Burgemeester Eerste exemplaar Gids Interculturele Kerken

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Jeruelkapel, 7 november 2017

Geachte aanwezigen, wat geweldig dat u met zovelen - jong en oud - hier vanavond aan de Ivoordreef in deze kapel bent verenigd. Wat ziet u er feestelijk, vrolijk, kleurrijk en muzikaal uit ... Als burgemeester is het goed te weten - Kerk in actie, Mensen in actie, Utrecht in actie - dat u verenigd bent, dat u samen en met z’n allen mede invulling geeft aan het samenleven in onze stad. Dat is goed voor de mensen die het goed gaat, want samen gaat het vaker nog beter, en zeker goed voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Dank, meneer Luiks, beste Albert, voor dit eerste exemplaar van de ‘Gids voor het 030-telefoongebied van de interculturele kerken in Utrecht’. Mijn complimenten aan u en aan uw mede werkgroepleden Rafael Arustamyan, Lisette Franken en Simon de Kam.

Vorige week dinsdag - ongeveer om deze tijd - was ik in de Domkerk bij de herdenking van 500 jaar reformatie in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Moest bij die gelegenheid denken aan een andere historische gebeurtenis, die hier in de stad heeft plaatsgevonden, maar dan 438 jaar geleden: de Unie van Utrecht. Nederlandse gewesten besloten toen, in 1579, niet alleen om de Spaanse overheersers te verjagen, maar ook dat er in het nieuwe, vrije land persoonlijke vrijheid van godsdienst zou bestaan.

Ook al bleek dat in de daarop volgende eeuwen niet zo mooi als het leek, voor 16de-eeuwse begrippen was dit een enorme stap. Een stap die aangeeft hoe diep de godsdienstvrijheid zit ingebakken in het Nederlandse DNA. De gids die ik van u kreeg aangeboden (waarvoor nogmaals dank) staat eigenlijk in die traditie. De traditie dat iedereen in ons land zich bij het kerkgenootschap van zijn of haar keuze moet kunnen aansluiten en zich daar thuis moet kunnen voelen. Voor immigranten in Nederland - en eigenlijk iedereen - is een gids als deze een blijk van die vrijheid.

Daarnaast is het een effectief instrument om in contact te komen met landgenoten en geestverwanten. Wat er niet onbelangrijk toe kan bijdragen dat zij zich thuis voelen in onze stad. Een belangrijk blijk van de Utrechtse gastvrijheid, die inhoudt dat iedereen er bij hoort en mee kan doen in de samenleving, ongeacht zijn geloof of ongeloof. Ik dank u nogmaals voor het eerste exemplaar van deze gids die, naar ik verwacht, zijn weg in de regio Utrecht wel zal vinden.