Burgemeester Herdenking Anny Koenders-Van den Hurk

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, tijdelijke raadszaal Varrolaan, 24 januari 2019

Leden van de raad, leden van het college, lieve familie, beste mensen,

Vanavond staan wij stil bij het overlijden, op 78-jarige leeftijd, van mevrouw Anny Koenders-Van den Hurk op de 23e december van het vorig jaar. Van mei 2008 tot september 2009 was zij lid van de gemeenteraad voor de SP.

In de jaren daarvóór was mevrouw Koenders vele jaren actief als vrijwilliger, onder meer in de wijkraad van Lunetten. Ook was zij mantelzorger voor haar zieke man. In 2008 ging zij opgewekt - u kent het en u kent de SP - aan het werk als gemeenteraadslid. Op 25 september legde zij namens haar partij de eerste stemverklaring af: over de Nota Handhaving Wet Werk en Inkomen. Zij was een hartelijke vrouw en een gedreven raadslid. Met, in de woorden van de toenmalig nestor vooral oog en oor voor 'die mensen die het zelf allemaal niet zo goed kunnen'.

Haar dossiers waren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ouderenzorg en grotestedenbeleid. Onderwerpen die dicht bij haar eigen leven stonden. In de SP-fractie was zij belangrijk omdat ze er in slaagde als een nuchtere, moederlijke figuur de 'jonge honden' af en toe terug te fluiten met de wijsheid van de jaren.

Mevrouw Koenders was geen dossiervreter, maar iemand die het belangrijk vond zich met echte mensen bezig te houden. Zij had de raadsperiode graag helemaal afgemaakt. Maar in 2009 liet haar gezondheid niet langer toe alle zorg aan het thuisfront nog met het raadswerk te combineren. Graag een moment van stilte ter herinnering aan dit bijzondere gemeenteraadslid.

Uw mening