Burgemeester Herdenking oud-raadslid Bart Beerlage

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadhuis, 29 juni 2017

Leden van de raad, leden van het college, familie, kinderen, ouders, oud-collega Karin, oud-collega's, dames en heren,

Vanavond herdenken we in de raad Bart Beerlage, die op 13 april op slechts 50-jarige leeftijd is overleden. Tussen 2006 en 2014 was hij voor de Partij van de Arbeid lid van deze gemeenteraad.

Twee maanden voor hij stierf had hij gehoord dat hij een dodelijke ziekte had. Bart Beerlages plotselinge overlijden, is voor allen die hem hebben gekend een grote schok geweest. Allereerst natuurlijk voor zijn partner Karin Monnink en de kinderen. Ook uit de stad kwamen vele geschokte reacties. Op 20 april is hij in de Janskerk herdacht.

Er zijn nog veel herinneringen aan het optreden van Bart Beerlage als raadslid. Stedelijke ontwikkeling, verkeer en beheer waren zijn specialiteit. Niet zelden ging het over het Stationsgebied. Zijn eerste bijdrage in de raad leverde hij al ruim een maand na zijn benoeming tijdens een debat over het gemeentelijke krediet voor, zoals het toen nog heette, het Muziekpaleis. Als geoefend en gepassioneerd liefhebber van rekenen, tekenen, discussiëren en overleggen hield de heer Beerlage zich ook, zelfs graag, bezig met complexe dossiers zoals de Bieb++ op het Smakkelaarsveld en Leidsche Rijn. De heer Post zal straks nog in gaan op de beroemde rechte lijn die de heer Beerlage bepleitte in het ontwerp van de fietsenstalling onder het Stationsgebied. In die kwestie schakelde hij zelfs studenten Mobiliteit van de Hogeschool Windesheim in.

In Leidsche Rijn leverde de heer Beerlage bijvoorbeeld een grote bijdrage tot de verbetering van Park Hogeweide. En in 2012 bereikte hij door middel van een amendement dat auto's een betere toegang kregen tot bedrijventerrein Papendorp. Een stukje asfalt dat door ingewijden ook wel 'Beerlage-allee' werd genoemd.

Ook de natuur en dieren droeg de bioloog Bart Beerlage een warm hart toe. Als beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam was hij zelfs de auteur van de allereerste Agenda Dieren van die stad.

Bij zijn afscheid in 2014 roemde de plaatsvervangend voorzitter van deze raad hem om zijn dossierkennis, geduld, vasthoudendheid en deskundigheid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daaraan toevoegend dat elke gemeenteraad dat soort mensen (hij bedoelde:  dossiervreters) nodig heeft.

Leden van de raad, dames en heren,

Wij zijn nog altijd geschokt door het veel te vroege overlijden van de heer Beerlage. De kinderen en alle naasten van Bart wensen we in deze zeer moeilijke tijd de nodige sterkte toe. Ter nagedachtenis aan Bart Beerlage vraag ik u zo meteen na de toespraak van de heer Post een moment van stilte.