Burgemeester Eerste exemplaar boek 'De kleine geschiedenis van Utrecht voor Dummies'

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Broese, 9 juni 2017

Heren De Kam en Meeuwisse, mevrouw Reintjens, beste René, Robin en Veronica, dames en heren,

Dank voor de eer hier te mogen zijn - een boekhandel is voor mij een heerlijke plaats om te zijn - en voor de eer het allereerste exemplaar van het allernieuwste boek van René in ontvangst te hebben mogen nemen. Als 'opper-dummy' of 'hoofd aller dummies' zoals René me zojuist noemde, doe ik dat graag.

René en ik gaan al lang mee. Ooit werkte ik voor hem als wethouder, niet in de 'steentijd' waarover René net sprak, maar wel lang geleden.

Geweldig René. Je zult in aanwezigheid van - bijvoorbeeld - Tolien Willems, Renger de Bruijn en Ton van den Berg - maar een 'sterauteur' en 'begenadigd schrijver' genoemd worden...

Dank voor dit allereerste exemplaar. Je zou kunnen denken: een boek schrijven met als doelgroep lezers die worden omschreven als 'dummies'.... En verder, als ik René moet geloven, een behoorlijk aantal beperkingen in omvang en lay-out... En ook nog een strakke deadline.

Je ZOU kunnen denken: niet de meest stimulerende klus. Aan de andere kant: als je AL je kennis over een onderwerp (en René’s kennis van de geschiedenis van Utrecht is spreekwoordelijk) in geconcentreerde vorm en toch ook op toegankelijke en lichtvoetige wijze mag opschrijven, dan lijkt mij dat een geweldige uitdaging. Zeker als de geschiedenis van onze mooie stad je onderwerp is.

Zag deze week op de website van Broese dat drie boeken van de top-zes gaan over de geschiedenis van de stad. De geschiedenis van Utrecht is dus hot en de laatste grote stadsgeschiedenis van Utrecht 'Een paradijs vol weelde', dateert alweer uit 2000. Het was één van de eerste grote Nederlandse stadsgeschiedenissen. Hier bij Broese vast nog verkrijgbaar.

Zo'n standaardwerk en dit nieuwe boek van rond de 150 pagina's kun je natuurlijk niet in alle opzichten vergelijken. Toch is deze nieuwe stadsgeschiedenis in minstens twee opzichten een flinke vooruitgang.

Ten eerste heeft René de nieuwste ontdekkingen over onze geschiedenis kunnen meenemen. En heeft hij (zo is het toch, René?) de kans gegrepen om een aantal soms behoorlijk ingeburgerde misverstanden recht te zetten. Bijvoorbeeld over de Domkerk en -toren, onderwerpen op het gebied waarvan René op dit moment DE autoriteit is.

Ten tweede is het gewicht van dit nieuwe boek een stap vooruit ten opzichte van de 2,5 kilo van 'Een paradijs vol weelde'. Met dit nieuwe boek ga je veel makkelijker gewoon even zitten lezen, zelfs in de zon op het strand. En je zoekt er ook veel makkelijker iets in op.

Tot slot zou ik, voor alle duidelijkheid, nog graag iets willen zeggen in de richting van zowel de uitgever als de auteur van dit boek. Natuurlijk is 'De kleine geschiedenis van Utrecht voor Dummies' NIET geschreven voor dummies in een negatieve betekenis. Ik voeg daaraan toe: het is ook overduidelijk niet DOOR zo'n soort dummy geschreven, uitgegeven en aan het lezend publiek aangeboden. Integendeel: René de Kam, NNBC Uitgevers en Broese Boekverkopers geven alledrie het beste van het beste.

Met het resultaat wens ik auteur, uitgever èn boekhandel heel veel succes en ik hoop dat dit boek velen op het spoor zal brengen van de fascinerende geschiedenis van onze stad.

Voor dit eerste exemplaar dank ik je, René, nogmaals van harte. Het zal, gesigneerd en wel, een mooie plek krijgen in mijn boekenkast.