Burgemeester Eerste slag herdenkingsmunt koning Willem-Alexander

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Koninklijke Nederlandse Munt, 24 april 2017

Dames Vos en Lukács, heren Peters en Broersen,

Volgens mij is het slaan van de eerste munt gelukt. Een eervolle taak die ik voor de allereerste keer mocht verrichten. Dank aan u allemaal en aan staatssecretaris van Financiën, de heer Eric Wiebes. Dank dus, maar dat het lukte verbaast mij niet echt, tenslotte weten ze hier al sinds 1807 hoe ze dat moeten doen.

Koning Lodewijk Napoleon wees het recht om Nederlandse munten te slaan niet voor niets toe aan het op dat moment best uitgeruste munthuis van het land en dat hebben we hier in Utrecht nog steeds.

Aanvankelijk tussen Oudegracht en Neude, waar nu het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude staat. Sinds 1910 in dit prachtige gebouw op deze prachtige plaats.

De ruim twee eeuwen dat de Rijksmunt bestaat, kenden de nodige ups en downs. Zo heeft de munt ook nu een lastige periode achter de rug. Maar inmiddels wordt er weer naar de toekomst gekeken. De goede samenwerking met de gemeente Utrecht heeft gelukkig nooit onder druk gestaan. Hier worden bijvoorbeeld tot grote tevredenheid de penningen geslagen die behoren bij de Utrechtse stedelijke onderscheidingen (stadsmedailles) en speciale munten, zoals het Dommetje voor 750 jaar Dom en de herdenkingsmunt voor 300 jaar Vrede van Utrecht.

En niet te vergeten, zoals de heer Peters al opmerkte, de duizenden penningen die behoren bij de koninklijke onderscheidingen die elk jaar overal in het land worden uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid. Overmorgen is het weer zover.

Het is voor Utrecht ook na twee eeuwen nog steeds een eer dat de enige echte Rijksmunt in onze stad is gevestigd. En natuurlijk is het vandaag helemaal een Utrechts dingetje omdat onze koning 50 jaar geleden in het Utrechtse Academisch Ziekenhuis werd geboren. Hier niet meer dan een kilometer vandaan.

Alles bijeen ruim voldoende, lijkt mij, om vandaag met elkaar het glas te heffen: op de Koninklijke Nederlandse Munt, op de komende 50ste verjaardag van ons staatshoofd en op deze succesvolle eerste-muntslag. Dank u wel.