb ik graag aanvaard. Zeker nu de Commissaris van de Koning uw burgemeester Koos Janssen zojuist met Mao Tse-Tung vergeleek ...

Voorzitter ‘Floris’ (Veenendaal),

U sprak net over de juiste ‘rangorde’ waarin inleiders optreden. Zo’n soort rangorde houd ik in gedachten dus...

Geachte griffier Johan (Janssen), beste Commissaris Van Beek, lieve Karin, geachte aanwezigen, collega’s, wethouders, beste Herman Pleij... en beste Koos,

Vermoedelijk realiseren hier in Zeist en onze regio niet veel mensen zich dat ook burgemeester Koos Janssen van tijd tot tijd moet worden herbenoemd. Het lijkt namelijk wel of hij er altijd al is geweest en ook altijd zal blijven. Vanzelfsprekend. Als een soort natuurverschijnsel.

Vóór u roept dat hij ook altijd al burgemééster is geweest, moet ik u toch tegenspreken. Misschien gelooft u het niet, maar hij was ooit wethouder. In de gemeente Woerden. En ze weten daar nu nóg hoe wethouder Janssen daar als 31-jarige begon aan de complexe en veeljarige operatie van de heroriëntatie van overheidstaken. En wat betreft het opnieuw openleggen van de ooit gedempte loop van de Oude Rijn door de Rijnstraat: als je zou terugkeren naar Woerden, Koos, dan zou je de discussie daarover, ooit door jou begonnen, gewoon kunnen voortzetten. Vraag maar na bij de gemeente Woerden. Waar je toch al een slordige kwarteeuw geleden bent afgezwaaid als wethouder.

Koos Janssen is er dus altijd al geweest en zal altijd blijven. Zoals hij er was tussen 1986 en 1993 als wethouder Financiën van Woerden, tussen 1993 en 2000 als burgemeester van Bunnik en tussen 2000 en 2006 als burgemeester van Soest. (Heb niet speciaal gebeld met die andere gemeenten voor vergelijkbare verhalen. Maar die zijn er vast). En het is ook wel logisch dat deze burgemeester altijd zal blijven. Ook als burgemeesters zullen worden gekozen - sorry Commissaris, ik ben het op dat punt niet helemaal met u eens. Niet voor niets hebben wij het hier over Kóós Janssen. Met zo’n naam móeten de kiezers wel. Met een slogan als ‘Kies Koos’ zou hij zelfs onverslaanbaar zijn.

Zelf zou ik, in 2006, overigens ook best graag burgemeester van Zeist zijn geworden. Maar zoals u weet werd het voor mij medio 2005 Amstelveen. Ik heet dan ook Jan en geen Koos.

Leden van de gemeenteraad,

Ook in mijn functie van burgemeester van Utrecht is het een eer om op dit moment - een ‘herinstallatie’, van het woord had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord - te mogen spreken. Alleen al omdat het goed is om ook eens iets terug te doen na de keren dat Koos Janssen bij ons in al die gemeenteraden het woord voerde. Op onnavolgbare wijze. Goed dat u daar als gemeenteraadsleden van Zeist ook eens kennis van neemt.

Bijvoorbeeld bij het afscheid van de Utrechtse burgemeester Annie Brouwer vergeleek hij de stijl van Annies sieraden op bloemrijke wijze met haar optreden: “authentiek, creatief en eigenzinnig.” Bij Aleid Wolfsens afscheid maakte hij de luisteraars deelgenoot van een heus complot, uitgangspunt voor een door Koos te schrijven boek (en ik citeer): “In het diepste geheim smeedde Aleid Wolfsen een akkoord met een regionale krant, zo van: als jullie nu een paar jaar een beetje lelijk over mij doen, dan zeg ik op een gegeven moment dat ik ermee kap en komt de Tour naar Utrecht, et voilà! ...”. Einde citaat.

Alleen al bijdragen als deze rechtvaardigen dat de burgemeester van Utrecht nu ook eens iets terugdoet. Al kan ik niet bogen op Koos Janssens enigszins aparte en onderkoelde stemgeluid dat het effect van zijn toespraken nog vergroot. Ook in Woerden herinnert men zich Koos Janssens retorische gaven nog. Maar dan vooral omdat hij vaak de neiging had door te gaan tot in de kleine uurtjes...

Leden van de gemeenteraad, geachte aanwezigen,

Geen twijfel dat ik als burgemeester van Utrecht en als buurman blij ben met het aanblijven van Koos. Met jou zijn we hier in de regio, Koos, verzekerd van een partner op wie we kunnen rekenen. Bij de VNG, indertijd. In de Veiligheidsregio. In de kring van burgemeesters. In de U10, waar je steevast de nestor bent. Eigenlijk kunnen we je zelfs beschouwen als de vléésgeworden U10.

Verzekerd van een partner in moeilijke situaties zoals na de dood van Anne Faber. De afschuwelijke gebeurtenissen rond de broertjes Ruben en Julian.

Misschien feit, wellicht fictie is van jou het volgende citaat: “Zeist overleef je als burgemeester alleen als straatvechter”. Dat zei je in een ‘tweegesprek’ dat wij beiden mochten voeren bij je afscheid als regionaal VNG-voorzitter en dat vervolgens in druk verscheen. Een gebeurtenis waar ik zeer plezierige herinneringen aan heb.

Ten slotte. Koos, je was er, je bent er en blijft gelukkig nog een poosje. Heerlijk, Honkvast en Houdbaar. Drie ‘H’s. Wat wil je nog meer. Dank, dank, dank. Dag Koos, tot snel, wordt vervolgd.

Uw mening