Burgemeester Eerste exemplaar boek ‘Roze Wolkennachten’ en uitreiking Annie Brouwer-Korfprijs

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Midzomergracht Village, 17 juni 2018

Geachte aanwezigen,

Allereerst natuurlijk: Adrianne en Evert, heel veel dank voor het boek ‘Roze Wolken-nachten’. Het is mooi geworden. Lekker dik. Fraaie foto's. Een mooi stuk Utrechtse geschiedschrijving. Complimenten. Ga het zeker lezen (wordt wel ergens in juli vermoedelijk). Dit boek, geachte aanwezigen, is een eerbetoon aan: de Roze Wolk en de Wolkenkrabber. Een eerbetoon aan: alle medewerkers. Alle bezoekers. Voor hen waren de Roze Wolk en de Wolkenkrabber: een veilige thuishaven. Een vrolijke, spannende ontmoetingsplek. En een inspirerende broedplaats. Maar dit boek is vooral een hommage aan de twee oprichters: Ton Alkemade en Jan Scheepstra.

Jan Scheepstra, die we op een feestelijke dag als vandaag missen. Jan overleed afgelopen januari. Hij heeft dit boek niet meer kunnen zien. Gelukkig heeft hij wel een aantal passages kunnen lezen. En die fragmenten ontroerden hem. Adrianne en Evert, ik weet zeker dat Jan vandaag een beetje bij ons is. En als hij nu vanaf een wolk, een roze wolk natuurlijk, zou meekijken, en dit boek zou zien, zou hij ontzettend trots zijn.

Iemand die we vandaag zeker ook missen, is Annie Brouwer-Korf. Midzomergracht is onlosmakelijk met haar verbonden. U weet het. De gemeente Utrecht looft een prijs uit aan personen of organisaties met mooie projecten of plannen op het gebied van de emancipatie en/of acceptatie van lhbti's. Dit jaar reiken we de prijs voor de twaalfde keer uit. Ook dit jaar natuurlijk weer in goed overleg met onze (nieuwe) wethouder Linda Voortman en de leden van de jury. We doen het dit keer zoals de Annie Brouwer-Korfprijs ooit is begonnen. Die was bedoeld als een ereprijs. Een eerbetoon aan een persoon of organisatie die zich zichtbaar heeft onderscheiden. Zich maximaal heeft ingezet voor de lhbti-gemeenschap in Utrecht.

De winnaar van de Annie Brouwer-Korfprijs 2018 is: Jan Scheepstra. Ik noemde Jan net al. Jan was één van de oprichters van de Roze Wolk en de Wolkenkrabber. Daarnaast was Jan één van de founding fathers van het Midzomergrachtfestival. Daarmee stond Jan aan de wieg van een evenement dat al jaren stevig op de Utrechtse evenementenkalender staat. Een evenement voor iedereen. Uit Utrecht en buiten onze stad. Een feest waar iedereen zich thuis kan voelen. Een feest waar iedereen zichzelf kan zijn. Een feest waar we diversiteit vieren. Mede dankzij Jan staan we hier vandaag. Hij is het symbool voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het Midzomergrachtfestival. Hem postuum deze prijs uitreiken is: een goede keuze. Een terechte keuze. En weet zeker dat Annie Brouwer, die Jan en zijn man Evert ooit trouwde, volledig achter deze keuze zou staan.

Voor mij is het een eer deze prijs postuum aan Jan Scheepstra te mogen uitreiken. Graag overhandig ik de Annie Brouwer-Korfprijs aan Evert van der Veen. En natuurlijk nodig ik ook de andere founders van Midzomergracht graag op het podium: Kees van den Berg, Carla de Groot, Robbert Kalff, Hein Kastelein, Hans Kuperus, Willem Steins en Feibe Zweers. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Uw mening