Burgemeester Dies Natalis Universiteit

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Domkerk, 27 maart 2017

Dames en heren,

Namens het gemeentebestuur feliciteer ik de Universiteit Utrecht met haar 381ste verjaardag. Op woensdag 26 maart 1636 werd hier in de Domkerk de Utrechtse academie ingewijd. Op een lange dag, bekroond door een vuurwerk op de Neude.

Hoeveel er sinds 1636 ook is veranderd, twee dingen zijn dat niet. Het besef de beste universiteit van het land binnen de stadsgrenzen te hebben en het besef in de mooiste studentenstad van Nederland te zijn gevestigd. Dat is nog eens Utrechtse bescheidenheid...

Een stad waar de Universiteit zich niet alleen manifesteert door de aanwezigheid van 6.700 medewerkers, 30.000 studenten, meer dan 100 studentenverenigingen en beeldbepalende universitaire gebouwen in de binnenstad en in het Science Park. Ook door de eerstejaars studenten die graag naar Utrecht komen, om de kwaliteit van stad én universiteit. Door de afgestudeerden die bij Utrechtse bedrijven hoogwaardige werkgelegenheid vinden én Utrechtse oud-studenten die zich ontplooien als ondernemers. Door wetenschappers en gemeente die samenwerken bij de aanpak van stedelijke problemen. Met de universiteit als onmisbare leverancier van kennis.

Stad en universiteit hebben elkaar gevonden met de Utrechtse ambitie van 'healthy urban living', gezond leven in de stad. Een uitdaging waarvoor niet alleen Utrecht staat, maar steden en stedelijke regio's overal in de wereld. De kennis op dat gebied aanwezig bij Utrechtse faculteiten en instituten, is onschatbaar. Niet alleen voor onze eigen stad, maar ook als exportproduct. De heer Van der Zwaan noemde al het voorbeeld van 'gezond ouder worden' en liet daarbij beelden zien uit het Bartholomeusgasthuis.

Ik voeg daar met plezier het Plan Einstein aan toe, dat inhoudt dat in Overvecht jongeren hun buren, vluchtelingen, helpen te integreren in Utrecht en Nederland. De universiteit was één van onze partners in dit waardevolle, gastvrije project. Ik noem de proeftuin 'smart solar charging', waarin wij samen met vele anderen in vijf testgebieden nieuwe concepten voor elektrisch rijden uittesten. En ik noem het Utrecht Centre for Global Challenges, oftewel UGlobe. Een nieuw initiatief waarin de universiteit van alle kanten expertise bijeenbrengt over  vraagstukken als mensenrechten, migratie en radicalisering. Waarmee je bijvoorbeeld duidelijk maakt hoe klimaatverandering migratie kan beïnvloeden.

Zo'n interdisciplinaire aanpak is Utrechts grote kracht. En is een 'offer you can't refuse' voor het College voor de Rechten van de Mens, ook hier in Utrecht gevestigd, om zijn positie verder te versterken.

Stad en universiteit, dames en heren, zitten kortom op goud. Hebben de wereld zo veel te bieden in hun streven naar een gezonde, duurzame en harmonieuze samenleving. En we gaan het nog beter doen dan we al deden. Samen bouwen aan een sterk profiel van 'healthy urban living', zichtbaar aan wetenschappelijk toponderzoek en aan concrete projecten in de stad. Als het even kan in proeftuinen waarin wetenschap, stad en samenleving de oplossingen van morgen ontwikkelen voor de problemen van vandaag.

Als we dat doen, dan weet ik zeker dat we binnenkort een goede aanleiding hebben om op de Neude wéér samen een vuurwerk te gaan afsteken. 'Town and gown', I would say: 'Gowns in town'. We are all proud of it. Dank u wel.