Burgemeester Eerste paal nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Zandpad, 15 mei 2017

Heren Poelmann, Oosters en Dijk, gedeputeerde Verbeek, wethouder Jansen, (oud-)dijkgraven, dames en heren,

Dank voor uw uitnodiging om bij dit bijzondere moment aanwezig te mogen zijn. Als voormalig lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap voel ik me een beetje terug thuis... Het is zeer eervol aan het slaan van de eerste paal te mogen bijdragen.

Dit jaar is het 62 jaar geleden dat de rioolwaterzuivering hier aan het Zandpad werd geopend. Dat was een mijlpaal. Want met de zuiveringsinstallatie kreeg Utrecht ook een geïntegreerd rioolstelsel.

Hard nodig in een stad met ruim 200 duizend inwoners, aan de vooravond van de bouw van nieuwe wijken als Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht.

Van deze eerste Utrechtse rioolwaterzuivering maakte ook een nabezinkbassin deel uit. En dat is relevant, want zoals Patrick, Hans en Michel al hebben uitgelegd, maakt de nieuwe technologie juist dat element overbodig. Een technologie waarmee Nederland vooroploopt in de wereld.

En voor een stad als Utrecht, dames en heren, die binnen een jaar of tien de grens zal bereiken van de 400 duizend inwoners, is het goed om te worden voorzien van zuiveringsinstallatie waarvan je kan zeggen dat hij state of the art is. En dagelijks de verbazingwekkende - echt verbazingwekkend - de hoeveelheid van 75 miljoen liter afvalwater zuivert.

Schoon oppervlaktewater is cruciaal voor een gezond leven in stad en regio. De afgelopen tientallen jaren zijn we dat misschien wel iets te veel gaan beschouwen als iets vanzelfsprekends. Dat is het niet. Door de steeds betere zuiveringstechnieken en sinds we, van 2008 tot 2013, de grote baggerwerkzaamheden van het hoogheemraadschap in onze grachten en singels mochten meemaken, realiseert Utrecht zich dat steeds meer. En kan hier in Utrecht een burgemeester van tijd tot tijd zonder risico kan deelnemen aan een zwemmanifestatie (Singelswim) in de stadsbuitengracht.

Dus, in werkelijkheid is en blijft schoon oppervlaktewater, een uitdaging. En het stemt Utrecht gelukkig dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden die uitdaging aangaat met een nog betere installatie. Die maakt dat de zuivering van ons stedelijk afvalwater straks nog minder ruimte en energie zal kosten en nog lagere geur- en geluidsemissies met zich zal meebrengen. Maar bovenal zal zorgen dat het water dat van hieraf door de Vecht noordwaarts stroomt, straks nog minder stikstof, fosfaat en andere afvalstoffen zal bevatten.

Namens de gemeente Utrecht, die 'healthy urban living', een gezond leven in de stad, hoog in het vaandel draagt, dank ik onze partners van het hoogheemraadschap voor deze noodzakelijke investering in onze stad en regio. Veel succes met alle werkzaamheden.